Erik Aalykke

Weilbach information

Genealogy

Aalykke, Carl Erik, 1923-1983, billedhugger. *1.11.1923 i Gelsted, ?10.4.1983. Forældre: Malerm. Emanuel Aa. og Maren Hansen. ~7.4.1951 med leder af Fyns grafiske Værksted Bodil Leon Andersen, *1.9.1932 i Odense.

Biography

Erik Aalykke brugte sin viden fra skibsbyggerfaget i sit kunstneriske virke, der primært bestod af skulpturer og relieffer i jern. Aa.s skulpturer er karakteristiske ved deres dristige og lette konstruktion og er næsten alle bygget op på samme måde. Fra et solidt sokkelparti springer en spinkel stilk, der opadtil vokser i dimension og breder sig ud med stort volumen. Aa.s formsprog er abstrakt- ekspressionistisk med afsæt i den organiske verden. En vis påvirkning fra Robert Jacobsen synes at gøres sig gældende gennem hele Aa.s virke.

Education

Skibsbygger; som billedhugger autodidakt.

Travels

Norge; Holland; Belgien; Frankrig.

Occupations

Skibsbygger, Odense Stålværk fra beg. 1950erne-1964; leder af Fyns grafiske Værksted 1976-83.

Scholarships

J.W. Larsens Mindelegat 1969; Aug. Schiøtt 1971- 72.

Exhibitions

KE 1965-66; Charl. Forår 1966; Germinalen 1966-67; Skulptur i Eventyrhaven m.fl., Odense 1967, 1971; M59 1970-72, 1974-76, 1978; Forårsudst., Odense 1974; Riimfaxe 1976; Kontrast 1977-78, 1981; Tuborg Kunstforen., Kbh. 1978; internat. Kunstfestival, Strynø Sk. 1979; Skulptur og tegning, Nikolaj, Kbh. 1980. Separatudstillinger: Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1967 (s.m. Finn Lynggaard, Georg Ernst og Johan Møller Nielsen); Svendborg Amts Kunstforen. 1967 (s.m. Johan Møller Nielsen); Gal. Langsø, Silkeborg 1971 (s.m. Bent Veber); Vejen Kunstmus. 1974 (s.m. Georg Poulsen, Palle From og Svend Saabye); Kerteminde Kunstforen. 1975 (s.m. Torolf Fossland); Da. Centralbibl., Flensborg 1975 (s.m. Palle From og Georg Poulsen); Gal. Ved Åen, Århus 1977 (s.m. Otto Deleuran); Centralbibl., Odense 1984 (retrosp.).

Artworks

(Alle i jern): Skulptur (1966, Sønderjyll. Sk., Fr.berg); skulptur (1967, Fyns Kunstmus.); Komposition (1967, Odense Rådhus); Komposition (1967, Højme Sk., Odense); relief (1967, Korup Sk., Odense); Komposition (1969, Odense Sem.); Flyglet (1970, Det jyske Musikkons., Århus); Stynede popler (1973, Amtsgården, Odense); skulptur (1974, Fyns Kunstmus.); skulptur (1974, Fyns Telefon, Odense); Komposition (1975, Seden Sk., Odense); Stolen (1977, Herning Kunstmus.); skulptur (1978, Odense Univ.hosp.); Akropolis (1978, Bellinge Sk., Odense); Det forladte rum (u.å., De fynske Revalideringsvirksomheder, Odense); skulptur (u.å., Odense bys Kunstfond); Ved havet (8 tryk efter farvecoll., 1983). Udsmykninger: (Alle i jern): Komposition (1968, Tarup- Centret, Odense); Komposition (1969, Føtex, Vesterbro, Odense); Komposition (1970, A/S Micro Matic, Sanderum ved Odense); Fantasi over mikrokosmos I og II (relieffer, jern og mosaik, 1970, Odense Idrætshal). Skriftlige arbejder. Ved havet (digt), i: Dialog, 1, 1956, 20.

Literature

Kat., Germinalen 1966, 1967; kat., Kontrast 1977, 1978; Fyns Stiftstid. 21.3.1980; 13.4.1983 (nekr.);15.5.1984; 5.9.1984; Hans Henrik Jacobsen: Statuer og skulpturer i Odense, u.å., 15, 52, 62f, 73, 75. Chr.W. Jensen: Skulpturer i Odense, 1989 (manus.).

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.