A. Dorph

Weilbach information

Genealogy

Dorph, Anton Laurids Johannes, 1831-1914, maler. *15.2.1831 i Horsens, ?12.1.1914 i Kbh. (urne på Garn. Kgrd.). Forældre: Rektor, senere prof. Niels Vinding D. og Louise Amalie Bloch. ~8.11.1866 i Kbh. med Christine Louise Dorph, *12.5.1840 i Vigersted, ?15.6.1926 i Charll., datter af sognepræst Johannes D. og Henriette Christine Bloch.

Biography

A. Dorph er en af flere danske malere, som i perioden mellem 1850 og 1870 orienterede sig mod europæiske forbilleder. Trods undervisningen hos C.W. Eckersberg og V. Marstrand er han mere beslægtet med, hvad eftertiden har kaldt salonmalerne, især de franske, belgiske og tyske, end med den generation (Christen Dalsgaard m.fl.), der videreførte den danske tradition fra før 1850. D.s motivkreds, og i et vist omfang også stil, er tydeligt beslægtet med ungdomsvennen Carl Blochs. Typisk for dem begge er den lange række af genremotiver med gammelnederlandske forbilleder, samt det religiøse historiemaleri. Derudover blev D. en kompetent portrætmaler. Selv om han aldrig fik et tilsvarende gennembrud i samtiden som Bloch, opnåede D. en ikke ringe popularitet. Hans fiskerfremstillinger fandtes som reproduktioner i et stort antal hjem; et af disse er muligvis det første eller et af de første eksempler på danske olietryk. Af bestillingerne på nye altertavler i anden halvdel af 1800tallet gik et ikke ringe antal til D. Mere end 50 religiøse kompositioner blev det til. Denne væsentlige del af D.s produktion kendetegnes af en enkel og rolig figurstil, formentlig inspireret af Thorvaldsens udsmykning af Vor Frue Kirke i København, letfattelighed og en blanding af lyrisk lethed og blid alvor. Et fælles forbillede for Bloch og D. synes her at være den franske maler Horace Vernet, hos hvem man finder samme tendens mod en rigeligt sødladen, glansbilledagtig kolorit og fortælleteknik.

Education

Første kunstn. vejl. hos N. Habbe og J.C. Dahl; opt. på Kunstakad. Kbh. okt. 1845 (C.W. Eckersberg, W. Marstrand 1849-50); lille sølvmed. 1849; st. sølvmed. 1850; malede efter model hos Th. Couture i Paris 1854.

Travels

Over Berlin og Dresden til Norditalien og Paris 1854; over Hamburg til Holland, Belgien, Paris og Sydfrankrig 1859; Rom vinteren 1860- 61.

Occupations

Medl. af Akad.rådet 1887-1908; revisor 1894-95, 1895- 96.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1857; Akad. 1859, 1860; medl. af Kunstakad. 1871; titulær prof. 1893.

Exhibitions

Charl. Forår 1849-54, 1856-60, 1862-87, 1889-94, 1896-1901, 1903-07, 1909, 1914.; Charl. Eft. 1905; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; verdensudst. Paris 1878, Chicago 1893; Theaterudst., Kbh. 1898; Raadhusudst., Kbh. 1901; Landsudst., Århus 1909.

Artworks

En bondepige (1854, Stat. Mus. for Kunst); C.N. Rosenkilde (1855, Det kgl. Teater); Småpiger som leger på vej hjem fra skole (1863, Stat. Mus. for Kunst); Kristian Mantzius (1865, Det kgl. Teater); Ung fiskerkone, der venter sin mands hjemkomst fra søen (1867, Hirschsprung); Skattens mønt (1868, Lynge K.); Julie Sødring (1870, Det kgl. Teater); Kristus velsigner disciplene (1873, Trinitatis K., Kbh.); Hovedet af en fisker (1879, Aarhus Kunstmus.); Hornfiskefangst med drivvod, tidlig morgen (1880, Stat. Mus. for Kunst); Varm diset sommerdag ved stranden (1888, Aarhus Kunstmus.); Kristus og synderinden (1882, Svaneke K.); Korsfæstelsen (1885, Vor Frue K., Odense); Interiør (1903, Nordjyll. Kunstmus.).

Literature

Julius Lange: Nutids-Kunst, 1873, 202; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Pol. 15.2.1911 (N. Lützhøft); 17.2.1911; Ekstrabl. 14.2.1911; Aftenposten 15.2.1911; København 15.2.1911; Great Thoughts, 15.4.1911, 40-41; Sig. Müller i: Ill. Tid. 1913-14, 347-50; Viborg Stifts Folkebl. 14.2.1931 (Vidar Bruun); Jürgen Ostwald i: For hundrede år siden, Danm. og Tyskland 1864-1900, Stat. Mus. for Kunst, 1982, bd. 2, 146, 148. Breve (Det kgl Bibl.).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.