Ferdinand Wolfgang Flachner

Weilbach information

Genealogy

Flachner, Ferdinand Wolfgang, 1792-1847-, maler og litograf. *1792 i Zirndorff ved Fürth i Bayern, ?efter 1847. Døbt Flachenecker.

Biography

Ferdinand Wolfgang Flachner arbejdede som maler i Danmark under dette navn, mens han i Tyskland benyttede sit fødenavn, Flachenecker. Her ernærede han sig efter hjemkomsten 1818 som litograf og udførte adskillige mindre portrætter, som i reglen var brystbilleder på en neutral baggrund. Under opholdet i København, hvor han på Kunstakademiet blev ven med J.C. Dahl, C.A. Jensen og H.E. Freund, malede han flere historiemalerier, som blev positivt modtaget. De var i motivvalg præget af undervisningen på Kunstakademiet og i komposition påvirket af det store franske forbillede, maleren J.L. Davids historiemaleri.

Education

Kunstakad. Kbh., fortegn.sk. 1809, gipssk. 1810, modelsk. 1812, lille sølvmed. jan. 1813, st. sølvmed. marts s.å., lille guldmed. 1816.

Travels

Kbh. 1809-18; herefter bosat i München.

Occupations

7 år på kontor hos gross. Zinn, Kbh.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1813-16, 1818; Salonen, Charl.borg 1815; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Modelfig. (tegn., udst. 1813, lille sølvmed.); Modelfig. (tegn., udst. 1814, st. sølvmed.); Semmin og Semira, tvende elskende (udst. 1815); Susanna velsignes (udst. 1816, lille guldmed.); Fadermorderen, scene af Langbeins digt (udst. 1816); Elias opvækker enkens søn fra de døde (udst. 1818, Stat. Mus. for Kunst); tegn. tidl. i Joh. Hansens saml. Portrætter: Forfatteren I.G. Müller (litografi, 1818); billedh. H.E. Freund (1820, Aarhus Kunstmus.); maleren C.A. Jensen; billedh. Nic. Dajon (radering); 2 litografier af pastor A.H. Rudelbach fra Slagelse (1845, efter tegn. af T. Kuper, sign. J.C. Flachenecker); portræt af ark. Fr. Ferd. Friis (Holbæk Mus.).

Literature

Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1815, sp. 443; 1816, sp. 442; 1818, sp. 440; F.C.Krohn: Beskrivende Fortegn. over da. Kobberstik m.m., 1889, 192f; P.B.C. Westergaard: Da. Portrætter, 1930-33 (under Flackenecker); M. Borup (red.): Mellem klassiske filologer, 1957, 128.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.