H.A. Brendekilde

Weilbach information

Genealogy

Brendekilde, Hans Andersen, 1857-1942, maler. *7.4.1857 i Brændekilde på Fyn, ?30.3.1942 i Jyllinge, (urne på Solbjerg Kgrd.). Navneskift 13.3.1884. Forældre: Husmand, træskomager Anders Rasmussen og Maren Nielsdatter. ~1° 25.3.1884 på Fr.berg med Ida Juliane Antonia Nielsen, *20.9.1860 i Holtug, ?9.2.1920 i Kbh., datter af skovfoged Hans Henrik N. og Caroline Juliane Frederikke Siche. Ægteskabet opl. ~2 med Maren Kristine Hansen, *7.7.1872 i Holme Olstrup, ?11.4.1956 i Kbh., datter af indsidder Hans Peter H. og Margrete Jensdatter.

Biography

H.A. Brendekilde var uddannet modellerer, men gik straks over til at blive maler. Han hørte til de ret få danske kunstnere af sin generation, der tog ved lære af den franske realismes sociale aspekt. Som akademikammeraten L.A. Ring kom han fra landsbymiljøet, der lige fra de tidlige år blev en vigtig motivkreds for begge malere. Fra det nydelige landskabsbillede gik B. efterhånden mere i retning af genrebilledet med en stærkt understreget pointe. Debutarbejdet Fra landsbyen 1882 viser f.eks. en bonde, som skal afsted til Amerika og nu må tage afsked med kæresten og moderen. Åbenheden for de franske bonderealister som Millet og Bastien-Lepage ses bl.a. i billedet Udslidt 1889, hvor en bonde er faldet om på marken, mens hans kone råber om hjælp. Fra den tyske maler F. von Uhde modtog B. inspiration til sit social-religiøse maleri, f.eks. af den unge tømmermand, der som en anden Kristus prædiker for en måbende stenhugger og hans kone, En landevej 1893. I dag kan det være svært at værdsætte B.s senere, religiøse kompositioner, og hvad angår det maleriske, forgrovedes hans sene arbejder i en stor og broget produktion. Især i sine tidlige værker udviste B. gode evner for den velovervejede komposition og den sarte, milde farve. Som socialrealist indtog han en central plads i dansk kunst.

Education

Stenhuggersvend (Odense); dimitt. af O.A. Hermansen; opt. Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. okt. kvartal 1877, modelsk. april kvartal 1879, afgang som modellerer marts 1881.

Travels

Tyskland, Frankrig, Schweiz, Italien, Egypten og Syrien 1889- 90; Tyskland, Italien 1894-95; Italien 1908-09 og 1922-23.

Occupations

Medl. af Kunstakad. plenarforsaml. 1893; af Charl.borgs censurkom. 1894; medl. af best. for Foren. for nat. Kunst 1925- 42.

Scholarships

Akad. 1886, 1889, 1890; Raben-Levetzau 1892; Hielmstierne- Rosencrone 1892; Ancker 1894; Bronzemed. Paris 1889; Aarsmed. 1 1892, 2 1893; med. Chicago 1893; Eibeschütz' Pr. 1896.

Exhibitions

Dec.udst. 1882 (debut som maler); Charl. Forår 1883-94, 1896-1926, 1929-37, 1940; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, Chicago 1893; München 1891; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Painters, London, Guildhall, 1907; KE 1908; Landsudst., Århus 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1932, 1942; Dengang i 80-erne, Kunstforen., Kbh. 1983; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegaard 1988. Separatudstillinger: Kunstforen. Kbh. 1891; Foren. for nat. Kunst 1933 (retrosp.), 1957 (mindeoph.); Fyns Kunstmus. 1976.

Artworks

Fra landsbyen (1882); Søndag eftermiddag i en fynsk bondegård (1883); Akssamlere, Raagelunde (1883, Fyns Kunstmus.); Vårlandskab (1886, Göteborgs Konstmus.), Stensamleren (1887-93); Forår (1888, Nordjyll. Kunstmus.); Udslidt (1889, Fyns Kunstmus.); Vej til Betania (1890, Aarhus Kunstmus.); Fra Mamelukgravene ved Cairo (udst. 1890); Jesus i Gethsemane have (udst. 1891); Forår (1892, Aarsmed. 1); En landevej (1893, Aarsmed. 2, Stat. Mus. for Kunst); De sidste nyheder (Ribe Kunstmus.); Kain (1896, Eibeschütz' Pr.); Maleren L.A. Ring (Fyns Kunstmus.); Vorherre som gæst hos de fattige; De skal på fattiggården (udst. 1906); Abels offer (udst. 1909); Store Neels ska' males af; Uddrivelsen af paradiset; Sjæle efter døden (1918); desuden repr. i Nordjyll. Kunstmus. og Aarhus Kunstmus.; skitser i Arkiv för Dek. Konst, Lund. Keramik: Med eventyrmotiver, udf. hos Kähler (Næstved Mus.) samt anden kunstindustri.

Literature

Ill. Tid. 1901-02, 315; Peter Hertz: Maleren L.A. Ring, 1934; Herman Madsen: Den fynske malerkunst, 1935, 48-50; Niels Th. Mortensen: Dansk billedkunst, 1939, 174f, 180; Preben Wilmann: Danmarks malerkunst, 1943, 221f; Herman Madsen i: Kunst, 6, marts 1955, 152-61; Danm. Malerkunst (4. udg.) 1956, 223f; Herman Madsen: Fynsk malerkunst, 1959, 63f; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndværk fra 1850 til vor tid, 1982; Dengang i 80-erne, Kunstforen. Kbh., 1983; Socialt set, af nordiske kunstnere før og nu, Nordjyll. Kunstmus. 1983; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990. Avisartikler: Morgenbl. 1.6.1883 (Karl Madsen); Pol. 24.1.1904 (V. Stuckenberg); Nat.tid. 28.1.1924 (Th. Faaborg); Fyns Stiftstid. 27.5.1928 (Albert Gammelmark); Fyns Tid. 31.3.1932 (Moritz Madsen); Soc. Dem. 23.3.1934 (interv.); Nat.tid. 31.3.1942 (Sig. Schultz); Berl. Tid. 28.3.1942 (interv.); Soc. Dem. 31.3.1942; Berl. Tid. 31.3.1942 (K. Flor); Pol. 31.3.1942 (K. Pontoppidan). Auktioner: 1888, 1892, 1893, 1904, 1942 (dødsbo). Breve (Hirschsprung og Det kgl. Bibl.).

Author: Erik Brodersen (Er.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.