Niels Bjerre

Weilbach information

Genealogy

Bjerre, Niels Jakob Jakobsen, 1864-1942, maler. *5.1.1864 på Nørrelund, Engbjerg sogn ved Lemvig, ?19.3.1942 på Fr.berg, (urne på Engbjerg Kgrd.). Forældre: Gårdejer Peder Jakobsen B. og Maren Nielsdatter Nissum. Ugift.

Biography

Niels Bjerre er rammende blevet kaldt Vestjyden i dansk kunst. Med stor indlevelse har han skildret menneskene og landskabet ved Vesterhavet vest for Lemvig. Men han fremstår også som kunstneren, der i sine værker forener menneske og miljø, landskab og livsvilkår i flere forskellige sammenhænge. B.s slægt stammer fra det stærkt grundtvigianske Sirsogn, nordvest for Holstebro. B. blev født og voksede op på gården Nørrelund i Engbjerg, nordvest for Lemvig. Efter realeksamen i 1879, tog han i et års tid del i arbejdet på fødegården, inden han i 1880 rejste til København for at forberede sig på en kunstneruddannelse. I 1881 blev han optaget på Kunstakademiet, hvor han var elev indtil 1888 og to gange forgæves forsøgte at få afgang. Han fandt ikke undervisningen inspirerende, men malede såvel landskabsbilleder som portrætter og figurbilleder. Det var billeder af livet på landet, enkle scenerier fra gårdenes stuer og køkkener samt fra bondehaver. Inspireret af flittig læsning, bl.a. af Tolstoy, mente han, at det var for folket, man skulle male, og ikke for en lille kreds af kunstnere og kunstforstandige i København. Markant i de tidlige års produktion står Fra en Folkehøjskoles Foredragssal, 1890, udført under et familiebesøg på Sorø Højskole, en indlevet skildring af samværet og samspillet mellem foredragsholderen og de kvindelige tilhørere i den enkelt udstyrede foredragssal. B. udførte mange tegninger af landskaber og mange portrætter, ofte som studier til større kompositioner. I 1890erne nedskrev han i novelleform en række oplevelser, der knytter sig til livsvilkårene mellem Bovbjerg og Harboøre. Op gennem 1890erne var B. flere gange beskæftiget med billeder af bønnemøder i nabosognet, det stærkt missionske Harboøre. På trods af sin grundtvigianske baggrund med visse fritænker- sympatier var han ikke fri for at være optaget af missionsfolkene og deres intense samvær. Det store billede Harboøre, Guds Børn blev færdiggjort 1897-98 efter adskillige års forarbejde. Det skildrer et bønnemøde ligetil og direkte, samtidig med at det har en gennemarbejdet komposition, der fremhæver symbolikken i billedet og gør det til et af hovedværkerne inden for denne genre. En række altertavler, der blev udført i perioden 1896-1913, mangler bønnemødebilledets religiøse intensitet. 1899- 1900 foretog B. en rejse til Italien, hvor han udførte en række tegninger og malerier, inspireret af de klassiske bygningsværker og af det sprudlende folkeliv. Efter hjemkomsten fra Italien arbejdede B. ihærdigt med skitser til det store billede Harboøreboere ved kirken, der stod færdigt 1906. 1914-15 tog B. på rejse rundt i Frankrig sammen med to malerkolleger, Gorm Hansen og Hans Brygge. Malerierne fra denne rejse er holdt i en mere impressionistisk tone og med en friere farvebehandling. Det samme gælder billederne fra de to rejser til Færøerne 1925 og 1926, hvor huse i landskabet er det dominerende motiv. I sine senere år, hvor B. tilbragte hver vinter i København, fik han en betydningsfuld monumental opgave. Til Lemvig Bibliotek udførte han 1930-34 ved bevilling fra Ny Carlsbergfondet 12 malerier fra egnen omkring Lemvig. Her sammenfattes et modent malersinds oplevelser af landskabet og landet mellem havet og fjorden. Adskillige af malerierne blev udført med tidlige billeder som forlæg, men indarbejdet i en samlet helhed og med betoning af denne specielle lokalitets almengyldighed.

Education

Præliminæreksamen, Lemvig 1879; efter et år ved landbruget i malerlære og på Tekn. Sk. i Kbh.; Kunstakad. Kbh., malersk. 1881-88; Kunstnernes Studiesk. (Laurits Tuxen) 1889-90.

Travels

Italien 1899-1900; Frankrig (Paris, Auvergne) 1914-15; Færøerne 1925, 1926; Paris 1931.

Occupations

Scholarships

Akad. 1889, 1900; Bronzemed., Paris 1900; Eckersberg Med. 1923; P.A. Schou 1928.

