Søren Hjorth Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Hjorth Nielsen, Søren, 1901-1983, maler og grafiker. *2.8.1901 i Svostrup ved Silkeborg, ?7.7.1983 i Tempelhuse, begr. på Svostrup Kgrd. Døbt Hjort Nielsen. Forældre: Husmand, senere gårdejer Niels Mathiasen N. og Kirstine Hjorth. ~1° 1933 med Edith Merete Bull, *8.7.1911 i Kbh., ?20.7.1983, datter af forfatteren Olaf Jacob Martin Luther B. og Thora Bakkerud. Ægteskabet opl. ~2° 1.1.1941 i Vester Åby med Inger Vilhelmine Maren Nielsen, *5.11.1911 smst., datter af dir. Marius Johan N. og Christine Marie Jørgensen.

Biography

Søren Hjorth Nielsens første arbejder var naivistiske tegninger udført med tusch og akvarel. Som elev på Teknisk Skole i Silkeborg lærte han projektionstegning og et naturalistisk virkelighedsstudium, der udmøntede sig i detaljerede skildringer fra hjemgårdens længer og interiører. Hans tidligste malerier var overvejende byprospekter. Han begyndte at radere i 1923, takket være den nyetablerede grafiske skole på kunstakademiet. Hans motiver blev hentet dels i København, dels på hans hjemegn, hvortil han vendte tilbage i somrene. Muligvis under indflydelse af Ludvig Karsten, som han assisterede ved trykningen af dennes litografier, tog han omkring 1926-27 religiøse motiver op i en stærkt ekspressiv udformning. Hovedlinien i hans kunst var en virkelighedsskildring, der byggede på iagttagelse og forenkling, men en til tider næsten grotesk, satirisk indstilling slog undertiden igennem. I Spisehuset 1930-35 (oprindelig udstillet under titlen Nadveren) skildrede han de fattige bymenneskers ensomhed. Andre arbejder blev til efter studier på Christianshavn hos samfundets ringest stillede og hjemløse. En cyklus af raderinger hentede motiverne på de københavnske værtshuse. Selvportrætterne optrådte hen mod 1920rnes slutning særlig hyppigt, både i maleri og i grafiske arbejder. Han malede flere helfigurportrætter af sine kunstnervenner og løste også egentlige bestillingsopgaver som portrætmaler. Sammen med Reidar Magnus, Kaj Ejstrup og Povl Christensen udførte han træsnit til en mappe med temaet Byen. Han skildrede i disse år i de grafiske arbejder ofte social fornedrelse, som i træsnittet Barnemordersken (1931) eller i træsnit med fremstillingen af prostitution. I maleriet bevægede H.N. sig i landskaber og byprospekter mod en fast billedopbygning, der opløste motiverne i lodrette, vandrette og diagonale komponenter. Blandt hans foretrukne motiver var småhusene i kolonihaver og havnekvarterer, eller prospekter fra de steder, han selv boede. Fra 1954 skildrede han i en række kompositioner formationer af tage set fra taglejligheden i Gl. Strand (Kunstforeningens bygning), som han beboede til sin død. Som modsætning hertil, også i koloristisk henseende, malede han under sommerophold i Vester Åby på Fyn og fra 1960 ved Bramsnæsvig en række store åbne landskabsbilleder, hvis små elementer, huse eller bevoksning i billedets nederste halvdel, stod i kontrast til den lave, rolige horisont. I sine sidste år skabte han en serie sommer- og vinterlandskaber med motiver fra sit hus i Tempelhuse. De blev undertiden til under flere års arbejde på samme lærred. I dem fuldendes bevægelsen i H.N.s kunst fra den tidlige ekspressionistiske fase til en afklaret fornyelse af den danske landskabstradition. H.N.s grafiske værk var af stort omfang og blev i de senere år koncentreret om radering og træsnit, hyppigst med hovedvægten på de fantastiske elementer i træsnittet, og med raderpladen brugt som var det skitseblok, både når det gjaldt modelstudiet på akademiet, tegninger på rejser eller ude i landskabet. H.N. var tillige en produktiv tegner, han brugte gerne oliekridttegningen som forstudie eller parallel til sit maleri og tegnede med tusch direkte, hastige rids af mennesker og omgivelser.

Education

Tekn. Sk., Silkeborg 1920-21; Kunstakad. Kbh. (Ejnar Nielsen) 1921-26, grafisk sk. (Aksel Jørgensen) fra 1922, en kort tid hos Einar Utzon- Frank.

Travels

Italien 1927-28; Berlin 1929; Norge 1931, 1935, 1954, 1961; Sverige 1933, 1948; Spanien 1954; Firenze, Assisi 1961; Egypten 1966; Færøerne 1968; London 1972; Paris 1977.

