Vera Nilsson

Weilbach information

Genealogy

Nilsson, Vera, 1888-1979, maler. *1.6.1888 i Jönköping, ?13.5.1979 i Sth. Forældre: Kronofogde Karl Albert N. og Ada Sjögren. Ugift.

Biography

Vera Nilsson var en af de nordiske kunstnere, der under 1. verdenskrig bidrog til at gøre København til et betydningsfuldt samlingssted for skandinaviske modernister. Inden da havde hun boet en vinter i Paris, hvor mødet med kubismen fik afgørende betydning for hendes videre udvikling. For en tid opgav hun centralperspektivet til fordel for en fri, dynamisk rumdannelse i sine billeder, som det ses i Allégade, 1916, med modlys og vældige træmasser. Kubismen ligger også til grund for portrættet af Astrid Holm II, hvis ansigt er absurd forvredet, med farver helt uden sammenhæng med virkelighedens. Modellen og Bizzie Høyer blev hendes nære venner. Flere andre karakterfulde arbejder fra Københavnertiden vidner om N.s placering i kredsen omkring tidsskriftet Klingen, blandt tidens rebeller som Svend Johansen, Albert Naur, Axel Salto, E. Utzon-Frank m.fl. N.s farve- og rumopfattelse giver mindelser om den unge J.A. Jerichau, ligesom interessen for El Grecos værker, som hun opsøgte i Spanien, da hun forlod Danmark. Først i 1920rne levede N. snart i Sverige, snart i Frankrig, hvor hun i Paris kom tæt på det frie, skandinaviske akademi, Maison Watteau. Hendes kunst fulgte nu en mere ekspressiv retning, der bl.a. ses i de sært bevægende børnebilleder, som hendes datter, født 1922, gav inspirationen til. N.s voldsomme samfundsengagement kom senere til udtryk i hendes kunst, som hun brugte politisk, bl.a. i monumentale udsmykninger.

Education

Udd. til tegnelærer, Tekn. Sk., Sth. 1906-09; elev af Carl Wilhelmson, Valand, Göteborg 1910; elev af Henri Le Fauconnier, La Palette, Paris 1911-12; Astrid Holms croquissk., Kbh. mellem 1916 og 1919.

Travels

Paris 1910-11, 1913-14, 1920-22; bosat i Kbh. vintrene 1916- 19, somrene på Öland; besøg i Norge og Danm. 1946; Svaneke sommeren 1958.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

De unga, Liljevalchs, Sth. 1918; Nord. konst, Göteborg 1923; Unionalen, Sth. 1927, Oslo 1928, Kbh. 1931; Grønningen 1965. Separatudstillinger: Kbh. Ovenlyssal 1917 (s.m. Mollie Faustman); Kunstforen., Kbh. m.fl. 1975 (retrosp.).

Artworks

Malet i København eller i dansk eje: Bybillede, Glasbruksgatan (1914, Stat. Mus. for Kunst, tidl. E. Utzon-Frank); Allégade (1916); Sommernat (1916); Snedkeren; Maler ved staffeli; Pige i gul kjole (Nasjonalgal., Oslo); Barn kører i kane, Amager (smst.); Astrid Holm I (1917, Göteborgs Konstmus.); Astrid Holm II (ca. 1917, Moderna Mus., Sth.); To træer, Amager (1918, Malmö Mus.); Den syge pige (1931, Stat. Mus. for Kunst).

Literature

Aktuelt 31.1.1965 (Preben Wilmann); V.N., kat. Kunstforen., Kbh. m.fl. 1975; Weekend-avisen, Berl. Aften 2.5.1975 (Bent Irve); Göran M. Silfverstolpe: V.N., Uddevalla 1986; Hanne Abildgaard: Tidlig modernisme (Ny da. kunsthist.), 1994.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.