Charles Godtfredsen

Weilbach information

Genealogy

Godtfredsen, Victor Charles, 1866-1941, maler. *23.3.1866 i Kbh., ?10.2.1941 i Måløv, begr. i Kbh. (Bispebjerg). Forældre: Høker, senere brændevinsbrænder og marketender Anders G. og Kirstine Jensen. ~24.6.1904 i Måløv med Karen Sofie Larsen, *10.3.1874 i Måløv, ?2.10.1921 i Kbh., datter af gårdejer, sognefoged Jørgen L. og Ane Andersen.

Biography

Charles Godtfredsen holdt sig, med undtagelse af enkelte tidlige figurfremstillinger som debutarbejdet, Interiør hos en landsbyskomager, til billeder af det danske landskab. Han begrænsede sig inden for denne genre i sit motivvalg til egnen omkring og landsbymiljøet i Måløv, hustruens fødested, og fra 1904 tillige landskaber på Mols, hvor han fra 1917 til sin død havde fast bopæl fra maj til oktober. Arbejderne fra Måløv blev således oftest malet i efterårs-, vinter- og forårsmånederne, hvad titlerne viser, og billedernes mest karakteristiske motiver er landsbygaden, gårdene, kirken, haverne og de omliggende marker. Motivvalg og stil i disse billeder bringer L.A. Ring i erindring, men både i Måløv-billederne og i de åbne landskaber fra Mols mærkes påvirkningen af Vilhelm Kyhn. Gennem hans vejledning fik G. indblik i den danske landskabstradition, præget af P.C. Skovgaard. Karakteristisk for G. var hans musikalske sind, afspejlet i billedernes landskabslinier og farverytmer. Fornyelsen i G.s kunst kom fra undervisningen på Zahrtmanns skole, hvor han i lighed med studiekammeraterne, bl.a. Johannes Larsen, lod sig inspirere af det i Zahrtmanns undervisning, han havde brug for; han undgik Zahrtmanns zinnoberrøde, men lod ofte okker og brun dominere farveholdningen. De lange sommerperioder på Mols gav G. et nært kendskab til omgivelserne, hvor han fandt sine motiver på egnens mere uberørte steder. Dette personlige forhold til landskabet kommer i Mols-billederne frem som en forkærlighed for det åbne landskabs store vidder med bakker, kløfter og stier, enten renset for staffage eller påført et enkelt hus, lidt krat eller blomster set nærved og sat i motivets forgrund. Det helhedssøgende, enkelheden og harmonien i 1930rnes Mols-billeder kan ses i sammenhæng med den opfattelse, hans samtid havde af ham: En stilfærdig person, der foretrak isolation når han arbejdede, en slider, der holdt sin linie. Med Måløv- og Molslandskabernes harmoniske komposition og rige, lysende farver var G. en af de malere, der efter Poul S. Christiansen fastholdt og videreførte traditionen i dansk landskabsmaleri og samtidig var med til at indvarsle overgangen til det moderne, danske landskabsmaleri. For indtægten ved salget af G.s efterladte billeder oprettedes 1942 ifølge testamentarisk bestemmelse et legat for landskabsmalere.

Education

Elev af Vilh. Kyhn 1883-86; Zahrtmanns Sk. 1887- 88.

Travels

Finland 1928; Toronto 1929; mindre rejser til Tyskland.

Occupations

Scholarships

Akad. 1907 (mindre); Eckersberg Med. 1927; Nathan 1933; P.A.Schou 1934.

Exhibitions

Charl. Forår 1890-91, 1900-41, Charl. Eft. 1941 (mindeudst.); Landsudst., Århus 1909; Da. målarkonst, Helsingfors 1928; Da. Paintings, Sculpture and Applied Arts, Toronto 1929; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Koldinghus 1937; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Charl.borg m.fl. 1952; Jyll. i da. Malerkunst, Århus 1956. Separatudstilling: Kunstforen., Kbh. 1936.

Artworks

Interiør hos en landsbyskomager (udst. 1890); Mols Bjerge (1907, Sønderjyll. Kunstmus.); Vinterdag (1910); Landsbymotiv fra Måløv (1910, Ballerup Komm.); I november (1920, Aabenraa Mus.); I april (1924, Ballerup Komm.); Landskab fra Mols (1904); Sandbakker ved Bogense (1906); Mols Bjerge (1907, Sønderjyll. Kunstmus.); Sommerformiddag på Mols (1926, Eckersberg Med.); Sletten ved Tre Høje (1928); Tre Høje. Sildig sommeraften (samme motiv 1931, 1940-41, G.s sidste arb.); Sommerformiddag (1934, Molboernes bryllupsgave til det daværende kronprinsepar, senere Kong Fr. IX og Dronn. Ingrid); Bakker ved havet. Mols (1935, Fyns Kunstmus.); Vid udsigt. Mols (1936, Stat. Mus. for Kunst); Juni formiddag. Fuglsø Bakker. Mols (1937, Trapholt); Landskab ved Fuglsø, Mols (1939, Randers Kunstmus.); Sommerlandskab. Fuglsø, Mols (1939, Aarhus Kunstmus.); tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Carl V.Petersen i: Tilskueren, 1917 II, 318; 1931, I, 371; Dag. Nyh. 9.4.1932 (kronik); 13.5.1933; 29.3.1934; 13.5.1935; 20.2.1936; Berl.Tid. 31.3.1934 (kronik, L.Swane); 6.3.1936 (K.Flor); 12.2.1941 (samme); 8.10.1941 (samme); Nat.tid. 30.3.1940 (kronik); 11.2.1941; 25.10.1941; Sig. Schultz i: Danmark, 1941, 707-13; samme: Godtfredsen, 1937; Kunstmus. Årsskr. 1944-45, 228, 235, 240; Ernst Mentze: Johs. Larsen, 1955, 40, 42, 46; Pol. 18.5.1957; Kunst nr. 3, 1958, 83; H.Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Skole, 1979, 208. Film af Kr.Begtorp: To Molsmalere (C.G. og Asta Ring Schultz).

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.