Albert Gottschalk

Weilbach information

Genealogy

Gottschalk, Albert, 1866-1906, maler. *3.7.1866 i Stege, ?13.2.1906 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Mosaisk Vestre). Forældre: Købmand Gottlieb G. og Lea Philipson. Ugift.

Biography

Albert Gottschalk modtog sin første undervisning som maler af Karl Madsen og Karl Jensen, som han fik forbindelse med i 1883. Karl Madsen søgte gennem øvelser i interiør- og nature mortemaleri at skole G., der imidlertid foretrak at arbejde direkte i naturen. Et tidligt elevarbejde er et tungt og mørkt nature morte med dødningehoved, men allerede året efter overraskede G. sin lærer med skildringen af St. Godthaab, der indvarsler et af hovedtemaerne i hans kunst, vejen, der fra hele billedets forgrund fører ind i billedrummet. Både fra Karl Madsen, Karl Jensen og fra P.S. Krøyer, G.s lærer på Kunsternes Studieskole, overtog G. opfattelsen af billedets kolorit som fastlagt i forhold til en gråtoneskala. Dette farvesyn prægede i disse år så forskellige kunstnere som Joakim Skovgaard, J.F. Willumsen og V. Hammershøi, med hvilke G. var bekendt fra studieskolerne. G. koncentrerede sig fra firsernes midte helt om studier fra byens udkant eller af provinsbyernes lave bygninger og intime gaderum. De skitser, han havde malet i naturen, forsøgte han kun sjældent at omsætte til større arbejder og ophørte snart helt dermed. Et enkelt eksempel udgøres af Landskab fra Halland. De få gange G. udstillede, bebrejdede man ham, at han ikke førte sine arbejder ud i gennemarbejdede versioner, men lod sig nøje med skitser. Enkelte af hans udstillede arbejder synes at have taget hensyn til denne kritik, men disse billeder faldt som regel mindre inspireret ud. G. lagde vægt på penselskriften og det personlige element i oplevelsen af motivet. Denne opfattelse søgte han at forene med firsernes realismeopfattelse. I samtiden var G. nærmest forbundet med kunstnerne fra Den frie Udstilling, der dog kun efter flere års tøven optog ham som udstiller i 1897. I 1890 besøgte han Niels og Joakim Skovgaard i Halland og ved flere lejligheder Johannes Larsen i Kerteminde. I 1901-02 var han i Fåborg, hvor han mødtes med Peter Hansen og andre af Fynboerne. G. havde også venskabelige forbindelser med tre af tidens bedste lyrikere, Viggo Stuckenberg, Johannes Jørgensen og Sophus Claussen, der alle direkte eller indirekte har skrevet om ham, Sophus Claussen således tre digte, trykt 1892, 1918 og 1930. I 1904 malede G. under et længere ophold i Rom en række billeder fra den romerske campagne, der bryder med hidtidige kompositionsformer. Han understregede de dramatiske kontraster mellem lodrette og vandrette linier, samtidig med at penselskriften tog til i hastighed og ekspressiv kraft. Denne tendens fortsatte efter hjemkomsten i en række billeder med motiver fra Kronborg og Nordsjælland. G.s tidlige billeder ligger i forlængelse af landskabsopfattelsen og den koloristiske tradition hos Købke, de sidste arbejder baner vej for en ekspressiv, spontan billedopfattelse, der først kom til fuld udfoldelse senere i det 20. århundrede.

Education

Kunstakad. Kbh. 1882, alm. forbered.kl., forlod denne sommeren 1883; Kunstnernes Studiesk. (P.S. Krøyer), 1883- 88.

Travels

Lübeck, Berlin 1887; Antwerpen, Bruxelles, Paris 1889; Rostock, Schwerin, Lübeck, Hamburg, Berlin, Dresden (med bl.a. Karl Jensen, Karl Madsen) 1890; Livorno, Napoli, Messina 1896; Rom 1904.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Dec.udst., Charl.borg 1884; Charl. Forår 1887, 1889, 1892, 1894, 1896; Den frie Udst. 1897-1905 (parthaver 1900), mindeoph. 1906; En Saml. moderne da. Kunst (Alfred Bramsens Saml.), Kunstforen., Kbh. 1890; Oktoberudst., Kbh. 1893; Kunstnernes Studiesk., Kbh. 1896; Raadhusudst., Kbh. 1901; Internat. udst., Düsseldorf 1904; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Da. jødiske Kunstnere, Kunstforen., Kbh. 1908; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; L'Art Danois, Jeu de Paume, Paris 1928; Det da. Kunststævne, Forum, Kbh. 1929; Den da. Kunstudst., Kunstnernes Hus, Oslo 1931; Mit bedste Kunstværk, Stat. Mus. for Kunst 1941; Sommerutst., Kgl. Akad., Sth. 1941; Tegn. Kunst hos de frie Udst., Kbh. 1946; Vor tids kunst i privateje, Kbh. 1953; Jyll. i da. malerkunst, Aarhus Kunstmus. 1956. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1892, 1906 (mindeudst.), 1958; Winkel & Magnussen 1900 (s.m. Harald Holm); Den frie Udst. bygn. 1930; Sophienholm 1988.

Artworks

Fra det gamle Kalkbrænderi (1883, Sønderjyll. Kunstmus.); Vejen forbi St. Godthaab (1884, Stat. Mus. for Kunst); Bakkegade i Hillerød (1884, smst.); Forårsdag ved Glostrup (1887, smst.); Gade i Helsingborg, Liden (1888, skitse i Helsingborg Mus.); Gade i Helsingborg, Liden (Hirschsprung); Landskab fra Halland (1890, Hirschsprung, skitse 1890 smst.);

Literature

Johannes Jørgensen i: Nat. Tid. 18.2.1906; Sophus Claussen i: Ill. Tid. XLVII, 1905-06, 351; Karl Madsen i: Tilskueren, 1906, 983-88; Th. Thorup i: Kunst VII, 1906; Sophus Claussen og Karl Madsen i: A.G., Den frie Udst. bygn., 1930; Poul Uttenreitter i: Tilskueren, 1931 II, 277-91; Fr. Graae i: Lolland-Falsters Folketid. 16.11.1931 (genoptr. i samme: Erindr. fra Sydhavsøerne, 1934, 22-24; Poul Uttenreitter: A.G., 1943; Lars Rostrup Bøyesen i: A.G., Kunstforen., Kbh. 1958; Troels Andersen: A.G., 1977 (med bibliografi og værkfortegn.); P.M. Hornung og Kasper Monrad i: Dengang i 80'erne, Kunstforen., Kbh. 1983; Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds, I-II, 1984; A.G., Sophienholm 1988. Auktion: Winkel & Magnussen nr. 282, nov. 1941 (skitsebøger og malerier). Breve (Det kgl. Bibl.). T.A.

Author: forfatternavn ukendt (Det gamle hus i) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.