F.C. Krohn

Weilbach information

Genealogy

Krohn, Frederik (Frits) Christopher, 1806-1883, billedhugger og medaljør. *4.8.1806 på Møllergård ved Sorø, ?13.9.1883 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Artillerimajor Johan Jakob K. og Maren Rasmussen, adopt. Nielsen. ~1° 3.5.1835 i Kbh. med Sophie Susanne Dorothea Købke, *3.5.1807 smst., ?15.7.1853 smst., datter af bagerm. Peter Berendt K. og Cecilia Margrethe Petersen. ~2° 31.7.1855 i Vester Åby med Emilie Købke, *17.7.1812 i Kbh., ?31.1.1880 smst., datter af kancelliråd Caspar Berendt K. og Juliane Dorothea Ratz.

Biography

F.C. Krohns forsøg på at vinde Kunstakademiets store guldmedalje lykkedes først 1835, 9 år efter at han havde opnået den store sølvmedalje. K. forlod allerede tidligt billedhuggerkunsten til fordel for stempelskærerkunsten. Det skete på opfordring fra Kunstakademiets præses, prins Christian Frederik. Under sin store udenlandsrejse 1835-39 satte han sig grundigt ind i stempelskæringen, bl.a. i Berlin under medaillør H.F. Brandts vejledning. Under Christian VIII var medaljørkunsten i et opsving, og K. indfriede såvel teknisk som kunsterisk de krav, som stilledes i tiden. Hans vigtigste arbejder under sin ansættelse ved Den kgl. Mønt var sølvmønterne, der blev indført under Christian VIII og Frederik VII. Hans største opgave som medaljør var en medaljon i anledning af Det oldenborgske hus' 400- årsfest. På grund af Christian VIIIs død blev den dog aldrig fuldført.

Education

Kunstakad. Kbh. som billedhugger fra 1823, som medaljør fra 1829, vejledn. af bl.a. H.E. Freund, lille sølvmed. 1825, st. sølvmed. 1826, st. guldmed. 1835.

Travels

Berlin, Dresden, Wien, München, Rom, Milano, Paris, London 1835-39; Rom 1844.

Occupations

Medaljør ved Den kgl. Mønt i Kbh. fra nytår 1841 til 1.5.1873; i Altona 1841-52.

Scholarships

Titulær prof. 1869.

Exhibitions

Charl. Forår 1826-27, 1829-30, 1835, 1837, 1859; Kunstakad. jub.udst., Charl.borg 1954.

Artworks

3 allegoriske figurer til Kongetrappen på Chr.borg (gips); nogle relieffer til kongens lejligheder smst., bl.a Thetis, der forlanger Achilleus' våben i 1. kavalergemak; Fr. VI til hest (statuette, Reventlowmus., Pederstrup, i fl. tilfælde anvendt som topstykke til taffelure). Portrætbuster: 17 mindre buster af datidens kendte mænd, bl.a. Prins Chr. Fr.; Prof. J. Boye; Adam Oehlenschläger; J.F. Clemens; J.D. Herholdt; B.S. Ingemann; A.W. Hauch; C.F. Hansen; N.H. Clausen. Medaljer: Fr. VIs regeringsjubilæum (1834); Negrenes frigørelse (1834); J.H. Wessel (1835); Reformationsfesten (1836); Chr. VIIs tronbestigelse (1839); Chr. VIIIs og dronn. Caroline Amalies sølvbryllup, bagsiden efter forlæg af B. Thorvaldsen (1840); Islandsk belønningsmed., forsiden (1840); Kronprinseparrets bryllup, bagsiden (1841); Fortjenstmed., bagsiden (1845); Chr. VIIIs død (1848); Tapperhedsmed. (1848); For fædrelandskærlighed (1848); For ædel dåd, forsiden (1849); Islandsk belønningsmed., forsiden (1851); Pro Meritis, forsiden (1853); Haveselskabet i Kbh., forsiden (1863); Industriudst. i Nakskov (1868); Landmandsforsamlingerne i Horsens 1861; Odense 1863; Århus 1866; Nykøbing F. 1872; Viborg 1875; Svendborg 1878; Ålborg 1883 (reverser). Mønter fra Chr. VIII og Fr. VII. Tegninger på Kunstindustrimus. Litterært arbejde: Samlinger til en beskrivende Betegnelse over danske Kobberstik, Raderinger, Illustrationer m.m., 1889 (udg. Pietro Krohn).

Literature

Berl. Tid. 14.9.1883; Vilh. Bergsøe: Da. Medailler og Jetons, 1893; J. Wilcke: Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler, 1929; samme: Sølv- og Guldmøntfod 1845-1914, 1930; Jørgen B. Hartmann i: Pers.hist. Tidsskr., 12. rk., V, 1950, 9; Palle Lauring: Reges Daniae, 1961, 68-70, 72-74, 104f; V. Thorlacius-Ussing: Reventlow-Mus., 1971, 133, 135; Hakon Lund i: Chr.borg, II, 1975, 42, 46; Karin Kryger; Frihedsstøtten, 1986, 63f. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.