Achton Friis

Weilbach information

Genealogy

Friis, Achton Johannes, 1871-1939, maler og illustrator. *5.9.1871 i Trustrup, Lyngby Sogn, Randers Amt, ?17.12.1939 i Kbh., begr. smst. (Vestre). Moder: Gårdmandsdatter Maren F. ~15.12.1909 i Kbh. med violinist Martha Elster, *17.9.1879 smst., ?28.2.1966 på Fr.berg, datter af gross., søkaptajn Chr. Gregers E. og Lovise Augusta Petersen.

Biography

Achton Friis var en bondedreng med aristokratiske træk, der, uden at være en overlegen begavelse inden for nogle af de mange områder han beskæftigede sig med, alligevel nåede at efterlade sig et helstøbt og sjældent redeligt livsværk. På Danmarks-Ekspeditionen med Mylius-Erichsen blev han, både som skribent og billedkunstner, fanget ind af landskaberne på Grønlands nordøstkyst. Foruden en række fordybede og insisterende landskabsmalerier skabte han i perioden ætsede og malede portrætter af vennen Jørgen Brønlund o.a. til bl.a. Mylius-Erichsens grønlandsbøger. F. udførte tegnede og skrevne rejsebeskrivelser, således i bogen Arktiske Jagter, men hans specielle talent kom især til udtryk i kunstnerens stort anlagte danmarksbeskrivelse, De danskes Øer, De Jyders Land, og Danmarks store Øer. Det vældige værk, der blev understøttet af Undervisningsministeriet og Ny Carlsbergfondet, blev indledt med en lang række sonderinger fra båd langs de danske kyster i selskab med vennen, Johannes Larsen, der ligesom Andreas Friis og Knud Kyhn bidrog til Danmarks Store Øer. Skønt det ikke mindst er den sidstes mange pennetegninger, der har gjort det samlede værk til en klassiker, er det i ikke mindre grad F.s fortjeneste, at han i et uanstrengt og rigt registrerende sprog har formået at indfange og fastholde et nu forsvundet Danmark, ligesom han med et vågent øje for særpræget har tegnet en lang række danske almuetyper. Indsatsen lader sig, i forlængelse af genforeningen, se som en slags fuldendelse af det nationalromantiske danmarksbillede, som blev begyndt i Guldalderen, og F. nåede at gøre sig færdig, før den verden, han forholdt sig til, brød sammen med 2. verdenskrig. Hans Danmark ligger kystvendt og karsk, fra sted til sted beboet af både lune og hårdføre racer med individuelle træk og adfærd. Værket lader sig ikke fragmentere, men har sin styrke i helheden.

Education

Udd. håndværksmaler; dimitt. fra Tekn. Sk., Århus 1894; Kunstakad. Kbh. feb. 1895-maj 1899; lærte at radere af Carl Locher 1900- 01.

Travels

Deltog som billedkunstner i Danm.Eksped. til Grønland 1906- 08; Tyskland, Italien, Schweiz og Frankrig 1909-10; Paris 1914; Berlin og Dresden 1915.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1900, 1902, 1906, 1911, 1913-23, 1926; Charl. Eft. 1922; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Koloniudst., Rom m.fl. 1931. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1908 (100 grønlandsbilleder, som i de følgende år udstilledes i bl.a. Berlin og Royal Geographical Society, London, s.m. Aage Bertelsen); Winkel & Magnussen, Kbh. 1911; 1923 (landskabsbilleder og keramik); Kunstforen., Kbh. 1926 (portrættegn. og akvareller, s.m. Johannes Larsen).

Artworks

Portræt af Jørgen Brønlund med sin hund (tegn., 1902, Ilulissat/Jacobshavn Mus.); Vort telt ved Teufel Kap, Grønland (1908, Randers Kunstmus.); Portræt af Jørgen Brønlund (ætsning, 1911, Ilulissat Mus.); o. 70 tegn. af da. folketyper i Da. Folkemindesaml.; repr. i Kobberstiksaml.; endv. porcelæn for Bing & Grøndahl (1912-25) og fotografier. Skriftlige arbejder: Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordostkyst, 1909; Arktiske Jagter, 1925; De danskes Øer, 1926-28; De Jyders Land, 1932-33; Danmarks store Øer, 1936-37.

Literature

Holger Jerrild i: Gads da. Mag., 1936, 224-32 (interv.); Nat.tid. 19.12.1939; Ernst Mentze: Johannes Larsen, 1955, 169-71, 173f, 204-06, 211, 261.

Author: Hans Edvard Nørregård-Nielsen (H.E.N.-N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.