Mogens Gad

Weilbach information

Genealogy

Gad, Mogens, 1887-1931, maler. *25.2.1887 i Kbh., ?31.12.1931 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Gross. Hother Claus G. og Thora Christine Blicher. ~9.6.1917 i Helsingør med koncertsanger Elenora (Nora) Theodora Rasmine Elé, *12.1.1888 i Randers, ?15.9.1959 i Kbh., datter af smedem. Anton Rasmussen og Cecilie Andersen. Navneskift 27.6.1914.

Biography

Mogens Gad forblev livet igennem trofast mod den naturalistiske malemåde, som han havde lært hos Julius Paulsen på Kunstakademiet. De to kunstnere foretog flere rejser sydpå, uden at de dog fjernede sig fra deres kunstneriske udgangspunkt. Under et ophold i Frankrig i 1911-12 vendte G. sig direkte bort fra den samtidige kubisme og fauvisme. Hans værker er i stedet præget af en nøgtern naturiagttagelse. Det gælder både de religiøse motiver, som flere gange har fundet plads som altertavler i kirker, og de mange landskabsbilleder. Friluftsmaleriet optog kunstneren livet igennem. Grundigt studerede han lysets indvirkning på omgivelserne og yndede at male vintermotiver, hvor kontrasten mellem lys og skygge er stor. Med tiden blev han friere i sin malemåde og koloritten stærkere, hvilket bl.a. kan ses i en række billeder fra den katolske menighed i Maribo.

Education

I malerlære (malerm. Øigaard), Kbh. 1903; Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. (Otto Haslund, Frants Henningsen, Viggo Johansen og Julius Paulsen) 1905-11; Julius Paulsens Malersk. 1913.

Travels

Paris, Bretagne 1911-12; Frankrig, Italien 1920-21; Schweiz 1925.

Occupations

Sekr. for Malende Kunstneres Samf. 1927-29; fmd. for samme 1929-31; censor for Charl. Forår 1927-28.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1919; Sødrings Pr. 1923.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb., Kbh. 1909: KE 1911, 1915; Charl. Forår 1917-32; Charl. Eft. 1922, 1928, 1932; Kunstnerforen. af 18. Nov. udst., 1921, 1942; Da målarkonst, Helsingfors Konsthall 1928; Det da. Kunststævne, Forum 1929. Separatudstillinger: Kiertzners Kunsthdl., Kbh. 1923; Vagn Winkels Kunsthdl., Kbh. 1935.

Artworks

Kristus velsigner de små børn (1919, Hem K.); Jesu samtale med den kananæiske kvinde (1923, Villingerød K.); Septemberdag på Lolland, Nielstrup (1923, Storstrøms Kunstmus.); Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo (1925, smst.); Polakker uden for den katolske kirke i Maribo (1925, smst.); Selvportræt (1926, Randers Kunstmus.); Forårsdag i have på Fr.berg (1926, Trapholt); Polakker i Skt. Birgittakirken i Maribo (1926, Storstrøms Kunstmus.); Vinter i Haven (Haderslev Centralbibl.). Skriftlige arbejder: Julius Paulsen i: Samleren, 1930, 145-58; Axel Gallén-Kallela i: Samme, 1931, 59f; Maleren Viggo Johansen i: Samme, 1931, 17- 24; Akademiets Skoleudstilling i: Samme, 81-87; Efterårsudstillingen. Charlottenborg i: Samme, 161-67; Fra Bretagne i: Kunsthdl.-Bl., aug. 1946, 11-15 (erindr.).

Literature

Børsen 19.3.1920; København 22.11.1923; Nat.tid. 15.3.1925; Pol. 30.12.1931; 19.3.1932; Berl.Tid. 30.12.1931; 23.1.1935; Kristel. Dagbl. 31.12.1931; Aksel Jørgensen og Julius Paulsen i: Samleren, 1932, 16; Harald Moltke: M.G., 1934.

Author: Elisabeth Cederstrøm (E.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.