Eilif Peterssen

Weilbach information

Genealogy

Peterssen, Eilif, 1852-1928, maler. *4.9.1852 i Christiania (Oslo), ?29.12.1928 i Bærum, Norge. Forældre: Arsenalregnskabsfører Jon P. og Anne Marie Andersen. ~1 med Nicoline Ravn, f. Gram, *1850, ?1882. ~2 med Magdalene (Magda) Kielland.

Biography

Eilif Peterssen kom som ganske ung til København, hvor han på C.V. Nielsens tegneskole gik sammen med Frits Thaulow og Michael Ancher, og videre på Kunstakademiet, som han snart forlod til fordel for tyske akademier. P. uddannede sig som historiemaler, og han fik angiveligt ideen til Corfitz Ulfeldts død i København. P. tilbragte vinteren 1880 i Sora nord for Rom sammen med P.S. Krøyer. Under indtryk af dennes billede af italienske hattemagere malede P. sit første mere moderne figurbillede, Siesta i et osteria. Derefter fik P. i Paris nye impulser fra fransk kunst. I sommeren 1883 traf han atter Krøyer på Skagen, hvor han sammen med flere nordiske gennembrudsmalere, Christian Krohg, Wilhelm Peters, Oscar Björck samt Anna og Michael Ancher dyrkede friluftsmaleriet, diskuterede og festede i et inspirerende fællesskab. Her malede P. det realistiske Stine Bollerhus giver sin kat mælk, der ligger tæt på et 2 år ældre billede af Anna Ancher fra samme køkken. Og i et stemningsfuldt klitbillede med måneskin skildrede P. den nordiske sommeraften, som især Krøyer og Viggo Johansen var så optaget af. Med denne baggrund i europæisk og nordisk maleri flyttede P. hjem til Norge og bidrog afgørende til udviklingen af en selvstændig norsk kunst, uden dog at slippe sine skandinaviske kontakter.

Education

C.V. Nielsens tegnesk. forår 1871; Kunstakad. Kbh. (Jørgen Roed) forår 1871; Kunstakad., Karlsruhe 1871-73; Kunstakad., München 1873- 75.

Travels

Kbh. 1871; Karlsruhe 1871-73; München 1873-75; Paris 1877, 1880, 1887, 1889; Rom, Sora, Capri 1879-80; Skagen sommeren 1883.

Occupations

Medl. af Kunstakad. Kbh.

Scholarships

Exhibitions

Verdensudst., Paris 1878, 1889; Nord. Kunstudst., Göteborg 1881; Erste internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Konst- och industriutst., Sth. 1897; Charl. Forår 1893, 1898, 1905-06; bien., Venezia 1895; Skt. Petersborg 1897; Norsk udst., Kbh. 1906; Scand. Painting, N.Y. 1912; Norsk kunst i da. eie, Kunstforb., Oslo 1968; Northern Light, Washington m.fl. 1982; Nord. Ljus, Göteborg 1983; 1880-erne i nord. maleri, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1986- 87.

Artworks

Med tilknytning til Danmark: Portræt af P.S. Krøyer (1875, Hirschsprung); Corfitz Ulfeldts død (1874, Nasjonalgal., Oslo); Torben Oxes dødsdom (1874-76, smst.); Siesta i et osteria (1880, smst.); Stine Bollerhus giver sin kat mælk (1883, Skagens Mus.); Måneopgang over klitterne (1883, Brøndums Spisesal, nu Skagens Mus.); Fra den norske skærgård (1894, Stat. Mus. for Kunst); Vaskekoner i Rapallo (1903, smst.).

Literature

Jul Lange: Billedkunst, 1884, 512; samme: Udvalgte Skrifter, I, 1900, 224-27; Alba Schwartz: Skagen før og nu, I, 1912; Karl Madsen: Skagens Malere og Skagens Mus., 1929; V. Thorlacius-Ussing i: Tilskueren 1939, 104f; Walther Schwartz: Skagen i nord. kunst, 1952, 30-32; Knud Voss: Skagensmalere, 1975; Knut Berg (red.): Norsk Kunsthist., V, 1981; Norsk Kunstnerleks., bd. 3, Oslo 1986.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.