Exhibitions

Dec. Udst. 1887; Den frie Udst. 1892 (deltog herefter næsten hvert år), Den Fries mindeudst. 1966; Kleis' Høstudst. 1892; Kunstnernes Studiesk. Udst. 1896; verdensudst. i Paris 1900; KE 1904, 1911-12; Frie jydske Malere, Århus 1926-27; Det da. Kunststævne, Forum, Kbh. 1929; Nye jyske Kunstudst., Ålborg 1933; Rundskueudst. 1936; da. udst., Bukarest 1936-37; da. udst., Beograd 1937; San Francisco 1939; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Sommerudst., smst. 1941; Mit bedste kunstværk, smst. 1941; Kunst i skolen, vandreudst. 1952-53; Ny Carlsbergfondets Jub.udst., Charl.borg m.fl. 1952; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Det 50. da. købestævne, Fr.cia 1960; Danska umetnost, Beograd m.fl. 1961; Da. Kunst 1885-1915, Kunstforen., Kbh.1976; Danmarksbilleder, Sophienholm 1978; Storm og Stille, Orlogsmus. 1980; Da. Portrætkunst, Hørsholm Kunstforen. 1981; Skynd dig kom! om føje år, Blichermus., Herning 1982; Northern Light, vandreudst. i USA 1982- 83; Dengang i 80erne, Kunstforen., Kbh. 1983; Da. Kyster, Glyptoteket 1986; Det kultiverede Landskab, Gl. Holtegaard 1988. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1904, 1917, 1932, 1949, 1972; Lemvig Mus. 1943, 1960.

Artworks

Fra en folkehøjskoles foredragssal, Sorø Højskole (1890, Hirschsprung); Have ved vestjysk bondegård (1891, smst.); I en landsbykirkes våbenhus, Engbjerg Kirke (1891, Ribe Kunstmus.); Ved et vestjysk teglværk, gråvejr (1891, Stat. Mus. for Kunst); Harboøre, Guds børn, et bønnemøde (1897-98, Aarhus Kunstmus.); Harboøreboere ved kirken (1906, Stat. Mus. for Kunst); Jysk landskab, fra Hammer Bakker (1907, Vejle Kunstmus.); Portræt af den jyske krønikefortæller Niels Katkjær (1908, Stat. Mus. for Kunst); Fra Jyderupegnen, tidligt forår (1912, Nordjyll. Kunstmus.); Vestjysk klitlandskab (1919, smst.); Gamle huse i Thorshavn (1925, Stat. Mus. for Kunst); Høfde, gråvejr (1927, Randers Kunstmus.); Stormdag på Bovbjerg (1929, Skive Kunstmus.); Ved høfdearbejdspladsen, efterårssol (1929, Stat. Mus. for Kunst); Over en vestjysk kirkegård (Ferring) (1929, Vestsjæll. Kunstmus.); Vestjysk landskab med drivende skyer, efterår (1932, Stat. Mus. for Kunst); Bygade ved solnedgang (1933, Fyns Kunstmus.); Landskab (1934, Aarhus Kunstmus.); Rødt træ i Borggården (1934, Esbjerg Kunstforen. Saml.); Bovbjerg ved solnedgang, efterår (1934, Stat. Mus. for Kunst); Landskab ved Oddesund (1935, Fyns Kunstmus.); Eftermiddagsskygger (1936, Nordjyll. Kunstmus.); Vej gennem Thorsminde (1937, Randers Kunstmus.); På Bovbjerg skrænt (1937, Skive Kunstmus.); Engbjerg Bakker, Harboøre (1938, Aarhus Kunstmus.); Vej i stationsby, Strande (1938, Stat. Mus. for Kunst); endv. en saml. malerier og tegn. på Lemvig Mus.

Literature

Thøger Larsen i: Atlantis, 1924, 74-78; 1925, 28-38; K. Pontoppidan i: Kunstbl., 1927, 152-54; Poul Uttenreitter i: Tilskueren, 1932, I, 298-309 og 1932, II, 12-27; Bertel Budtz Müller i: Samleren, 1932, 81-84; Leo Swane: N.B., 1935; samme i: Kunstmus. Aarsskr., 1936, 61-71; samme i: Danmark, 1941, 58-88; Poul Uttenreitter: Maleren N.B., 1949; Gösta la Cour: Seksten Malere, 1958, 76-85; H.M. i: Kunst, 5, jan. 1958; Grete Zahle: Liv og Kunst, 1987, 37, 40, 45, 62-67, 113-17; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Auktioner: 28.2.1894; 10.4.1911.

Author: Jesper Knudsen (J.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.