Stefan Viggo Pedersen

Weilbach information

Genealogy

Pedersen, Stefan Viggo, 1891-1965, maler. *26.12.1891 i Kbh., ?19.5.1965 på Fr.berg, begr. i Hillerød. Forældre: Maleren Viggo Christian Frederik Vilhelm P. og Elisabeth Bella Marie Borup. ~1° 17.6.1919 i Kbh. med maleren Gertrud Helene Klem, *17.4.1888 i Tikøb, ?3.9.1985, datter af fabriksbestyrer, senere klædefabrikant Frederik Christian K. og Helene Amalie Nicolaus. Ægteskabet opl. ~2° 3.11.1934 på Fr.berg med Elfriede (Fritzi) Strambach, *7.7. 1907 i Tribingi (Trébinje) i Herzegovina, ?19.12.1981 på Fr.berg, datter af teknisk råd, oberst Frantz Josef S. og Karoline Loew.

Biography

Stefan Viggo Pedersen var af kunstnerslægt, søn af maleren Viggo Pedersen, farfaderen var H.C. Andersen-illustratoren Vilhelm Pedersen. Barndomshjemmet, der var rodfæstet i grundtvigianismen og mødested for en række af samtidens kunstnere, bl.a. Kr. Zahrtmann, brødrene Skovgaard og Lorenz Frölich, prægede P. dybt og førte ham tidligt i retning af det monumentale figurmaleri. Denne udvikling styrkedes yderligere af venskabet med maleren J.A. Jerichau, som var nært knyttet til kunsthistorikeren Vilhelm Wanscher. Wanscher var talsmand for figurkunst i den store stil og fik stor indflydelse på en række unge kunstnere i samtiden, der ligefrem blev kendt som kredsen omkring Wanscher. P. var meget lydhør over for de kompositionsprincipper, han i denne kreds fik teoretisk og praktisk undervisning i, og allerede i de første akademiår fandt han sit kunstneriske ståsted i det klassiske figurmaleri. Debutarbejdet Korsdragelsen var således en monumental komposition, mens andre, mere skitseprægede arbejder fra samme periode vidner om Jerichaus stærke indflydelse på P.s figuropfattelse. P. var kunstnerisk søgende i årene omkring 1. verdenskrig, hvilket ses i et meget skiftende motivvalg og i vanskeligheder med at gennemføre de store figurkompositioner, der især interessede ham. Først efter flere studiophold i Italien i 1920rne fandt han den nødvendige sikkerhed til at skabe helhed og balance i sit maleri. Et vellykket eksempel herpå er alterbilledet i Eskildstrup Kirke, der med sin dristige komposition og virtuose brug af barokkens dramatiske virkemidler betegner et højdepunkt i hans produktion. I 1930 vandt han med udførelsen af fortæppet til Det Kongelige Teaters nye scene almindelig folkelig yndest. Udsmykningen i Mariakirken i Istedgade, som i den sceniske opbygning af billedrummet viser indflydelsen fra Rafael og højrenæssancen, anså P. selv som sit hovedværk. Helt frem til sin død udførte han tillige landskabs- og arkitekturmalerier foruden en del portrætter. Men det var den dekorative kunst, der forblev hans egentlige virkefelt med kirkeudsmykningerne som de mest vellykkede. Selv betragtede P. sig med rette som en isoleret skikkelse i dansk kunstliv, fordi han fastholdt sine kunstneriske principper gennem hele livet og ikke lod sig påvirke nævneværdigt af de modernistiske strømninger i første halvdel af det 20. århundrede.

Education

Tekn. Sk. (Grønvold) 1908-09; Kunstakad. Kbh. (L. Tuxen, V. Johansen og P. Rostrup Bøyesen) 1910-14.

Travels

Paris, Holland 1910; Arild, Skåne 1911-18; Tyskland 1922; Italien 1923, 1925, 1927; Oslo 1939, 1946.

Occupations

Tegnelærer ved Akad. Anatomisk. 1940-62, docent 1959-62; medl. af Charl.borg censurkom. 1933-34; af Den da. Radeerforen. best.

Scholarships

Ronge 1917; Hielmstierne-Rosencrone 1917, 1919; Akad. 1918, 1925, 1927; Raben-Levetzau 1919; Serdin Hansen 1924; Eckersberg Med. 1925; Carlsons Pr. 1931; Zach. Jacobsen 1932, 1940.

