Godfred Christensen

Weilbach information

Genealogy

Christensen, Polycarpus Godfred Benjamin, 1845-1928, maler. *23.7.1845 i Kbh., ?15.11.1928 smst., (urne på Tibirke Kgrd.). Forældre: Kgl. forrider hos enkedronn. Marie, senere melhandler og husejer Mads C. (Aarup) og Anna Kirstine Wissing. ~20.5.1882 i Kbh. med Johanne Louise Sødring, *31.5.1831 smst., ?6.6.1933 i Hell., datter af fabrikant Christopher Hansen S. og kgl. skuespiller Julie Weber Rosenkilde.

Biography

Godfred Christensen besad et malertalent, som viste sig allerede i de tidligste ungdomsår. Det blev gennem hele hans liv viet naturstudiet, landskabet. Han opsamlede meget tidligt betydningen af nybrud inden for fransk kunst, en påvirkning det tog ham lang tid at bearbejde. Han var oplært i den ældre danske landskabstraditions kompositionsmønstre og farveholdninger (dansk guldalder) og studerede derfor altid naturen på nært hold. Studierne omsattes til karakteristiske kompositioner, som f. eks. Fritstående bøge i sommertiden. Her fremstår forgrund mellemgrund og baggrund i klart markerede partier. I mødet med den jyske natur frigjordes hans maleriske evner i en lang række pragtfulde studier med romantiske stemninger. Han arbejdede både med kompositioner med lav horisont og vidt udsyn og skovinteriører, hvor motivet omkranser beskueren og lukker for udsynet, Forår i Charlottenlund. Karakteristisk er også hans kompositioner, hvor træer i underskoven står på en stærkt hældende skrænt. I disse værker mærkes C.s arbejde med at gengive farve og lysvirkninger, og billederne mister præg af romantisk stemning og bliver naturalistisk registrerende. Det var en tendens, som bearbejdedes i årene efter mødet med fransk maleri ved Parisrejsen 1869, hvor han formentlig har set værker både af Delacroix og af malere i Fontainebleauskolens kreds. Muligvis var han ikke umiddelbart begejstret for disse malerier, men de synes alligevel at have gjort et betydeligt indtryk. C. omsatte udenlandske påvirkninger, men langsomt. Dog er der næppe tvivl om at han, som en af de første herhjemme, forstod betydningen af den franske kunstudvikling. Paradoksalt nok blev det i Rom og ved arbejdet i Roms omegn og mødet med udenlandske kunstnere, især den belgisk-franske maler Xavier de Monthier og italieneren Enrico Nardini, at det sete langsomt omsattes til praksis. C.s deltagelse i "Huleakademiet" i Vilhelm Kyhns atelier i 1860erne og mest intenst i 1870erne skal heller ikke underkendes. Her samledes en lang række af de yngre malere, som kom til at repræsentere bindeledet mellem det romantiske og det naturalistiske landskabsmaleri i Danmark. I 1878 fornyede C. bekendtskabet med fransk kunst og var på dette tidspunkt en erfaren kunstner, der dog allerede med billedet Fra Herlufsholm demonstrerede, hvorledes de nye tendenser kunne omsættes i dansk malerisk tradition. C. er et eksempel på, hvor lang tid det kan tage at ændre et formsprog. Det kræver både indsigt og et intenst arbejde med den maleriske form. Hans sikre instinkt for de nye tendenser gjorde ham til bindeled mellem det 19. og 20. århundrede.

Education

Elev af landskabsmaleren F.C. Kiærskou; samt. Tekn. Sk., Kbh.; opt. Kunstakad. Kbh. sept. 1860; forlod modelsk. forår 1867.

Travels

Paris (kort ophold), Schweiz og Lübeck, 1869; Tyskland, Italien (Rom og omegn, Napoli, Capri) 1873-75; Paris, Schweiz 1876; Paris og Pyrenæerne 1878; senere rejser til Tyskland, Schweiz og Frankrig (Paris).

Occupations

Medl. af udst.kom. ved Charl.borg 1879-82, 1893-1902; medl. af Akad.rådet 1887-1920; prof. 1897.

Scholarships

Akad. 1870, 1873-74. Neuhausens Pr. 1865, 1871; Sødrings Pr. 1869; medl. af Akad. 1881; titulær prof. 1888; medl. af det svenske Akad. 1897; æresmedl. af Kunstnerforen. af 18. Nov.

