August Fischer

Weilbach information

Genealogy

Fischer, Johannes August, 1854-1921, maler. *11.3.1854 i Kbh., ?6.6.1921 smst., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Maleren Philip August F. og Gustafva Albertina Svedgren. ~3.8.1914 i Kbh. med Adolphine Sophie Laursen, *3.11.1889 i Tange, Høbjerg Sogn.

Biography

Udstillinger. Charl. Forår 1874, 1876, 1879-93, 1895-1905, 1919-22; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1921; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901. August Fischer kendes især som arkitekturmaler. Motiverne er gamle, maleriske huse og bypartier, oftest fra udlandet, f.eks. Nürnberg, Rothenburg, Venezia og Firenze. Han har dog også malet interiører og landskaber. Endvidere kendes der akvareller fra hans hånd, f.eks. fra Skodsborg Badehotel, og der er enkelte tegninger bevaret. Den yngre bror Paul Fischers gode navn ved de udenlandske kunstauktioner synes i 1980erne at have smittet af på den ellers generelt oversete maler. Billeder af F. blev således udbudt på engelske auktioner i 1980erne.

Education

I lære hos billedskærer G. Lamberg; dimitt. fra Tekn. Sk. til Kunstakad. Kbh. marts 1869, opt. sept. s.å.; afg. som maler 1874; endv. elev af P. S. Krøyer.

Travels

Tyskland 1881; Spanien og Italien 1883-84; derefter jævnligt på rejse, især til Sydtyskland og Italien.

Occupations

Scholarships

Akad. 1883-84.

Exhibitions

Artworks

Ved en bondegård (1880); Kanalparti i Hamburg (udst. 1881); Skodsborg Badehotel (akvarel, 1890); Fra Nürnberg (1891); Torvet i Turin. Grøntmarked (1893, Ribe Kunstmus.); Fra Nürnberg (1896, Aarhus Kunstmus.); En landsbygade (1897).

Literature

Auktionskat. 1886, 1889, 1923 (dødsbo) og 1925; Pol. 13.2.1886 (Karl Madsen); Tilskueren 1917, 311, 328; Claus Hagedorn Olsen i: For hundrede år siden: Danm. og Tyskland 1864-1900, modstandere og naboer, Stat. Mus. for Kunst m.fl., bd. 2, 1981; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 186.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.