Peter Nyborg

Weilbach information

Genealogy

Nyborg, Peter Evald, *1937, maler. *1.5.1937 i Kbh. Forældre: Gross. Arnold Evald N. og kartograf Ane Grethe Windfeld. ~25.5.1963 i Hell. med tegneren Merete Ørsted Andersen, *6.10.1939 i Kbh., datter af tegneren Erik Johannes Aschenbrenner A. og Harriet Paula Petit Ørsted.

Biography

Peter Nyborg har sit udgangspunkt i den nordiske ekspressionisme, men hans arbejder har en større grad af abstraktion og tilsyneladende tilfældighed i lighed med amerikansk action painting. De tidligste arbejder var sort-hvide og lagde sig motivmæssigt op ad Cobrakunstnerne, i særdeleshed Carl-Henning Pedersen, men afløstes af billeder, hvis farver er drevet op i det højeste register eller ned i det dybeste. Værkerne kan være opbygget af stærke blå, ulmende røde, intenst gule eller lette, forårsgrønne farver, men tillige af sorte, hvide og brune nuancer. Malelaget kan være ganske tyndt eller pastost med indridsede linier. Nogle malerier giver udtryk for visioner om universets ro og skønhed, men kan alligevel være præget af en voldsomhed i formernes kamp mod hinanden, der kan få dem til at fremstå som gengivelser af hedenske ritualer. N. var i 1961 medstifter af Sommerudstillingen, i 1962 af sammenslutningen Pro samt i 1984 af tidsskriftet Il Colpo dei Barbari.

Education

Croquis, Stat. Mus. for Kunst (Erling Frederiksen) 1957-58; Kunsthåndv.sk., Kbh. (Erik Clemmesen, Jane Muus) 1958-60; Kunstakad. Kbh. (Egill Jacobsen, Mogens Andersen) 1960-63.

Travels

Tyrkiet 1961; halvt år i Frankrig 1963; bosat i Småland 1964- 73; skand. havne med fast bopæl på skonnert 1973-75; flere rejser til Norditalien 1982; Frankrig 1987-89; Taiwan 1988-89, 1992-93; Hongkong 1990; Spanien og Italien 1993- 95.

Occupations

I censurkom. for Sommerudst. 1961.

Scholarships

Carlsons Pr. 1962; Gerda Iversen 1962; Wilstrup 1962; Neuhausen 1963 (s.m. Ingeborg Weeke og Inge Lise Weeke); Det franske statslegat 1963; Akad. 1963-64, 1971; Aug. Schiøtt 1965; Stat. Kunstfond 1965, 1968, 1971, 1974, 1979, 1984; Rigenstrup 1966; Alfred Benzons Pr. 1972; Nationalbankens Jub.fond 1985; EF-kunstner 1989.

Exhibitions

KE 1959-61; Sommerudst., Den frie Udst. bygn. 1961; Charl. Forår 1962-64, 1967, 1972; Nord. ungdomsbien., Charl.borg 1962; bien. de Paris, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris 1963; KP 1963; Grønningen 1964; Charl. Eft. 1965; Modern Da. Art, Palace of Art, Glasgow 1968; M 59 1977-79, 1981-85; Southeast, Kalmar Mus. 1979-81, 1983; Da.-italiensk udst., Gal. Ægidius, Randers 1983; Il Cielo dei Vichingi, Teatro Monviso, Cuneo, Italien 1984; Da. kunst i 70erne, Kunstforen., Kbh. 1985; Il Colpo dei Barbari, Brandts Pakhus, Kbh. 1985, 1988; Focus 5, Gl. Holtegård 1987; FIAC, Paris 1988-89; Nordic Heritage Mus., Seattle, USA 1996. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1959; Kunstnernes Kunsthdl., Kbh. 1960, 1962, 1975; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1965; Niks Malergård, Søster Svenstrup 1970 (s.m. Poul Agger, Karl Åge Riget, Tonning Rasmussen); Gallerihuset, Kbh. 1978, 1984; Gal. Henrik Kampmann 1980, 1982, 1996; Gal. Knud Grothe, Charll. 1985-88, 1990, 1992; Sydslesvig da. Kunstforen. 1987; Gl. Holtegård, Søllerød 1987 (s.m. Doris Bloom, Gunnar Møller, Ingálvur av Reyni); The Great Country, Da. Design Gal., Bruxelles 1988; The Viking Wall, Kalmar Konstmus. m.fl. 1988-90; Taiwan Mus. of Art, Taichung 1989, 1993; Gudernes tegn, Rudolf Tegners Mus. 1993.

