Johannes Conradsen

Weilbach information

Genealogy

Conradsen, Johannes Just, 1783-1856, medaljør. *24.9.1783 i V. Åby på Fyn, ?15.9.1856 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Kromand og smed Hans Frederik Conrad Rasmussen og Anne Kirstine Larsdatter. ~1.4.1809 i Gent. med Dorothea Laurine Møller, *24.5.1784 i Odense, ?13.5.1874 i Kbh., datter af forstander for Enkekassen Fynske Societet, købmand Povel M. og Anna Marie Caspersen.

Biography

Johannes Conradsens enkle stil passede godt til den officielle knaphed og beskedenhed, der kendetegnede Frederik VIs Danmark efter Statsbankerotten.

Education

Som 12-årig i købmandslære i Fåborg; efter fornyet skolegang i bogbinderlære i Odense i 1801, hvor han lærte at gravere bogbinderstempler og klicheer; kom på anbefaling af kobberstikker J.F. Clemens i lære i 1804 hos medaljør ved Den kgl. Mønt P.L. Gianelli; besøgte samt. Kunstakad. Kbh., til 2. fritegn.sk. 24.6.1805, modelsk. 28.12.1809, lille sølvmed. 1810.

Travels

Berlin 1824.

Occupations

Stempelskærer ved Den kgl. Mønt i Kbh. 1810-13, 1823-41; hofmedaljør 1813.

Scholarships

Exhibitions

Salonen, Charl.borg 1815; Charl. Forår 1810, 1824.

Artworks

Alle i Mønt- og Med.saml., Nat.mus., Kbh. Medaljer: Fuldførte under vejl. af N. Abildgaard P.L. Gianellis med. med Homer for Det kgl. Selskab for de skjønne Videnskaber (ca. 1807); Fr. VIs besøg på Mønten (bagsiden, 1809); For ædel dåd (1812 og senere, samt bagsiden 1837); For druknedes redning (1812 og senere); Niels Treschow (1813); M. Vahl, forsiden (ca. 1813); Holmens hæderstegn, bagsiden (1815); Reformationsfesten, Martin Luther (1817, udst. 1824); Fortjenstmedaljen, forsiden (1820 og senere); Fr. VIs helbredelse (1822, udst. 1824); plade til doktorring for Kbh. Univ. (1824); prins Fr. og prinsesse Wilhelmines bryllup (1828); P.C. Abildgaard. Mønter: Har sign. flg. mønter for Fr. VI: 2 skilling (1809); rigsbankdaler (1813); rigsbankskilling (1813); speciedaler (1819); dobbelt Fr.d'or (1826); Fr.d'or (1827). Pengeseddelklicheer m.v.: Stempler i stål og messing for Kurantbank og Finansdeputation (fra ca. 1805); har sign. klicheer til 1 rigsbankdaler (1813); 50 rigsbankdaler (1813); nogle af klicheerne til 5 rigsbankdaler.

Literature

N. Chr. Øst i: Archiv, bd. 10, 1828, 274-79 (biografi); Vilh. Bergsøe: Da. Medailler og Jetons 1789-1891, 1893; J. Wilcke: Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler 1788-1845, 1929; P.J. Riis i: Nord. Numismatisk Unions Medl.blad 1944, 73-79; G. Galster smst. 1945, 73-77; L. Stevnsborg: Fortjenstmedaljen 1792-1839, 1989, 9; samme: Danm. Riges medaljer og hæderstegn 1670-1990, 1992.

Author: Jørgen Steen Jensen (J.S.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.