Thomas Fearnley

Weilbach information

Genealogy

Fearnley, Thomas, 1802-1842, maler. *27.12.1802 i Fr.hald, Norge, ?16.1.1842 i München, begr. smst. Forældre: Købmand Thomas F. og Maren Sophie Paus. ~15.7.1840 i Kristiania (Oslo) med Cecilie Cathrine Andresen, *3.2.1817 smst., ?18.4.1888 smst., datter af købmand, bankier Nicolai A. og Engel Johanne Christiane Reichborn.

Biography

Thomas Fearnley modtog stærke impulser fra Eckersberg og hans skole under sit kortvarige ophold i Danmark 1821-23, hvilket især ses i F.s landskabs- og marinebilleder. Han blev desuden påvirket af J.C. Dahls og C.D. Friedrichs landskabsopfattelse, ligesom han havde forbindelse til Düsseldorf-skolen. Den danske påvirkning fortsatte til dels under F.s studieophold i München og Rom, hvor han omgikkes en række af sine tidligere studiekammerater fra Kunstakademiet i København og var et livligt medlem af den danske kunstnerkreds.

Education

Elev på Den kgl. Tegnesk. i Christiania (Oslo) 1819-21; Kunstakad. Kbh. foråret 1821-23; kopierede nederlandske billeder i Den kgl. Billedsaml.; Konstakad., Sth. (C.J. Fahlcrantz) 1823-27, i Dresden (J.C. Dahl) 1829- 30.

Travels

Kbh. 1821-23, sommeren 1823 gennem Jylland til Kiel (s.m. Fritz Westphal); Sth. 1823-27; Kbh. vinteren 1827-28 (ifølge traditionen holdt tilbage af sygdom undervejs til Dresden); Dresden årsskiftet 1828-29-sommeren 1830; i Alperne ved Salzburg sommeren 1830, derefter videre til München, hvor han opholdt sig, indtil han rejste til Italien; Rom okt. 1832-juni 1835; Napoli 1833; hjemrejse over Schweiz, Paris, Belgien og Holland til London; London efteråret 1836-sommeren 1838, derefter Tyskland (Hamburg og Berlin); tilbage til Norge via Kbh. sept. s.å.; over Holland til München 1840.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1822-23, 1828, 1834, 1841-43, 1851, 1871.

Artworks

(Med forbindelse til Danmark): Prospekt taget fra Charll. (udst. 1823); Studie fra Sogn (1826, Stat. Mus. for Kunst); Holmens Bro i måneskin (studie, 1827); Egn i sjællandsk karakter i tåget vejr (udst. 1828); Helsingør med Kronborg; Helsingør med Kronborg på en stille vinterdag; Norsk landskab (1833, Thorvaldsens Mus.); Havet ved Palermo (1833, smst.); Capri set fra Sorrento (1833, smst.).

Literature

Einar Lexow i: Kunst og Kultur, Oslo 1916-17, 64f; Jens Thiis i: Dagbl., Oslo 16.-18. sept. 1924; V. Aubert i: Kunst og Kultur, Oslo 1925, 1-27; Sigurd Willoch: Maleren Th. Fearnley, Oslo 1932; samme i: Kunst og Kultur, Oslo 1933, 175f; Francis Bull smst., 1933, 19-32; samme: Nord. Kunstnerliv i Rom, 1960, 91- 93, 98; Magne Malmanger (red.): Dahls Dresden, Nasjonalgal., Oslo 1980, 95-100; Magne Malmanger: Norsk malerkunst fra klassicisme til tidlig realisme, Oslo 1981, 99- 110; Sigurd Willoch i: T.F., Modums Blaafarveværk, Modum 1986; Torsten Gunnarsson: Friluftsmåleri före friluftsmåleriet, Uppsala 1989, 207-30.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.