Jørgen Boberg

Weilbach information

Genealogy

Boberg, Jørgen Brems, *1940, maler, grafiker og billedhugger. *24.10.1940 i Roskilde. Forældre: Plejer Gustav Boberg og Elisabeth Fage Petersen. ~30.6.1984 i Melby v. Fr.værk med Anne-Marie Daugaard, *23.6.1949 på Fr.berg, datter af Jens Brücker Daugaard og Bente Bau.

Biography

Jørgen Bobergs tidligste værker, f.eks. oliebilledet Den hellige Marias martyrium (1963) eller den grafiske serie Blade fra Jobs bog (stregætsning og akvatinte på zink, 1964) viser indtryk fra Cobra og Art Brut med sine primitive, halvt naive, halvt realistiske gnomagtige figurer. Under et ophold i Paris 1965 fik B. øjnene op for "de indre landskaber" og udførte en række surreelle scener, befolket af fabelvæsner. Det var en slags metafysiske visioner, helt personlige drømmelandskaber. I et manifest, udformet af B. sammen med andre medlemmer af Passepartout- gruppen, hedder det, at "hverdagens myte er et kernepunkt i vor stræben". Udtalelser som "Jeg laver det bare, som det nu selv vil" vidner ligesom det hermetiske billedunivers om interessen for mysticismen. B. rendyrkede en ganske særlig kolorit med forkærlighed for grønt, blåt og violet, som han sjældent siden har forladt. Med stor teknisk færdighed gengives hår, perler, vanddråber, øjne, planter og klippeformationer. Tematisk kredsede han omkring undfangelse og fødsel, forfald og død, ofte fortalt i et allegorisk sprog. Ægget, et af B.s foretrukne symboler, betegner skiftevis frugtbarhed, seksualitet og død, eller med egne ord "den reflekterende tilstand i ikkeværen". Erfaringerne med denne tematik forenedes med tegnetalentet i trilogien af grafiske blade, der udkom over et årti: Teresas forvandling (ætsning og akvatinte, 1967-69), Ledas rejse (ætsning og kobberstik, 1969-71) og Renaissancedrømme (stregætsning og akvatinte, 1972-77). De tranceagtige syner, B. fremmanede i disse arbejder, har en del tilfælles med stemningen hos de nederlandske renæssancemestre Bosch og Breughel og repræsentanter for den tyske Donau-skole. Blandt sine samtidige lod han sig i sin fantastiske realisme især inspirere af Wienerskolen (Fuchs, Hausner, Hundertwasser, Lehmden), men også til dels af Max Ernst. Efter en personlig og kunstnerisk krise 1978-82 ændredes billedernes tematiske indhold, og motiverne samledes i en række betydelige portrætter af stor enkelhed og monumental fylde, kunstnere, Wilhelm Freddie (1987), familie, Min mor og far (1986) og venner, Lis og Petruska (1987). Den tekniske perfektion forenedes med den psykologiske karakteristik, stærkest i en række selvportrætter fra 1980erne Med ryggen mod muren I-III (1985). I disse værker skete der en bevægelse fra surrealismen hen imod nyrealismen, men det fantastiske lurede til stadighed under overfladen, ikke mindst på grund af den stædigt fastholdte, næsten monokrome kolorit. Hen imod slutningen af 1980erne tilførte B. sine billeder nye elementer. I en collageagtig trompe l'oeil-stil kombineredes madstykker med pornobilleder i en kraftig, bevidst kolorisme, Smør og brød (1988) og i en række modelbilleder, mere gråstemte end vanligt, introduceredes vanitas-motivet, På bord Model I (1990). I billedromanen Bogen om Bellis, 1990, udforskede B. modellen i en række sanselige situationer med den fotografiske realisme som udgangspunkt, men behandlet montageagtigt i en blandteknik mellem tegning og maleri. Spændingsfeltet ligger stadig i tvetydigheden mellem kunst og liv.

Education

Autodidakt.

Travels

Paris 1965; Wien; permanent ophold i Italien siden 1980.

Occupations

Medstifter af Passepartout-gruppen 1964; i red. af Passepartout-gruppens tidsskr. Passepartout 1964-68; medl. af Grønningens arb.udv. 1973-79.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1966, 1971, 1983, 1985, 1986; Stat. Kunstfonds 3-årige stip. 1970-72; Det Rønbergske Mindelegat 1969; Pacht 1989; Eckersberg Med. 1990; Eickhoff 1992.

