Søren Elgaard

Weilbach information

Genealogy

Elgaard Pedersen, Søren, *1951, maler og grafiker. *24.12.1951 i Ålborg. Forældre: Arbejdsmand Verner Frode Elgaard P. og Grethe Frimor. ~29.9.1973 i Sæby i Jylland med museumsinsp. Hanne Pedersen, f. Jørgensen, *5.3.1950 smst., datter af landmand Anton Marius J. og sygeplejerske Anna Nielsine Larsen.

Biography

Søren Elgaard er som maler autodidakt. Han har bevæget sig fra en mere glat nyrealisme til en stil, der i detaljen nærmer sig abstraktion, samtidigt med at han i stigende grad arbejder med montageagtig sammensætning af virkelighedselementer, undertiden i form af nærmest "fotografiske" overblændinger. Ud over de amerikanske nyrealister synes særligt Vermeer van Delft, Vilh. Hammershøi og, mere generelt, minimalismen at have øvet indflydelse på E.s omfattende produktion. Farven fjerner sig ofte fra udgangspunktet i genstanden, idet E. bearbejder sollysets forhold til stoflighed. Vinduet, spejlet og gitteret er dominerende motiver i hans univers, der spiller på transparens, refleksion og forskellige former for indramning, afskærmning og tildækning i de sidste tilfælde også i form af plastiske udbygninger på billedfladen. E. er optaget af ordnende strukturer, der har skønhedsværdi og kan tillægges en særlig stemning. E. arbejder i vid udstrækning ud fra fotografiske forlæg, og hans billeder kredser om den problematik, som virkelighedsgengivelsen rejser. Tilskueren mødes ofte af forskellige former for forhindringer, der standser blikkets indtrængen i billedrummet. E. har besøgt adskillige storbyer, der hver især har afsat en særlig farveskala i hans billeder. I det hele taget er det byen, der har E.s store forkærlighed: døre, porte, brolægninger, gadeafstribninger og stilladser leverer ligesom brostrukturer og vinduesrækker alle slags lamelagtige strukturer, eller de tjener til at opdele billedfladen i rudemønstre, som betoner fladekarakteren. Billederne males ofte i serier og understreger derved E.s optagethed af rytmisk repeterede mønstre. De gennemgående motivelementer har E. varieret og kombineret på utallige måder. I sine udsmykningsopgaver, der i flere henseender skiller sig ud fra den øvrige produktion, har E. taget vidtgående hensyn til værkernes rumlige placering.

Education

Kunsthist. studier ved Aarhus og Kbh. Univ. 1971-78; tegneundervisn. hos Elsa og Palle Nielsen 1976-79.

Travels

Paris 1976, 1978, 1990; London 1979, 1983, 1988; N.Y. 1980, 1989; Milano, Venezia, Kassel 1982; Rom 1984, 1985, 1986; Firenze 1984; Pompeji 1985; Arezzo 1986; Barcelona, Madrid, Toledo 1987; Malaga, Alhambra 1988; Los Angeles, San Francisco 1989; Amsterdam, Haag, Delft 1990; Frankrig 1991.

Occupations

Medl. af best. for Kunstforen., Kbh. 1980-81; censor ved Kunstnernes Sommerudst. 1985-86; medl. af best. for Vrå-udst. 1985-92; medl. af Akad. Jury fra 1990; underviser ved Inst. for Kunsthist., Aarhus Univ. fra 1989.

Scholarships

Louis Nielsen 1974; Akad. 1975; Stat. Kunstfond 1976, 1983; Bielke 1978; Jorcks Fond 1980; P.E. Bluhme 1984; Møllers Rejselegat 1986; Foren. for Da. Kunst 1986; C.W. Obels Familiefond 1989; Svend Engelunds Legat 1991.

Exhibitions

KE 1973-74, 1976; KP 1974; Hverdagsmotiver, Nikolaj, Kbh. 1974; 10 år med billedkunst, Gal. A Gruppen, Kbh. 1975; Septemberudst., Sophienholm 1976; Å-udst. 1976, 1985; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Kammeraterne 1977; Den frie Udst. 1979-92; Ti år med da. realisme, Kunstforen., Kbh. 1980; Ung da. kunst, Charl.borg 1980; Gal. A Gruppen, fællesudst. 1981, 1985; Vrå-udst. 1983-92; Nyrealisme, Gal. Hummeluhre, Skjoldelev, 1984; Børn og unge i kunsten, Hjørring Kunstmus. m.fl. 1985; Mit bedste kunstværk, Charl.borg 1989. Separatudstillinger: Gal. A Gruppen, Kbh. 1974, 1976, 1977, 1982 (New York motiver), 1984; Londonbilleder, Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1980; Storbyrytmer, Skive Kunstmus. 1983; Viborg Kunstforen., Stiftsmus. 1986; Hjørring Kunstmus. m.fl. 1987 (retrosp.); Koldinghus 1987 (s.m. Bjarke Regn Svendsen); Dronninglund Slot 1988; Amerikanske spejlinger, Rampen, Kbh. 1990; Gal. Deco, Ålborg 1991 (s.m. Erik Heide).

Artworks

Waterloo Station (1979, Ny Carlsbergfondet, dep. Industriens Hus, Kbh.); Serpentine Gallery (1979, Herning Kunstmus.); Hvid Låge (1979, Storstrøms Kunstmus.); Spejlinger. New York (1981, Stat. Mus. for Kunst); Blå spejlinger (1981, Køge Skitsesaml.); Presenning. Dublin (1983); Træ- og jerngitter. London (1983, Hjørring Kunstmus.); Den røde snor (1986, dep. Aarhus Univ.); Brooklyn Bridge (1990). Udsmykninger: Gæstekantinen, Amtsgården, Ålborg (1988); Aalborg Univ. Cent. (1988); Murudsmykning, Bryggergade, Hjørring (1991); endv. en rk. artikler om kunst, især i tidsskr. Hrymfaxe siden 1973.

Literature

Bjarke Regn Svendsen i: Hrymfaxe, 1, 1982; Lene Burkhard i: Hrymfaxe, 3, 1986; Bjarke Regn Svendsen, Rolf Bagger og Hanne Pedersen i: S.E., Hjørring Kunstmus. m.fl. 1987; S.E. og Anders Troelsen: S.E. Billedrefleksioner. Arbejder 1973-1993, 1993.

Author: Anders Troelsen (A.Tr.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.