Kirsten Christensen

Weilbach information

Genealogy

Christensen, Kirsten Annette, *1943, maler og keramiker. *7.2.1943 i Kbh. Forældre: Rengøringsass. Edith Sigrid Marie C. Ugift.

Biography

Kirsten Christensen startede i 1969 på Kunstakademiets skole for mur- og rumkunst, hvor hun senere virkede som undervisningsassistent og i forbindelse hermed deltog i udsmykning af gangtunneller i Albertslund og Hjørring. Til midten af 1980erne var C.s foretrukne materiale stentøj, anvendt til keramiske billeder, hvori hun tegnede og ridsede således, at brudlinjer indgår som en ligeværdig del af billedets udtryk. Efter i starten at have lavet frie, fabulerende kompositioner begyndte C. i begyndelsen af 1970erne at befolke de keramiske billeder med portrætter, menneskeskikkelser og scenerier, så værkerne ofte fik karakter af opslagstavler med billeder, der opsummerer et forløb i tid og rum. Hovedværket fra denne periode er udstillingen Min Mor og Mig, bestående af 17 keramiske billeder med tekster, der skildrer kunstnerens samliv med sin mor indtil moderens sygdom, plejehjemsophold og død. Samtidig beskriver billederne, ud fra et stærkt personligt udgangspunkt, et almengyldigt livsforløb i en visionær sammenstilling af virkelighed, erindring og drømme. Den særlige keramiske teknik viste sig velegnet til disse figurative livs- og sindsskildringer, hvor indridsede billeder indgår i dialog med de materialegivne brudflader. Med dette værk fremstod C., med sit både frodige og disciplinerede formsprog, som en af de mest markante kvindelige kunstnere i Danmark. I 1982 udførte C. en udsmykning af Hjortespring Bibliotek bestående af 25 elementer i stentøj og acryl med den samlede titel: Af kærlighed til naturen eller snart er der ikke flere hvaler. Det største element er en blåsort hval med andre truede dyr indridset i kroppen. Blandt de øvrige elementer på væggen er dyr og mennesker, fangstredskaber og genstande, og også her med indridsede figurer. C. har selv gjort rede for hovedintentionen: At advare mod en fremtid truet af udryddelse. I 1986 udførte C. en udsmykning af trappegangen på Holstebro Posthus i oliekridt bag acryl med påsatte keramiske billeder. Omkring den centrale figur, et rødt kaninmenneske, svæver fabelvæsener og former, der minder om kloder. I de følgende år arbejdede C. med universet og kloder som motiver, og klodernes kamp blev knyttet sammen med et personligt sygdomsforløb. Samme motiver er gennemgående i den store udsmykning af ventesalen på Aalborg Banegård. På ventesalens vægge hænger 18 acrylskiver i stærke farver i et rytmisk forløb, indrammet af farvede prismer, en skildring af verdensrummet og dets planeter med beskueren i centrum. Den kraftfulde forenkling af billedsproget er fortsat i udsmykningen af Køge Badeland, 1992, der er placeret i et centralt lysindfald i loftet over svømmebassinet. Her er mere end 30 polykrome glasfelter, hvori blå eller røde cirkler er placeret i en varierende rytme, beregnet på at reflekteres i svømmebassinet. C. har her tilvejebragt et farve- og livskraftigt himmelrum i nær tilknytning til svømmehallens hav.

Education

Kunsthåndværkersk. 1964-69; Kunstakad. Kbh. 1969- 75.

Travels

Occupations

Censor for Charl. Forår 1973; medl. af best. for Charl.borg 1976-77; i Stat. Kunstfonds repr.skab 1989; medl. af sammes udsmykn.udv. fra 1993.

Scholarships

Carlsons Pr. 1974; Carlsons Legat 1980-82; Stat. Kunstfond 1978, 1987, det 3-årige stip. 1983; Kbh. Amts Kulturpr. 1983.

Exhibitions

KE 1969, 1974-75; Undervejs, Charl.borg 1970; Kammeraterne 1976, 1978 (medl. fra 1978), 1980-85; Elleve unge kunstnere, Sophienholm 1978; Nord. kvinnor, Malmö Konsthall m.fl. 1980; Ord og billede, Køgegal. 1980; Socialt set af nord. kunstnere før og nu, Nordjyll. Kunstmus. 1983; Onsdagsmodellen i Toldbodgade, 10 år, Clausens Kunsthdl., Kbh. 1983; Sommerudst., Holstebro Kunstmus. 1983; Den frie Udst. 1986-92. Separatudstillinger: Gal. Wille, Hjørring 1972; Kunstindustrimus. m.fl. 1975; Glostrup Bibl. 1977; Gladsaxe Kunstbibl. 1977; Min Mor og Mig, Tranegården 1978; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1982; Så se dig ikke tilbage, Clausens Kunsthdl., Kbh. 1987.

Artworks

Familiebilleder (keramisk relief, 1979, Aarhus Kunstmus.); Og når du dør, er du helt alene (keramisk relief, 1979, Vejle Kunstmus.); Et hundeliv (keramisk relief, 1980, Nordjyll. Kunstmus.); Kniven i ryggen (2 keramiske relieffer samt bly og farvekridt på papir, 1982, smst.); Sort grav (keramisk relief, 1983, smst.); Afdød hund (keramisk relief, 1983, smst.); Så se dig ikke tilbage (væginstallation, fotografier, oliekridt og stentøj, 1986, smst.); 2 selvportrætter (fotografi og oliekridt, 1986, Kobberstiksaml.); omfattende saml. af keramiske billeder, 1974-86, Holstebro Kunstmus., bl.a. Du bliver selv gammel (1978). Udsmykninger: Af kærlighed til naturen eller snart er der ikke flere hvaler (keramiske billeder, 1982, Hjortespring Bibl.); Horsens Amtsgymn. (keramisk udsmykn., 1985); Holstebro Posthus (trappegang, 1986); 58 m løbende banegård i Ålborg/i Danmark/i Verden (relief til ventesalen på Aalborg Banegård, 1988); Køge Badeland (glas, 1992). Litterære arbejder: Min Mor og Mig. Langt livsforløb med kommode, 1978; Udsmykningen på Hjortespring Bibliotek, 1982; Kunsten i hverdagen, kronik i Kunstavisen, nr. 10, 1985, (optrykt med titlen Kunsten og Omgivelserne i: Poul Borum og H.E.Nørregård- Nielsen (red.): Kunstnernes Støtte, 1989, 77-81); endv. mindre art. i: Elleve Unge Kunstnere, Sophienholm 1978, 24-27 og i: Kammeraterne, kat. 1984.

Literature

Cras, XIX, 1978, 136-41; Jørgen Bruun Hansen i: Kammeraterne, kat. 1978; Hans Clausen i: Billedkunstsk. 1, 1982, 27-29 (interv.); Knud Hvidberg i: Kunstavisen, 11. nov. 1982 (interv.); Jens Jørgen Thorsen: Modernisme, 1987; Kirsten Lockenwitz i: Den Frie Udst., kat. 1988; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989, 112f, 150f; Bente Scavenius: Den Frie Udst. i 100 år, 1991.

Author: Jesper Knudsen (J.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.