Harald Conradsen

Weilbach information

Genealogy

Conradsen, Harald, 1817-1905, medaljør og billedhugger. *17.11.1817 i Kbh., ?10.3.1905 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Hofmedaljør Johannes Just C. og Dorothea Laurine Møller. ~17.11.1850 i Kbh. med Regine Louise Ørgaard, *7.7.1816 smst., ?22.4. 1900 smst., datter af koffardikaptajn Svend Vilhelm Ø. og Anna Kirstine Altevelt.

Biography

Harald Conradsen var født ind i den verden, hvor det drejede sig om at skabe kunstnerisk smukke og for deres tid meningsfulde fremstillinger inden for mønternes og medaljernes små cirkelflader. Gennem et langt liv lykkedes det for ham, og han er iøvrigt nok den danske medaljør, hvis mønter i længst tid har domineret cirkulationen, et vigtigt element i tidens brugskunst. Fra bagsiden til Christian VIIIs speciedaler fra 1840 til den sidste anvendelse af C.s delfiner og rugaks på Christian Xs kronemønt 1916 forløb der mere end 75 år. C.s samling af svovlkopier og gipsafstøbninger af oldtidsmønter og renæssancemedaljer m.v. opbevares i Mønt- og Medaillesamlingen, Nationalmuseet. C. var desuden aktiv som billedhugger hele livet, men i begrænset omfang.

Education

Opt. Kunstakad. Kbh. 1832, modelsk. 22.3.1836, lille sølvmed. 1837, st. sølvmed. 1840, lille guldmed. 1843, st. guldmed. 1845, samtidig med udd. som billedh., udd. som medaljør hos H.E. Freund.

Travels

Rom, Napoli, Firenze, Paris og London 1846-50; Italien 1861.

Occupations

Medhjælper ved Den kgl. Mønt 1841; medaljør smst. 25.4.1873-14.9.1901; medl. af Udst.kom. ved Charl.borg 1852-53, 1864-66; af Skolerådet 1883-90 og fra 1899; af Akad.rådet fra 1887.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1838; Akad. 1846 (store); medl. af Kunstakad. Kbh. 1851; Ancker 1861; æresmedl. af Kunstakad. i Skt. Petersborg 1873.

Exhibitions

Charl. Forår 1837-39, 1841-42, 1844-46, 1849, 1852, 1857-58, 1860-61, 1864-68, 1871-72, 1876-77, 1880, 1882, 1885-86, 1892, 1896, 1899- 1904.

Artworks

Skulptur: Jesus hos Martha og Maria (1841); Boas og Ruth (relief, lille guldmed. 1843, porten Charl.borg); Hektors afsked med Andromache (store guldmed. 1845, smst.); Pigen ved brønden (malmstatuette, 1855, Stat. Mus. for Kunst); Adam og Eva efter syndefaldet (gips, smst.); Evangelisterne (4 cirkulære terracottarelieffer, 1853-54, St. Heddinge K.); Evangelisten Markus (gips, 1871-74, Chr.borg Slotsk.). Buster: Christian IX (1872); J.B.S. Estrup; Etatsråd L.K. Kier. Portrætmedaljoner: Adsk. orig.modeller i gips og enkelte i terracotta i Mønt og Med.saml., Nat.mus.: H.C. Andersen; den norske violinvirtuos Ole Bull; Erik Bøgh; J. Collin; Johs. Conradsen; hans hustru Dorothea Laurine; L. Frølich (udst. 1882); hans hustru Benedicte (udst. 1882); N.F.S. Grundtvig; J.L. Heiberg; J.A. Jerichau; H. Krøyer; J.N. Madvig; A. Munch; Rasmus Nielsen; F.H. Sødring (marmor 1877, Udst.komitéen, Charl.borg); C.J. Thomsen; C. Visby. Medaljer: Alle i Mønt- og Med.saml.: Pro Meritis, efter tegn. af H.E. Freund (1837); For ædel Dåd, forsiden med Fr. VI (1837); Christian VIIIs salving 1840, bagsiden; For ædel Dåd, forsiden med Chr. VIII (1841); Pro Meritis, forsiden med samme (1841); G.F. Hetsch, bagsiden (1845); Bertel Thorvaldsen (1849); H.C. Ørsted, bagsiden (1851); A. Oehlenschläger (1852, medl.stk.); Jonas Collin (1860); N.F.S. Grundtvig (1861); Landmandsforsamlingen 1861, forsiden; Skånska hushållsföreningen (1861); Prinsesse Alexandra (1863); For ædel Dåd, forsiden med Chr. IX (1864 og 1881); Selskabet til Havedyrkningens Fremme (1864); Univ. prismed. (1866); plade til sammes doktorring (1866); Islands Fortjenstmed., forsiden med Chr. IX (1868); Landmandsforsamlingen 1869; H. Krøyer (1870); Norges tusindårsfest, Univ. i Oslo (1872); Industriudst. i Drammen (1873); Kbh. Univ. 400 års fest (1879); J.N. Madvig (1879); Det kgl. Haveselskab (1880); Åbning af Udst.bygn. ved Charl.borg (1883); C.W. Eckersberg (1883); Det kgl. danske geografiske Selskab (1890); J.B.S. Estrup (1894). Mønter: Alle i Mønt- og Med.saml.: Christian VIIIs speciedalere 1840, bagsiden; Christian IXs speciedaler og christiand'or (1864); hele serien af kronemønt (fra 1873). Andet: Kaméer; arb. i sten og konkylie, bl.a. Amor med løven, efter Thorvaldsen (intaglio i carneol, 1838, Neuhausens Pr.); kopier af Thorvaldsens arbejder til brug for Den kgl. Porcelainsfabrik. Skriftlige arbejder: (Steen Neergaard udg.): H.C., Rejsebreve 1846- 1850, 1-2, 1989 (privat mangfoldiggørelse).

Literature

Vilh. Bergsøe: Da. Medailler og Jetons 1789-1891, 1893; Nic. Bøgh i: Ill. Tid. 1904-05, 357; J. Wilcke: Sølv- og Guldmøntfod, 1930; Danm. K., Præstø Amt, 1933-35, 63f; Danm. K., Kbh., 5, 1983, 233f; P.J. Riis i: Nord. Numism. Unions Medl.blad 1944, 73-83; Rudi Thomsen i samme 1954, 165-168; P.J. Jørgensen: Da. Orders and Medals, 1964, 33f; Emma Salling: Kunstakad. guldmed.konk., 1975; Bredo L. Grandjean: Biscuit efter Thorvaldsen, 1978; L. Weisenfeld: Medaille for driftige Islændere, 1983, 27; L. Stevnsborg: Danm. Riges Medaljer og Hæderstegn 1670-1990, 1992. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jørgen Steen Jensen (J.S.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.