Jóhannes Kjarval

Weilbach information

Genealogy

Kjarval, Jóhannes Sveinsson, 1885-1972, maler. *15.10.1885 på gården Efri-Ey i Meðalland, Island, ?13.4.1972 i Reykjavík, begr. smst. Forældre: Bonde Sveinn Ingimundarson og Karitas Þorsteinsdóttir Sverrisen. ~17.5.1915 med forfatteren Tove Merrild, *24.10.1890, ?5.3.1958, datter af trompeter i artilleriet Mads Christian Madsen M. og Francisca Henriette Cathrine Hansen. Ægteskabet opl. 1926.

Biography

Jóhannes Kjarval tilhører den generation af kunstnere, som lagde grunden til den moderne kunst på Island, og han fremstår som den mest originale blandt de islandske landskabsmalere. Han modtog tidligt indtryk af fransk symbolisme og senere også af impressionisme og kubisme, som han i sit modne maleri i 1930rne kom til at bearbejde på en yderst original og personlig måde. Som landskabsmaler indførte K. en ny naturopfattelse i det islandske landskabsmaleri. I stedet for en romantisk tolkning af det vidstrakte landskab rettede han opmærksomheden mod det nære og taktile i naturen. Karakteristisk for mange af hans landskabsmalerier er den høje horisont, som gør, at forgrunden får en primær betydning. I disse nærbilleder, hvor jordfarver er dominerende, bliver landskabsmotivet opløst i småpartikler, enten ved en minutiøs tegning med penslen eller en stærk ekspressiv penselføring. K. hentede sin store inspiration fra lavalandskabet, især Thingvallaområdet, hvor han fra omkring 1930 opholdt sig i længere perioder og malede mange af sine storslåede malerier. Efterhånden blev hans stil mere ekspressionistisk, samtidig med at han begyndte at væve æteriske væsener, en slags personifikationer med hentydning til islandsk folketro, ind i sine landskaber for i andre tilfælde at hengive sig til et mere fantastisk maleri, bestående af allegorier, hvor symbolikken er yderst personlig. K. udmærkede sig tidligt som en fremragende tegner og er kendt for portrættegninger af den islandske landbefolkning. Foruden det billedkunstneriske arbejde ydede K. en indsats som forfatter, både med indlæg i dagens debat og med publikationer af poesi og prosa. I 1968 testamenterede K. sine arbejder til Reykjavíks Kommune, hvor der i 1974 blev åbnet en udstillingsbygning, Kjavalsstadir, og et museum over hans arbejder.

Education

Tekn. Selskabs Sk. 1912-13: Kunstakad. Kbh. 1913-17 (afg.).

Travels

London 1911-12; Norge 1919; ltalien 1920; Paris 1928.

Occupations

Scholarships

Æresmedl. Kunstakad. Kbh. 1954; Prins Eugenmed. 1958; Den islandske Falkeordens storridderkors 1966.

Exhibitions

KE 1916-17, 1964; Charl. 1918-19; Charl. Eft. 1964; Udst. af Islandsk Kunst, Charl.borg 1927 og Tyskland 1928; Islandsk kunstutst., Kunstforen., Oslo, Gal. Moderne, Sth., Göteborg Konstmus. 1932; Internat. Exhib., Pittsburgh 1937; verdensudst., N.Y. 1939; Islandsk Kunst, Kunstforen., Kbh. 1941; Nord. Kunstforb., Kunstnernes Hus, Oslo 1946, Liljevalchs Konsthal, Sth. 1947; samme, Charl.borg og Den frie Udst. bygn. 1949; Den offisielle islandske kunstutst., Kunstnernes Hus, Oslo 1951; Tre islandske konstnärer, Konstakad., Sth. 1952; bien. Venezia 1960; Islandsk kunst, gammel og ny, Louisiana, Humlebæk 1962; Europe 1918, Strasbourg 1968; Islandsk figurativ kunst, Charl.borg 1971; Det stærke Lys, Møstings Hus, Fr.berg 1981; Modernismens genombrott, Sth. m.fl. 1989. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1919; Anton Hansens Kunsthdl., Kbh. 1920; Charl.borg 1931; Reykjavík 1935 (retrosp.); Islands Kunstmus., Reykjavík 1955 (retrosp.); Kunstnernes Hus, Oslo 1960; Islands Kunstmus., Kjarvalsstadir., Reykjavík og Haholt, Hafnarfjördur 1985 (3 mindeudst.); desuden adsk. sep.udst. på Island.

Artworks

Skovslottet (1918, Islands Kunstmus.); Skt. Hans nat (1918, Islands Studenterforen., Reykjavík); Klipfisk stables (vægmaleri, 1924, Islands Landsbank, Reykjavík); Aftenstemning ved kløften (1931, Stat. Mus. for Kunst); Sommernat på Thingvalla (1931, Islands Kunstmus.); Fantasi (1940, smst.); Moslandskab ved Vifilsfell (1941, smst.); Fjeldenes mælk (1941, LOs Kunstsaml., Reykjavík); Livet er dejligt (1946, smst.); Flyvelængsel (1935-54, Islands Kunstmus.); repr. i Kobberstiksaml.

Literature

Björn Th. Björnsson: Islenzk myndlist I-lI, I, Reykjavík 1964, 107-29; II, Reykjavík 1973, 237-46; Adalsteinn Ingólfsson og Matthías Johannessen: K., Málari lands og vætta /Kjarval, A painter of Iceland, Reykjavík 1981; M. Jóhannessen, Guðbjörg Kristjánsdóttir, Bera Nordal og Árni Sigurjónsson: Kjarval, Aldarminning /Kjarval, A Centenary, Reykjavík 1985; Halldór Laxness, Johannes Sveinsson: Kjarval, Reykjavík 1950; Indridi G. Thorsteinsson: Jóhannes Sveinsson Kjarval, I-II, Reykjavík 1985. Björn Th. Björnsson: J.S.K., 1885-1930, Reykjavík 1985 (lysbilledshow); Hrafnhildur Schram: J.S.K. 1930-1946, Reykjavík 1985 (lysbilledshow); Samme: J.S.K. 1946-1968, Reykjavík 1985 (lysbilledshow); Hrafnhildur Schram og Thrándur Thoroddsen: J.S.K., Reykjavík 1985 (TV-film, Islands Radio).

Author: Júlíana Gottskálksdóttir (J.Go.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.