Christen Christensen

Weilbach information

Genealogy

Christensen, Christen, 1806-1845, medaljør og billedhugger. *18.1.1806 i Kbh., ?21.8.1845 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Høker, senere værtshusholder John C. og Maria Kirstine Birch. ~8.8.1835 med Oline Louise Bugge, *22.1.1805 i Kbh., ?9. 3.1878 smst., datter af snedkerm. Ole B. og Gertrud Kirschbaum.

Biography

Christen Christensen blev som ung protegeret af Kunstakademiets præses, prins Christian Frederik, som sørgede for, at han blev uddannet som medaljør. Både hans C.F. Hansen medalje og hans medalje over Thorvaldsens hjemkomst er belønningsmedaljer, de højeste udmærkelser Kunstakademiet kan tildele henholdsvis en arkitekt og en billedhugger. En del af C.s stempler fra 1830rne er i øvrigt skåret efter modeller af hans lærer, H.E. Freund. C.s hovedværk er Thorvaldsen medaljen, hvor portrættet er omgivet af en bort langs medaljens rand med Alexanderfrisen, mens bagsiden har fremstilling af nymfen Galathea, der overrækker den personificerede Danmark den lyrespillende Amor, mens der i små felter langs randen er 16 andre af billedhuggerens værker. De tekniske vanskeligheder var betydelige, og først 1842 efter 4 års arbejde forelå et brugbart sæt stempler.

Education

Som dreng på Kunstakad., Kbh., elementarsk. 1815-18; derefter i lære hos billedhugger N. Dajon fra 1819 til dennes død 1823; gennemgik samtidig Akad. skoler; lille sølvmed. 1824; store sølvmed. 1824; lille guldmed. 1825; store guldmed. 1827; uddannet til medaljør under vejledning af H.E. Freund 1829- 30.

Travels

Berlin, Dresden, München, Rom (Napoli og Sicilien), Paris 1831-34.

Occupations

Fungerende prof. ved Kunstakad. Kbh. 1841-43 i H.W. Bissens fravær; prof. ved Modelsk. fra 13.9.1844.

Scholarships

Agreeret Kunstakad. Kbh. 1835; medl. 1838; medl. af Kunstakad. i Berlin 1843; af Kunstakad. i Sth. 1845.

Exhibitions

Charl. Forår 1823, 1825-26, 1828-30, 1833-35, 1837, 1839, 1842-46; Nord. Kunst, Kbh. 1872; Raadhusudst, Kbh. 1901; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954.

Artworks

Billedhuggerarbejder: Tobias, ledsaget af englen, vender hjem til forældrene (relief 1825, lille guldmed.); Elias opvækker enkens søn (relief 1827, store guldmed., Charl.borg, porten). Udsmykninger af Christiansborg Slot, alle brændt 1884: Troskab (gips, forhallen); Sandhed (gips, smst.); Arkitektur (gips, Kongens trappe); Malerkunst (gips, smst.); Billedhuggerkunst (gips, smst.); Apollo blandt hyrder (gipsrelief, Dronn. påkl.værelse); De ni muser (gipsrelief, Appartementssalen); Moderlig kærlighed (gipsrelief, Dronn. toiletgemak); Minerva og Nemesis (relieffer, Højesteretssalen); Religion og Sandhed (som forannævnte). Buster: Albert Küchler (1833); J.L. Jensen (marmor hugget af Th. Stein 1853, Stat. Mus. for Kunst); Skolebest. N.B. Krarup (Vestre Borgerdyd, Kbh.). Desuden: Talrige kopier af Thorvaldsens værker som forlæg for Den kgl. Porcelainsfabriks biscuitfigurer. Medaljer: Arveprins Ferdinands og prinsesse Carolines bryllup, bagsiden (1829); C.F. Hansen (1830, 1831 ærespræmie for unge arkitekter); H. Massmann og N.L. Reiersen (1831); Alb. Thaer (1832); For opdagelse af kometer (1832 og 1840); Fr. VIs helbredelse (1833); Reformationsfesten (1836); Præmiemed. for mosaiske lærlinge (1838); Belønningsmed. for islændinge med Fr. VI på forsiden (1838); A.W. Hauchs død (1838); Thorvaldsens hjemkomst (1838, medl.stk., forarb. til bagsiden i gips, omgivet af cirkulær messingramme med 16 voksrelieffer, Stat. Mus. for Kunst); Fr. VIs død (1839); Amtmand i Norge H.M. Krogh (1840); Chr. VIIIs og Caroline Amalies sølvbryllup og kroning, forsiden (1840); Kronprins Fr. bryllup, forsiden (1841); Ingenio et Arti (1841); Videnskabernes Selskabs hundredårsfest (1842); Haveselskabets præmiemed. (1843); Skolebest. Micael Nielsen (1844); Adam v. Itzstein, politiker i Baden (1844); G.F. Hetsch, forsiden (1845); segl til Univ. i Kristiania (Oslo) (ca. 1831); til Kunstakad. Kbh. (1845); model til plade til doktorring for Kbh. Univ. (1844).

Literature

V. Freund: H.E. Freunds Levned, 1883, 161-65, 236; Vilh. Bergsøe: Da. Medailler og Jetons 1789-1891, 1893; Th. Stein i: Museum 1894, II, 205- 17; F. Meldahl og P. Johansen: Det kgl. Akademi 1700-1904, 1904, 208f, 232, 234f; Det kgl. da. Vidensk. Selskab 1742-1942, I, 1942, 62, 64; H. Mortensen i: Urania, 1, 4, 1944, 50-52; P.J. Riis i: Nord. Numismatisk Unions Medl.blad 1944, 77-82; H. Ernst i samme 1948, 121-25; samme i samme 1951, 129-39; Chr.borg Slot, II, 1975; Emma Salling: Kunstakad. guldmed.konk., 1975; Bredo L. Grandjean: Biscuit efter Thorvaldsen, 1978; Kirsten Bendixen: Thorvaldsen og Medaljekunsten, 1980, 26-29; L. Weisenfeld: Medaille for driftige Islændere, 1983, 24; T. Kaarsted: For Videnskab og Kunst, Medaljen Ingenio et Arti, 1991, 12f, 36. Auktion: 1845 (dødsbo). Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jørgen Steen Jensen (J.S.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.