Harry Carlsson

Weilbach information

Genealogy

Carlsson, Harry Frithjof Eygild, 1891-1968, maler. *15.5.1891 i Kbh., ?23.4.1968 smst., urne smst. (Bispebjerg Kgrd.). Døbt Carlson. Forældre: Maler, senere forretningsfører for Malerforbundet Ernst Frithjof Vilhelm C. og Anna Margrethe Andersen. ~31.5.1926 i Kbh. med Edith Kristine Alfrede Nielsen, *20.5.1898 smst., ?13.11.1982 i Kbh., datter af snedker Jens Christian Alfred N. og Anna Elsine Torbensen.

Biography

Harry Carlsson rejste som typograf i 1913 til Tyskland, og da han var optaget af samtidens kunst, så han bl.a. værker af Paul Klee, Max Ernst, Marc Chagall og Robert Delaunay. C. fik sin kunstneriske uddannelse på Harald Giersings Skole, hvor han gik vinteren 1918-19. Her traf han Else Johnsen, der sammen med andre kunstnere som Carl Nielsen, Carl Becker m.fl. under navnet "lavendlerne" afholdt ugentlige sammenkomster i C.s atelier i Lavendelstræde. C. debuterede på KE 1919 med naturalistiske landskaber, portrætter og opstillinger. Gennem det følgende årti lod C. sig inspirere af så forskellige kunstnere som Tintoretto, Breughel, Daumier, Cézanne, Matisse og Picasso. Da C. i 1932 sammen med hustru og forældre foretog sit livs anden og sidste udlandsrejse, skete en afgørende vending i hans kunstneriske udtryk. Sommeren 1932 rejste han til Göteborg, og sejlede videre til Stockholm. Rejseindtryk herfra fandt udtryk i en række værker som Skumfantomer, Stockholm drømmer, Stockholm stiger op ad havet. Fra 1933 og frem var C. rendyrket surrealist, og sammensatte i sine billeder og objekter, som han kaldte plastiske billeder, velkendte elementer fra væsensforskellige områder, i nye og usædvanlige sammenhænge. Karakteristisk for mange af hans værker er en underfundig og undertiden grum humor. C. havde som typograf håndsat Baudelaires Les Fleurs du Mal i dansk oversættelse i 1917, og gennem tidsskrifter som Formes, Minotaure og Cahiers d'Art holdt han sig orienteret om samtidens kunst. Kendskabet til kunstnere som Salvador Dali, Max Ernst og Giorgio de Chirico, som han følte sig beslægtet med, satte tydelige spor i hans maleri. Fra 1934 havde C. nær kontakt med Vilhelm Bjerke Petersen og Wilhelm Freddie, som han udstillede sammen med flere gange. C. arbejdede i forskellige medier som maleri, collage, objet trouvé, og havde tidligere eksperimenteret med keramik (ca. 1920) og batik (før 1934). 1930rne var hans mest produktive periode, og da han i 1945 og 1947 udstillede med sammenslutningen De 11, var det hovedsageligt med malerier fra 1930rne. Efter 1947 trak C. sig tilbage fra kunstlivet, de senere år var præget af sygdom, og han var kunstnerisk uvirksom til sin død i 1968. I de seneste årtier har C. indtaget sin naturlige plads i dansk surrealismes historie, og er i dag repræsenteret på en række museer i Danmark og udlandet.

Education

Udd. typograf; Harald Giersings Sk. vinterhalvåret 1918- 19.

Travels

Tyskland 1913; Sth. 1932.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

KE 1919-22, 1924-26, 1928-30, 1935-36; Martsudst., Århus 1920; Kubisme-surrealisme, Den frie Udst. bygn. 1935; Ung da. og svensk Kunst, Kunstnernes Hus, Oslo 1935; 1937 Exhib., London 1937; Surrealismen i Norden, Skånska Konstmus., Lund 1937; Expo. Internat. du Surréalisme, Gal. des Beaux Arts, Paris 1938; Surrealisme, Rådhuspl. udst.lokale, Kbh. 1940; De 11, Den frie Udst. bygn. 1945, 1947 (medl. 1947); Nord. surrealister, Charl.borg. 1968 (mindeophængn.); Steen Coldings Saml., Kunstforen., Kbh. 1972; Påskeudst., Gal. Clemens, Århus 1978; Surrealismen i Danm. 1930-1950, Stat. Mus. for Kunst 1986. Separatudstillinger: Surrealisme 1934, Kunsthallen, Kbh. (s.m. Wilh. Freddie); Exhib. of Paintings by H.C., The Arts Club of Chicago. 1936; Surrealistisk Intervention, Studenterforen., Kbh. 1939 (s.m. Wilh. Freddie); Den da. surrealist H.C. 1891-1968, malerier tegninger collager & objets trouvées, Gal. 38, Kbh. 1973.

Artworks

Stockholm stiger op af Mälaren (1932, Aarhus Kunstmus.); Stravinsky og Venus' tilblivelse (1933, smst.); Stockholm stiger op af havet (objekt, 1934); Fabelfuglen Prik (1934, dep. Aarhus Kunstmus.); Quo vadis? (1934, Fyns Kunstmus.); Græske farvel'er, (1934, Aarhus Kunstmus.); Pudlens kerne (1935, Sønderjyll. Kunstmus.); Ustabil flegma (1935); En Cæsar kommer til verden (senere kaldet: Et geni kommer til verden, 1936, Nordjyll. Kunstmus.); Stilleliv i solnedgang (1936, SKF); Der er noget råddent i Hollywood (1937, Sønderjyll. Kunstmus.); Fantomatisk portræt af min kone (1937, Fyns Kunstmus.); Kærlighedens triumf (1937); Serafernes ynde (1937, Malerforbundet i Danmark); To skud ved ørkenranden (1937); En malers tragedie, drama på flygel (1937); Geværskytte (1940, Aarhus kunstmus.).

Literature

Carl V. Petersen: 1936, The art of the Surrealists in Denmark and Sweden, 1936; samme: Da. Kunstnere XXI, Rita Kernn-Larsen, Elsa Thoresen, Vilh. Bjerke-Petersen, Harry Carlsson, Freddie, 1937; Bengt Olof Nilsson: Da. surrealister 1933-1947, 1972; Poul Gammelbo i: Cras I, sept. 1973; Steffen Saabye: H.C., den glemte surrealist, 1982; Bent Irve i: Surrealismen i Danmark 1930-50, Stat. Mus. for Kunst 1986.

Author: Birgit Hessellund (B.He.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.