Occupations

Medl. af best. for KE 1929-35; fmd. 1933-35; medl. af best. for Malende Kunstneres Sammenslutn. 1932-36; og af Grafisk Kunstnersamf. fra 1930 (fmd. 1947-59, æresmedl.); medstifter og medl. af best. for Foren. for Ung dansk kunst 1941, fmd. smst. 1946; præsident for Nord. Grafikunion 1950-56; prof. ved Kunstakad. Kbh. 1957-71; leder af Grafisk Sk. 1966-67, 1973-74.

Scholarships

Akad. 1925, 1931; Carl Jul. Petersen 1926; Hielmstierne- Rosencrone 1927; Ronge 1929; Bielke 1935; Foltmar 1935; Kaufmann 1937; J.R. Lund 1940; Villiam H. Michaelsen 1941; Undervisningsmin. 1943; Zach. Jacobsen 1948; Den Fries Kunstnerlegat 1954; J.V. Andersen 1975; Eckersberg Med. 1940; Thorvaldsens Med. 1972.

Exhibitions

KE 1925, 1927-28; Decembristerne 1928-31, 1953; Frie jyske Malere 1927-29; Den frie Udst. 1933-34, 1947, 1951-52, 1955, 1957, 1959, 1960-63, 1967, 1970, 1972, 1976, 1978-84; Forårsudst., Odense 1929, 1931, 1933, 1946, 1958, 1973; Charl. Eft. 1929, 1943-46; Påskemalerne, Århus 1929-37; Rundskueudst. 1925, 1930, 1936; Nord. Grafik 1938, 1939, 1948, 1951, 1954, 1956, 1960; Å-udst. 1959, 1960, 1962, 1979; Hostrup-Pedersen, Silkeborg 1923 (grafik); Wils, juleudst. Kbh. 1924; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1926; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Litografiudst., Kunstindustrimus. 1929; Den da. Kunstudst., Oslo 1931; Koþice, Tjekkoslovakiet 1933; Da. udst., Amsterdam 1934; Studenterforen., Kbh. 1934; Ung da. og svensk kunst, Oslo 1935; Da. udst. Riga, Budapest, Bukarest 1936; Da. Kunststævne, Fyns Forum 1936; Da. Grafik, Tokyo 1937; Skand. Grafik, Charl.borg 1937; Da. kunstudst. Beograd 1937; Martsudst., Vejle Kunstforen. 1938; Da. kunst, Fyns Forum 1940; tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Nord. Kunst, Århus 1941; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Vild Hvede, Kunstindustrimus. 1941; Nord. Konst, Göteborg og Sth. 1943; Faaborg Mus. 1943; Da. udst., Oslo 1946; Nord. Kunststævne, Fr.cia 1946; Silkeborg Kunstforen. 1949; KE 50 II, Trefoldigheden, Kbh. 1951; Ny Carlsbergfondets Jub. udst. Charl.borg og Rådhushallen, Århus 1952; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Contemp. Art in Scandinavia, Brown Stone Gal., N.Y. 1954; Dä. Gegenwartskunst, St. Albanssaal, Basel 1955; Da. Konst, Konsthallen Göteborg 1955; Da. Painting and Sculpture, Glasgow Mus. 1956; Da. List, Listasafn Rikisins, 1956; Nutida da. konst, vandreudst. Sverige 1957; Bien. de Gravure, Musée d'Art moderne, Tokyo 1957; Vrå-udst. 1961, 1976; Dä. Graphik, Dortmund 1963; Dä. Graphik der Gegenwart, Städt. Mus., Flensborg 1966; Med Dannebrogen i topp, Liljevalchs, Sth. 1966; Modern Da. Art, Philadelphia Civic Center Mus. 1967; 3. Bien. der Ostseeländer, Rostock 1969; Nordens professorer, Galleri F-15, Moss, Varbergs Mus., Sophienholm 1970-72; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1973; Frie jyske Malere og Jysk foren. for mod. kunst, Silkeborg 1973-74; Påskeudst. Skive Mus. 1974; Da. kunst 1915-45, Kunstforen., Kbh. 1976; Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1977, 1978; Da. grafikere, Nikolaj 1981; Aksel Jørgensen og hans elever, Kunstakad. Kbh. 1983; Da. grafikere, mindeophængn., Århus Kunstbygn. 1984; Erik Raadal og 30'ernes da. landskabsmaleri, Vejle Kunstmus. 1985; Grafik og Bøger, Kunstforen. Kbh. 1986. Separatudstillinger: Wils, Kbh. 1927; Badstueboden, Kbh. 1928; Binger, Kbh. 1929; Esbjerg Kunstforen. 1934; Kunstforen., Kbh. 1942, 1973, 1981; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1960, 1972, 1976, 1982, 1985; Silkeborg Kunstmus. 1962, 1976, 1986, 1991; Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1965, 1977, 1980; Kobberstiksaml. 1972; Maison du Danemark, Paris 1977; Kastrupgaardsaml. 1978, 1991; Pakhuset, Nyk. Sj. 1979; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1981; Kjellerup Kunstforen. 1983, 1986.

