Christian Clausen

Weilbach information

Genealogy

Clausen, Christian Valdemar, 1862-1911, maler. *17.2.1862 i Kbh., ?26.2.1911 på Fr.berg, (urne på Bispebjerg Kgrd.). Forældre: Skomagerm. Carl Michael C. og Ida Vilhelmine Jantzen. ~27.4.1894 i Kbh. med Christiane Frederikke Louise (Lischen) Nielsen, *3.7.1869 smst., ?16.1.1925 i Roskilde, datter af stabssergent Niels David Ferdinand N. og Christiane Poulsen.

Biography

Christian Clausen skildrede, med baggrund i sin naturalistiske skoling fra bl.a. Kunstnernes frie Studieskole, hverdagslivet, som det udfoldede sig i hovedstadens bymiljø, fra gårdinteriører, værtshuse og tivolimotiver til middel- og arbejderklassens hjemmeliv. Hans skildringer er uden social indignation, men fint registrerende med hovedvægten på lys og farve. Det gælder især mange interiørscener med flere personer samlet i et snævert rum, hvor han ved hjælp af en enkel lyskilde redegjorde for de graduerende lys- og farvevirkninger. Den individualiserende karakteristik blev underordnet de maleriske intentioner på lige fod med resten af interiøret. Samme bestræbelse findes i flere figurbilleder med badende eller hvilende kvindelig model. C.s produktion, der også omfattede enkelte landskaber og portrætter, blev begrænset på grund af tiltagende sygdom, men hans tidlige billeder er nævnt (P. Hertz) som mulige forbilleder for L.A. Ring, der sammen med Karl Madsen og Th. Bindesbøll tilhørte hans nærmeste omgangskreds. I 1890erne indrettede C. i samarbejde med Th. Bindesbøll politikeren Johan Knudsens hjem på herregården Bangsbo ved Frederikshavn.

Education

I murerlære med henblik på arkitektudd.; svend 1880; dimitt. fra Teknisk Sk., Kbh. 1878; opt. på Kunstakad. Kbh., ark.sk. 2.1.1879, forlod Akad. foråret 1882 for at blive maler; derefter Kunstnernes frie Studiesk. (L. Tuxen).

Travels

Paris og Spanien med Johan Rohde 1887; Paris 1889; Berlin 1894 (s.m. L.A. Ring og H. Chr. Christensen); derfra til Dresden for at kopiere billede af Vermeer van Delft.

Occupations

Scholarships

Mention Honorable, verdensudst. Paris 1889; Akad. (mindre) 1889, 1896.

Exhibitions

Dec.udst. 1883; Charl. Forår 1884-89, 1891-1904, 1907-09, 1911; Charl. Eft. 1907; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; verdensudst., Paris 1889; En Saml. moderne da. Kunst, Kunstforen., Kbh. 1890; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; Kunstnernes frie Studiesk. Udst. 1896; Konst- och Industriutst. Sth. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Billeder hjemme hos folk i Hundested, Hundested 1985. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1891, 1902; 1907 (s.m. Karl Jensen). Auktioner: 30.10.1893.

Artworks

På badehustrappen (1886); Husholdningsregnskabet (1894); Aftenselskab på Bangsbo (Bangsbomus.); Johan Knudsen ved sit skrivebord (smst.); Den røde stue (1897, Hirschsprung); Selvportræt (1900, tidl. i Johan Hansens saml.); Interiør (1902, Nordjyll. Kunstmus.); Gårdinteriør, Amagergade (1909, Kbh. Bymus.); Interiør, fra en gammel københavnsk beværtning (Randers Kunstmus.); 2 motiver fra Tivoli (Kbh. Bymus.); Portræt af L.A. Ring; desuden repr. på Kunstindustrimus.; Vejle Kunstmus.; tegn. i Kbh. Bymus.; tegn. og grafik i Kobberstiksaml.

Literature

Pol. 15.2.1891 (E. Hannover); 24.1.1902; 29.9.1911 (nekr.); 4.11.1944 (kronik, Eva Drachmann); Ill. Tid. 1901-02, 281; Danm. Malerkunst, 1902- 03, II, 101; Berl. Aften 27.11.1907; P. Hertz: L.A. Ring, 1934, 175f, 211, 271; Sigurd Schultz i: Danske i Paris, 1936, 491; Hans Gregersen: Bangsbo, 1983. Brev (Hirschsprung).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.