Elna Borch

Weilbach information

Genealogy

Borch, Elna, Inger Cathrine, 1869-1950, billedhugger. *6.12.1869 i Roskilde, ?3.10.1950 i Kbh., (urne på Roskilde Kgrd.). Forældre: Købmand Anders Jacob B. og Martha Petrine Willumsen. Ugift.

Biography

Elna Borch var som elev af Aug. Saabye solidt skolet i det naturalistiske formsprog, og hun var en af de første kvindelige kunstnere, som arbejdede med større figurgrupper. En påvirkning fra symbolismens motivkreds ses især i gennembrudsarbejdet Døden og den unge pige, der er skabt over Schuberts "Der Tod und das Mädchen". I flere andre arbejder kredser hun om motiver som død og sorg med en vemodig, til tider tragisk grundstemning. I modsætning hertil står hendes righoldige produktion af statuetter med børn, unge og mytologiske figurer, der ofte er præget af både lune og humor, og som klart viser hendes tilknytning til den ældre danske billedhuggertradition. Hendes forkærlighed for det groteske kan ses både i hendes dekorative arbejder og i tegningerne. B. har desuden udført en del portrætter og gravmonumenter.

Education

Underv. i tegn. hos onklen Jacob Kornerup; elev hos Aug. Saabye sept. 1889; dimitt. herfra; opt. på Kunstakad. Kbh., Kunstsk. for Kvinder 1891, modelsk. forb.kl. 28.9.1891, afg. 28.5.1894.

Travels

Paris 1901; Firenze og Carrara 1902, 1905, 1909; desuden Tyskland, Schweitz, Frankrig og Sverige.

Occupations

Scholarships

Raben-Levetzau 1896, 1897, 1898; Akad. 1901, 1905, 1908; Bielke 1901; Neuhausens Pr. 1903; Tagea Brandt 1936.

Exhibitions

Charl. Forår 1891-92, 1895-96, 1898-1912, 1915-16, 1919-24, 1927-43, 1953; Kvindernes Udst., Kbh. 1895; KE 1904-05, 1907-08, 1912-13, 1915; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1921, 1923-24, 1926, 1930, 1935, 1939-40, 1942-43; Landsudst., Århus 1909; Glaspalast, München 1913; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927. Separatudstillinger: 1911, 1927, 1944.

Artworks

Fatum (gruppe i gips udst. 1898); Sørgende dreng (1903, Neuhausens Pr.); Døden og den unge pige (gruppe i gips udst. 1905, marmor 1912 Glyptoteket, formindsket version i bemalet gips Roskilde Mus., dep. Palæsaml., Roskilde); Hagar og Ismael (gruppe i gips 1908); En døende (buste ca. 1913); udkast til monument for forliste søfolk i 1. verdenskrig (gips ca. 1920, Roskilde Mus.); udkast til Roar og Helge (gips smst. dep. Palæsaml., Roskilde). Portrætter: Grev Fritz Scheel (bronzebuste, Rygaard park); Kammerherre Jac. Scavenius (1918, portrætrelief i marmor, Holtug Kgrd.); epitafium over Anders Borch og hustru (Roskilde Rådhus); Jacob Kornerup (bronzemedaljon 1929, Roskilde Mus.); C.E.F. Weyse (gipsmedaljon, Palæsaml., Roskilde); H.R. Hiort-Lorenzen (som forannævnte). Buster: Overkirurg E.A. Tscherning (bronze 1918, Komm.hosp.); Jacob Kornerup (bronzebuste nøgen, Palæsaml., Roskilde); samme (gipsbuste påklædt, Roskilde Mus.); Moderen Martha B. (gips, smst.); Faderen Anders B. (gips, smst.); Søsteren Agnes B. (marmor 1911, Palæsaml., Roskilde); Skuespillerinde Josephine Eckardt (marmor, Det kgl. Teater); Olaf Poulsen som Oldfuks (udst. 1915, bronze Det kgl. Teater, gips Roskilde Mus.); desuden adskillige barnefigurer, statuetter og dekorative arbejder; tegn. på Roskilde Mus.; tegn. i Palæsaml., Roskilde).

Literature

Pol. 11.11.1911 (interv.); 16.11.1911 (N. Lützhøft); Vore Damer 31.8.1916; 15.2.1917; Tidens Kvinder 28.2.1920; B.T. 15.11.1927 (interv., Chr. Houmark); 1.12.1927; Nat.tid. 3.11.1927 (Th. Faaborg); Berl. Tid. 15.11.1927; 4.12.1944 (interv., Chr. Houmark); Berl. Aften, 3.12.1949; Pol. 6.12.1949; Roskilde Dagbl. 10.3.1962 (A. Fang); Aktuelt 18.2.1965; Laura Bjerrum i: Årsskr. fra Roskilde Mus. 1983, 61-66. Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung); arkiv i Roskilde Mus.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.