Ingvald Holmefjord

Weilbach information

Genealogy

Holmefjord, Ingvald Solberg, *1941, maler. *21.9.1941 i Bergen, Norge. Forældre: Musiker Kristian H. og Aud Solberg. ~1° 18.6.1967 på Fr.berg med børnehaveklasselærer Dorrit Jørgensen, *8.7.1945 i Hell., datter af bankfuldmægtig, senere kontorchef Poul J. og Eva Koppel Olsen. Ægteskabet opl. 1988. ~2° 22.9.1990 i Diernæs med billedvæveren Agnete Mathiesen (se Holmefjord, Nete), *7.2.1943 i Roskilde, datter af sognepræst Hans Peter M. og Bodil Finderup.

Biography

Ingvald Holmefjord kredsede i sine første arbejder om industriens og teknologiens indvirkning på vore omgivelser. I en blanding af konkret maleri og abstrakt surrealisme skildrede han en verden fuld af modsætninger mellem det oprindelige og det menneskeskabte. En række malerier, bl.a. En platform til det ydre rum, kendetegner denne periode, hvor de geometriske former danner klare modsætninger til naturabstraktionen, gengivet i de surreelle dele af lærrederne. I årene 1976-79 blev H. inspireret af det moderne boligbyggeri og fremmedgørelsen fra naturen. Formsproget blev i højere grad end tidligere præget af geometriske figurer, sammenstillet med og i kontrast til en fabulerende malemåde, der grænsede til det surreelle. Fra midten af 1980erne har H. arbejdet med naturmotivet omsat i et ekspressionistisk formsprog, hvor koloritten dels er hentet hos impressionisterne, dels i den lyse, nordiske helhedstone. H.s værker fremstår nu som "heftigt maleri" med mindelser i koloritten om de klassiske, danske modernister, især Edvard Weie.

Education

Bergens Kunst- og Handtv.sk. 1957-60; Kunstakad. Kbh., grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1963-67, malersk. (Søren Hjorth Nielsen) 1964-66, 1970- 71 (Richard Mortensen) 1970-73, st. sølvmed. 1971.

Travels

Bosat i Danm. 1963-90; Paris 1975, 1977; Schweiz 1978; Grækenland 1988; fast bopæl i Sydfrankrig fra 1990.

Occupations

Censor for KP 1974; lærer ved Vestlandets Kunstakad., Bergen 1980-81.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1964, 1971, 1973; Bergen Bys legat 1968; Bielke 1970-71; Stat. Kunstfond 1973-75, 1977-80, 1990, det 3-årige arb.legat 1975; Aug. Schiøtt 1974; Akad. 1978; Stoltenberg 1978; Sødrings Pr. 1988.

Exhibitions

Vestlandsutst., Bergen 1961, 1963-64, 1967; Charl. Forår. 1964, 1968, 1971-73, 1976, 1985; KE 1966-67, 1969; Charl. Eft. 1967; KP 1968, 1973- 74; Den Flexible 1968-69, 1971; Gevind 1971-74, 1976; Gyrr 1971; Den frie Udst. 1976, 1980-81; Pol-66 1979; Koloristerne 1980-87, 1989-91, 1993; Påskeudst., Gal. Moderne, Silkeborg 1980; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Gal. A-Gruppen, Kbh. 1981, 1985; Bergens Kunstforen. 1982; Kunstnere for Fred, Charl.borg 1983; P.T., Gal. Ti, Tistrup 1984; Tradition og teknik, Gal. Bram, Hobro 1985; Vrå-udst. 1988; Circa, Filosofgangen, Odense m.fl. 1989-91; Zebra 1989, 1990. Separatudstillinger: Woodstock Gal., London 1968: Bergens Kunstforen. 1969, 1972, 1974, 1980; Oslo Kunstforen. 1969, 1975; Rubin & Magnussen, Kbh. 1971, 1973; Gal. A-Gruppen, Kbh. 1975, 1977, 1984; Gal. Lerche, Ålborg 1977; Gal. Per Sten, Kbh. 1978 (2 gange), 1979; Gal. Unique, Horsens 1978; Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1981; Tuborgs Kunstforen. 1982; Hjørring Kunstmus. 1984; Pakhuset, Nyk. S. 1984; Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1986; Morsø Kunstforen. 1987 (s.m. Nete Christiansen og Annette Holdensen); Gal. Bentzon, Ribe 1987; Gal. Bram, Hobro 1987; Gal. Bossky, Kbh. 1987; Gal. Ti, Tistrup 1988; Gal. Trap, Kbh. 1988-91, 1993; Gal. Meende, Vejle 1989 (2 gange), 1990, 1992; Gal. Wi, Viborg 1989; Toldboden, Kerteminde 1993; Konservesgården, Fåborg 1993.

Artworks

Stilstand-hæven-sænken. Power of locomotion (ca. 1969, Trapholt); En platform til det ydre rum (1972, Bergens Billedgal.); Hen over vores køkkenhave (1974, Åby Sk., Åbyhøj); 3 tegninger (1977, Nr. Snede Sk.); Det første snit i landskabet (1980, Stat. Mus. for Kunst); Mannen ser ind i landskabet (l980, Nordjyll. Kunstmus.); Landskab (1980, Bergens Billedgal.); Mennesker på terrassen (1980, Nørgårds Højsk., Bjerringbro); I det strømmende rum (1981, Testrup Højsk., Mårslet); Venus fra Brohus (1987, Trapholt); Kristine (gouache, 1987, Hobro Vandrehjem); Mette (som forannævnte); Uden titel (1989, Stat. Kunstfond).

Literature

Søren Elgaard i: Hrymfaxe, 2, 1976; Aalborg Stiftstid. 2.2.1977 (Renal Bache); Pol. 15.2.1978 (Pierre Lübecker); Kat., Gal. Meende, Vejle 1991; Jyll.p. 8.10.1991 (H.P. Jensen); 4.2.1992 (samme).

Author: Anne Lie Stokbro (A.L.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.