Søren Hjorth Nielsen

Literature

Sigurd Bille Holst: S.H.N., 1937; Jan Zibrandtsen: S.H.N., Vor tids kunst 51, 1955; Leo Estvad: S.H.N., Da. grafikere, 1961; S.H.N., Grafik og tegn., Silkeborg Kunstmus., 1976; Jan Garff: S.H.N., Tegninger 1925-45, 1972; Anders Nyborg (ed.): I lys og mørke, S.H.N. 1981; Inger Hjorth Nielsen: S.H.N. Det grafiske værk (oeuvrekat.), 1986. Avisartikler: Arbejderbl. 8.4.1927 (Lauritz Hartz); Klokken 5, 6.11.1929; B.T. 19.11.1929 (Houmark); Andreas Friis: Den frie Udst. kat. 1926, 3-4; Elna Fonnesbech-Sandberg: Dem jeg mødte, 1945, 41f; Jan Zibrandtsen i: Paletten 4, 1946; Fritz Kamp i: Gads da. Mag. 4, 1946, 227-34; Herman Madsen i: Kunst 8, 1957, 210-14; Leo Estvad i: Kunsten i dag 4, 1968, 24-43, 53-55; Eske K. Mathiesen i: Grafik 3, 1971, 15-16; Dan Sterup Hansen og Erik Lagoni Jakobsen i: Samme, 4, 1971, 14f; Emil Hørbov i: Kat. til Roskilde Kunstforen. 1971; Troels Andersen i: Eksempler og motiver 1988, 29-42; Johannes Wulff i: Pol. kronik 13.8.1977; Herbert Møller i: Udst.kat., Kastrupgaard 1978; Kat., Kunstforen. Kbh. 1981; Bent Irve i: Kat., Den Frie Udst. 1982. Film: Ole Braunstein i DR-TV 1969; Hans-Henrik Jørgensen: S.H.N., Minerva Film 1976; Stig Krabbe Barfod: S.H.N., Danmark og malerne DR-TV 1982.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.