Exhibitions

Charl. Forår 1862-73, 1875-84, 1886-98, 1900-01, 1903-29; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1921, 1924, 1926, 1942; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1908-09, 1913; Landsudst., Århus 1909; Foren. for Nat. Kunst 1926; Hvad Forum udelod, Kbh. 1931; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Jyll. i da. malerkunst, Charl.borg 1956; Vejle malere fra fortid til nutid, Vejle 1978; Danm. og Tyskland, modstandere og naboer, Stat. Mus. for Kunst 1981; Mødested Paris, Atelier Bonnat, Randers Kunstmus. 1983. I udlandet: Verdensudst. Paris 1878; 1. Internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; Konst- och industriutst., Sth. 1897; Works by Da. Artists, London 1907; Den baltiske udst., Malmö 1914; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Kungl. Akad., Sth. 1935. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1894, 1902, 1904, 1905; Winkel & Magnussen, Kbh. april 1902; Foren. for nat. Kunst, 1937 (studier og skitser), 1960, 1969.

Artworks

Fritstående bøge i sommertiden (1865, Neuhausens Pr.); Fra Gudenådalen (1866, Ribe Kunstmus.); Forår i Charlottenlund (1867); Sildigt efterår, motiv fra Silkeborgegnen (1869, Sødrings Pr.); Engdrag i Nordsjælland (1871, Neuhausens Pr.); Fra Herlufsholm (1876, Stat. Mus. for Kunst); do. (udst. 1877, Hirschsprung); Mariager Fjord (Stat. Mus. for Kunst); En sø i Himmelbjergegnen efter regn (1888, smst.); Parti af Vejle Inderfjord (1896, Vejle Kunstmus.); Hulvejen ved Lille Grundet (1902, gave fra Danske til Edv. Grieg); Krogerup Allé, sommer (1911, Bornholms Kunstmus.); Ved Gribskovbanen (1920, Stat. Mus. for Kunst). Tegning: Udsigt mod Skt. Jørgensbjerg Kirke (Roskilde Mus.). Skriftlige arbejder: Ude og Hjemme 1.12.1878; 12.6.1881; Ill. Tid. 4.10.1884; Kunstbl. 1888, nr. 5, 62-65; nr. 16, 197-99; Verdensspejlet, nr. 37, 8. årg. 12.6. 1910; Fra Himmelbjergegnen, Danm. 1887 (udg. som selvst. publ. 1931).

Literature

Ill. Tid. 1887, 88, 93, (N.V. Dorph), 1894; 15.1.1899, nr. 29, 1902; Pol. 13.4.1902 (N.V. Dorph); 14.4.1904 (V. Stuckenberg); 12.4.1905 (Emil Hannover); 13.4.1907 (N.V. Dorph); 25.3.1912, 16.11.1928; Berl. Aften 16.4.1902; 13.4.1904; Berl. Tid. 15.12.1914 (interv.); 22.6.1925; 2.2.1929 (Kronik, Arnold Krog);Nat.tid. 28.3.1912; 14.3.1927; Hver 8. Dag, nr. 50, 11.12.1924; Nat.tid. Aften 15.11.1928; F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; Rik. Magnussen i: Samleren, juni 1929; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932; Rik. Magnussen i: Det nye Danm., 16.3.1937; samme i: Da. Kunst, okt. 1939; Kunst i Privateje, I 1944; Aarb. udg. af Hist. Samf. for Aarhus Stift, XL, 1947; Leo Swane i: Vor Tids Kunst og Digtning i Skand., 1948; J. Oskar Andersen i: Da. Kunst, nr. 91, 1951; Personalhist. Tidsskr. 13. rk. I, 1952; Otto Bisgaard: Af Silkeborg Hovedgaards Hist., 1794-1846, 1957, Preben Wilmann i: Gutenberghus Årsskr. 1960; Mogens Lebech: Hjejlen 1961; Ove Haase i: Da. Kunst, nr. 108, 1973; Laura Jacobsen: Søllerød set med malerøje, 1983; Ole Wivel: Musikken kommer fra væggene, 1986; Erik Mortensen, Kunstkritikkens og kunstopfattelsen hist. i Dan., 1990. Auktion: Charl.borg 12-13.2.1929 (efterl. malerier og studier). Breve og arkivalier (Hirschsprung; Det kgl. Bibl.).

Author: Marianne Marcussen (M.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.