Exhibitions

Roskilde Kunstforen. Efterårsudst. 1956; KE 1962-64; Salon de Mai, Paris 1965; bien., Menton 1966; Gal. Hedenius, Sth. 1966; Premio Lissone Internazionale di Pittura, Milano 1967; Det stille liv, Kunstforen., Kbh. 1968; Fantastisk Figuration (med Passepartout-gruppen); Å-udst. 1968, 1974, 1979, 1981 og Malmö m.fl. 1969; Bien. Internat. de la Gravure, Kraków, Polen 1970; Bien. d'Estampes, Musée d'Art Moderne, Paris 1970; Mus. of Modern Art, Washington 1970; grafikudst., Tokyo 1971; Grønningen 1972-79 og fra 1981; Court Gal., Kbh. 1974; Gal. Moderne, Silkeborg 1979; Fantastisk realisme, Sydslesvigs da. Kunstforen., Flensborg; Mus. of Modern Art, N.Y. (grafikudst.) 1980; Gutenberg Mus., Nürnberg 1980; Gal. Brandt, N.Y. 1982; Carlsberg Mus. 1983; Hjørring Kunstmus. 1983; Århus Kunstbygn. 1984 (grafik); Portrætter, Gal. Asbæk m.fl. 1985. Separatudstillinger: Gal. Passepartout 1961, 1963-67, 1969, 1971; Gal. Moderne, Silkeborg 1963; Gal. 20, Arnhem, Holland 1964; Gal. Belle, Västerås, Sverige 1971; Køge Gal. 1973; Fire fra Grønningen, Nordjyll. Kunstmus. 1974 (s.m. Karl Åge Riget, Jens-Flemming Sørensen og Henning Damgård-Sørensen); Court Gal. og Det da. Hus, Paris 1974 (retrosp., s.m. Jens-Flemming Sørensen); Vikingsberg Konstmus., Sverige 1975; Aarhus Kunstmus., Sønderjyll. Kunstmus. m.fl. 1977 (retrosp. grafikudst.); Gal. Internat., Sth. 1978; Artefiera, Bologna 1978; Gal. Leger, Malmö 1978; Gal. Asbæk 1980; Formatgal., Adelaide, Australien 1981; Gal. Borgen, Århus 1982; Gal. Ita, Forte dei Marmi, Italien 1982; vandreudst. i 18 danske byer 1984; Gal. Carolyn Hill, N.Y. 1988; I et andet lys, Billeder fra Toscana 1980-88, Gal.huset 1988; Portrætter 1969-1989, Glyptoteket 1989; J.B., Menneske og Kunstner, Roskilde Kunstforen., (retrosp.) og Gal. Stender, Roskilde 1990; Originaltegn. til bogen om Bellis, Gallerihuset, 1990.

Artworks

Fantastisk fødsel (1969-71; Aarhus Kunstmus.); Selvportræt med horoskop (1969-71, Esbjerg Kunstmus.); Renaissancedrøm (1972); Jæger og falkoner (1971-74, Aarhus Kunstmus.); Prins Henrik (1973; Amalienborg); Selvportræt med model (1982, Nordjyll. Kunstmus.); Selvportræt med Simon (1983, Skive Kunstmus.); Selvportræt, efterår (1984, Hjørring Kunstmus.); Portræt af Jørgen Haugen Sørensen (1985, Skive Kunstmus.); Regn over havet (1985, smst.); Portræt af Henning Damgaard-Sørensen (1986, smst.); Portræt af Jørn Larsen (1987, smst.). Tegninger og grafik: Blade af Jobs bog (1964); Theresas forvandling (1969); Ledas rejse (1971); Renaissancedrømme; Syv nætter (begge 1977); Min barndoms landskab (1975, Kobberstiksaml.); Adskilte længsler (1979, med digte af Knud Holten); Landskab med coyotes (1980, Nordjyll. Kunstmus.); desuden repr. med grafik i Aarhus Kunstmus., Kastrupgaardsaml., Køge Skitsesaml., Nordjyll. Kunstmus., Sønderjyll. Kunstmus., Trapholt, Vejle Kunstmus., Grafische Samml. Albertina, Wien; Gutenberg Mus., Nürnberg; Kunstsamml. der Veste Coburg, Kupferstichkabinett, Coburg; Linköpings Konstmus., Malmö Mus., Norrköpings Konstmus., Nasjonalgal., Oslo. Litterære arbejder: Digte og artikler i aviser og tidsskrifter, bl.a. Narrespejlet, Hvedekorn, 46. årg., nr. 2, 1972; Bogen om Bellis, Kbh. 1990. Bogillustrationer: Sangen om den fortryllede skov (1967; med digte af Henrik Nordbrandt); Billeder og tekst fra 1962-65 (1972); Childhood Landscapes (1977; med digte af Henrik Nordbrandt).

Literature

Poul Gammelbo i: Grafik, serie II, nr. 2, 1972, 1-4; Finn Hermann: J.B., 1974; G. Jespersen: Kunstnere omkring os, 1976, 201-06; Lise Skjøth i: Cras, XIV, 1977, 97-112; V. Schade: 20 profiler i da. grafik, 1977, 76-79; Cras, XXIII, 1979, 95-98; V. Schade i: Berl. Tid., 8.3.1988; J.P. Munk (red.): J.B., Portrætter 1969- 1989, Ny Carlsb. Glypt. 1989; Jens Pedersen: J.B., Menneske og Kunstner, 1990; Jens Chr. Grøndal: J.B., Da. Nutidskunst nr. 12, 1991. Jacob Jørgensen: J.B., TV2, Odense 1988.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.