Artworks

Portræt (1962, Randers Kunstmus.); forslag til gitterporte i mindelund (1963, Neuhausens Pr., s.m. Ingeborg Weeke og Inge Lise Weeke); Erlkönig (1963, Hjørring Sem.); Uden titel (1965, Udenrigsmin.); Sverige (1965, Ranum Statssem.); Opstandelsen (1966, Jelling Sem.); Den gale maler (1967, Skibelund Eftersk.); Inferno motiv (1967, Krogårdssk., Greve Str.); Nervebyen (1967, Tim Sk., Ringkøbing); Centaurus (1969, Agerbæk Sk., Ribe); Fire landscape (1969, Scand. Sem., Holte); Forbyd alle kunststoffer (1970, Dyvekesk., Kbh.); Grimssaga (1972, Agerskov Ungdomssk., Sønderjyll.); Længe leve døden (1976, Kbh. Univ., Amager); Fatigue de Brest (gouache, 1976, Aalborg Sygehus); Fleur de Brest (gouache, 1976, smst.); Fou de Brest (gouache, 1976, smst.); Vogelliebe (1977, Agerskov Ungdomshøjsk., Sønderjyll.); Ghostfisher (1981, Skattedep., Kbh., Inf.kontor); uden titel (1983, Kalmar Hosp.); uden titel (1984, Kbh. Domhus); uden titel (1984, Mus. Civico, Cuneo, Italien); uden titel (1987, Da. Centralbibl., Flensborg); The Creation of the 1992 Single European Market (1989, Berlaymont Building, Bruxelles); The Big Bang (1994, Told- og Skattestyrelsen, Kbh.); Highlights of the shaman (1994); Kelternes sang (1996). Udsmykninger: 2 vægmal. (1963, Rødovre Ungdomsby, Rådhuset); 3 sorthvide malerier (1977, DTU, Lyngby, foyeren); Ild, vand, jord og luft (keramisk udsmykning i fire etager, 1989, Kgl. da. Told, Avedøre Holme); endv. skulpturelle arbejder i træ og keramik.

Literature

Berl. Aften 3.9.1960 (H.P. Rohde); 3.11.1962 (Virtus Schade); Pol. 17.3.1961 (P.L.); 13.4.1963 (samme); 20.11.1980 (samme); 25.5.1984 (samme); 23.12.1985 (Øystein Hjort); Aktuelt 17.11.1962 (Pr.W.); Pierre Lübecker i: Kat. Kunstnernes Kunsthdl. 1962; Demokraten 8.5.1963; Berl. Tid. 4.10.1964 (Virtus Schade); 15.8.1975 (G.J.); 28.9.1976 (Ejgil Nikolajsen); 21.12.1985 (Peter M. Hornung); 22.11.1989; Virtus Schade: 70ernes kunstnere?, 1966, 14-32, 103; Weekendavisen 24.9.1976 (Bent Irve); Jyll.p. 3.11.1984 (Ib Sinding); Virtus Schade: P.N., 1984; Stig Åke Stålnacke i: Il Colpo dei Barbari, 1, 1985, 56-63; Helmer Lång i: Kat. Knud Grothe 1990; samme i: Kat. Rudolph Tegners Mus. 1993; Virtus Schade i: Kat. Sønderjyll. Kunst- og Kulturcenter 1994; Miche Berra i: Samme. Kristian Begtorp: Vægmalerier, Rødovre Ungdomsby, video 1963; Il Cielo dei Vichinghi, video 1984; P.N., DR TV 1989.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.