Exhibitions

Ung Kunst, Kleis' Kunsthdl. 1911; Martsudst. smst. 1913; KE 1914-15, 1917-19; Charl. Forår 1915-16, 1923-27, 1931, 1934-35, 1938-43, 1952, 1956, 1958, 1960-62, 1964; Charl. Eft. 1932, 1938-39; Den frie Udst. 1917-22; Grafisk Kunstnersamf. 1917, 1918; Tjekkoslovakiet 1926, 1933; Helsingfors 1928; Forum 1929; Interskand. grafisk Kunst, Helsingfors 1931, Charl.borg 1937; Fyens Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1943; Religiøs kunst, Esbjerg m.fl. 1944; Den uafhængige Udst. 1944-46; Da. dekorativ Kunst 1900- 1950, Sth. 1950; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn., 1916 (s.m. Andreas Friis og Harald Hansen), Bachs Kunsthdl., Kbh. 1920, 1967 (mindeudst.); Winkel & Magnussen, Kbh. 1923; Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1937; Århus Kunstgal. 1958, 1964; Vejle Kunstmus. 1964.

Artworks

Korsdragelsen (1914); Forår i Søndermarken (1918, Randers Kunstmus.); Genforeningsbillede (skitse, 1920, Fr.borgmus.); Kong Christian X på den hvide hest (skitse til Genforeningsbillede, 1920, Mus. på Sønderborg Slot); Frederiksberg Slot set fra mosen (1923, Skovgaard Mus.); endv. figurkompositioner samt landskabs- og arkitekturbilleder fra Arild, Hillerød, København og Italien. Alterbilleder: Forkyndelsen for hyrderne (1924, Stevns Frimenighedsk., 1926, Eskildstrup K., Eckersberg Med. for forarb. 1925); Korsfæstelsen (1928, Skodborg K., 1932 i Skibet K., 1949 i Søndersø K.); endv. bl.a. til flg. kirker: Bjerring (1928); Femø (fresko, 1939); Krummerup (fresko, 1942); Vammen (1952); Farup (fresko, 1955); Farre (1960). Dekorative arbejder: Vægbilleder til Borup Højsk. festsal (1929-31); Apollon og digteren (1930-31, fortæppe til Det kgl. Teaters nye scene); Kristus og synderinden, Korsfæstelsen (1933-35, 2 vægmal. i Mariak., Istedgade); 2 glasmalerier (smst. 1958); 2 malerier til Fr.berg Rådhus festsal (1955); Lillebæltsbroen (1947-49, loftsmaleri til DSB's mødesal, Sølvg.); vægudsmykn. i forsamlingsgården Frej, Christiansfeld (1955-57). Portrætter: Min bror Johannes (1911); Maleren Viggo Pedersen (1921-23); Dobbeltportræt af forstander Arnfred og hustru, Askov (1944); Biskop H. Øllgaard (1948, Skt. Knuds K., Odense); Prof. Ejler Holm (1948, Komm.hosp., Kbh.). Illustrationer til: Marcus Lauesen: Grænselandets Historie, 1937; Alfred Th. Jørgensen: Bibelhistorie og Kirkehistorie, 1939; Apostlenes Gerninger, 1943 (gengivet af Kaj Munk); Lukas Evangeliet i Det ny Testamente, 1944 (gengivet af da. digtere); Charles Dickens: Vor Frelsers Liv 1946; repr. i Kunstindustrimus., Kobberstiksaml. og Kunstmus. i Prag.

Literature

Fr.borg Amts Avis 14.11.1920; Elise Konstantin-Hansen i: Højskolebl., 1930, 83-86; 1937, 389f; Holger Jacobsen i: Ark. M., 1931, 191, 199; Ekstrabl. 5.5.1937 (interv.); Samleren 1937, 58f (Daniel Hvidt); 1940, 139-43 (Sv. Rindholt); Gerda Mundt: Tegnemesterens efterkommere, 1940; Berl. Tid. 18.12.1941 (interv.); Pol. 1.11.1943 (K. Borschenius); Niels Th. Mortensen: S.V.P., 1944; Vejle Amts Folkebl. 1.9.1960; 23.-24.3.1964; Kristeligt Dagbl. 23.12.1961; Berl. Tid. 20.5.1965 (nekr.); Troels Andersen: Jerichau, 1983; Henrik Wivel i: Ny Da. Kunsthist. 5, 1994.

Author: Eva Friis (E.Fr.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.