Artworks

Religiøs komposition (1926, Nordjyll, Kunstmus.); To malere, Hans Flauenskjold og Gunnar Chr. Hansen (1928, Silkeborg Kunstmus.); Volddronningen og hendes galan (1929, Arbejdernes Kunstforen.); Tyven (1930-34, Vestsjæll. Kunstmus.); Fire malere (Erik Raadal, Karl Bovin, Alfred Simonsen, Kaj Ejstrup, 1930-31, privateje); Fra spisehuset (1930-35, Silkeborg Kunstmus.); Interiør (1933, Fyns Kunstmus.); Portræt af Elna Fonnesbech-Sandberg (1934-34, Malmö Mus.); Grønt kolonihavehus (1934, Randers); Portræt af Jacob Paludan (1936-37); Sort kolonihavehus (1937, Storstrøms Kunstmus.); Enghave Plads (1940-41, Esbjerg Kunstmus.); Fredensbro (1940, Stat. Mus. for Kunst); Ved Stranden, udsigt fra Gl. Strand (1958-61, Sønderjyll. Kunstmus.); Sommerlandskab, Tempelhuse (1963-69, Ny Carlsbergfondet); Vinterlandskab, Tempelhuse (1964-72, smst.); Sommerlandskab, Tempelhuse (1980, Roskilde Mus.); Snelandskab fra Tempelkrog (1978-81, Silkeborg Kunstmus.). Tegninger: I Kobberstiksaml., Silkeborg Kunstmus., Kastrupgaardsaml. Grafik: I Silkeborg Kunstmus. (860 arb.), Kobberstiksaml., Kastrupgaardsaml., Vejle Kunstmus. Grafiske udgivelser, bøger: Fra byen (med Povl Christensen, Kaj Ejstrup, Reidar Magnus), 1935; 6 træsnit, Brøndum 1969; Thorkild Bjørnvig: Friederich Hölderlin, brød og vin, 1970; Hald?r Laxness: Fløjtespilleren, 1977; William Heinesen: Vinterdrøm, 1983 (alle med originalgrafik); Preben Ramløv: Dansk digtnings historie, 1965 (geng. af tegn.); Tom Kristensen: Hærværk, 1978 (som forannævnte).

Literature

Sigurd Bille Holst: S.H.N., 1937; Jan Zibrandtsen: S.H.N., Vor tids kunst 51, 1955; Leo Estvad: S.H.N., Da. grafikere, 1961; S.H.N., Grafik og tegn., Silkeborg Kunstmus., 1976; Jan Garff: S.H.N., Tegninger 1925-45, 1972; Anders Nyborg (ed.): I lys og mørke, S.H.N. 1981; Inger Hjorth Nielsen: S.H.N. Det grafiske værk (oeuvrekat.), 1986. Avisartikler: Arbejderbl. 8.4.1927 (Lauritz Hartz); Klokken 5, 6.11.1929; B.T. 19.11.1929 (Houmark); Andreas Friis: Den frie Udst. kat. 1926, 3-4; Elna Fonnesbech-Sandberg: Dem jeg mødte, 1945, 41f; Jan Zibrandtsen i: Paletten 4, 1946; Fritz Kamp i: Gads da. Mag. 4, 1946, 227-34; Herman Madsen i: Kunst 8, 1957, 210-14; Leo Estvad i: Kunsten i dag 4, 1968, 24-43, 53-55; Eske K. Mathiesen i: Grafik 3, 1971, 15-16; Dan Sterup Hansen og Erik Lagoni Jakobsen i: Samme, 4, 1971, 14f; Emil Hørbov i: Kat. til Roskilde Kunstforen. 1971; Troels Andersen i: Eksempler og motiver 1988, 29-42; Johannes Wulff i: Pol. kronik 13.8.1977; Herbert Møller i: Udst.kat., Kastrupgaard 1978; Kat., Kunstforen. Kbh. 1981; Bent Irve i: Kat., Den Frie Udst. 1982. Film: Ole Braunstein i DR-TV 1969; Hans-Henrik Jørgensen: S.H.N., Minerva Film 1976; Stig Krabbe Barfod: S.H.N., Danmark og malerne DR-TV 1982.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.