Asger E. Bremer

Weilbach information

Genealogy

Bremer, Asger Emerson, 1891-1963, maler. *31.5.1891 i Kbh., ?22.3.1963 smst., begr. i Gentofte (askefællesgrav på Mariebjerg Kgrd.). Forældre: Professor Christian Victor B. og Frances Correa Emerson. ~1° 5.5.1916 med maleren Gudrun Tscherning (se Bremer, Gudrun), *16.1.1893 i Kbh., ?29.9.1950 smst., datter af læge, overkirurg Eilert Adam T. og Henriette Schultz. Ægteskabet opl. 25.11.1941. ~2° 19.12.1941 i Kbh. med væveren Gudrun Clemens, *30.4.1905 på Fr.berg, ?17.2.1953 i Kbh., datter af maleren Gustav Adolph C. og Emily Hermanda Jensen.

Biography

Asger E. Bremers motivkreds omfatter landskaber, portrætter, opstillinger og blomsterbilleder, men da han var en udpræget friluftsmaler, udgør landskaberne størstedelen af hans produktion. Han malede en del i Jylland, men har især skildret den nordsjællandske natur i egnen omkring Tisvilde Hegn. Hans stil er levende og skitsemæssig. Farveholdningen var i de tidlige år mørk og grumset, men blev efterhånden lys og frisk. Hans portrætter kendetegnes ved deres levende karakteristik. B. havde desuden betydelige dekorative anlæg, hvilket bl.a kom til udtryk i en mappe med 9 farvelitografier med mytologiske motiver og i en del keramiske arbejder.

Education

Tekn. Sk. 1909-11 under Holger Grønvold; Kunstakad. Kbh. (L. Tuxen, J. Skovgaard, P. Rostrup-Bøyesen og Viggo Johansen) 1911- 15.

Travels

Tyrol 1911; England 1912; Spanien 1916; Frankrig 1917; Tyskland 1921; Marokko og Algier 1926.

Occupations

I best. for Malende Kunstneres Sammenslutn. 1922-30; fmd. for Charl.borgmalerne fra 1943.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1915; Ronge 1916; Raben-Levetzau 1916, 1918; Akad. 1917, 1925, 1929, 1931; Neuhausens Ekstrapr. 1919; Sødring 1930; Carlssons Pr. 1931; Zarthmann 1935; J.R. Lund 1938; Carlssons Legat 1939-41; Camilla Tack 1941; Aug. Schiøtt 1956, 1961.

Exhibitions

KE 1913-15, 1921-22, 1929; Charl. Forår 1921-22, 1929, 1932, 1938-47, 1949-60; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Da. og udenlandsk kunst, Bachs Kunsthdl., Kbh. 1976. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1918, 1937 (s.m. Gudrun B.); Winkel & Magnussen, Kbh. 1924, 1935.

Artworks

Havnebillede (Sødrings Pr. 1930); Landskab, Salgaardshøj og skrænterne (Carlssons Pr. 1931); Drivende skyer over Tisvilde Hegn (1931, Vejen Kunstmus.); Portræt af prof. Kuhr (udst. 1925); Jysk landskab (Østre Borgerdyd, erhv. 1936); Sommeraften. Salgaardshøj (udst. 1948); Nausikaa kommer fra badet (forslag til gobelin, udst. 1951); Jysk landskab (Undervisn.min.); 9 farvelit. med mytologiske motiver (1923). Litterære værker: Monografi om Jean René Gauguin, 1941.

Literature

Berl.Tid. 19.12.1923 (Kai Flor); 8.11.1924 (samme); 21.1. 1933 (samme); Ekstrabl. 1.11.1924; 16.1.1933 (interv.); Nationaltid. 6.11.1924 (Th. Faaborg); B.T. 19.1.1933 (O.V. Borch); Pol. 23.1.1933 (K. Pontoppidan); Troels Andersen: J.A. Jerichau, 1983, 35f. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.