Rudolf Rud-Petersen

Weilbach information

Genealogy

Rud-Petersen, Rudolf Siegfred, 1871-1961, maler. *11.2.1871 i Sundbyøster, ?26.2.1961. Navneskift fra Petersen 19.5.1926. Forældre: Urtekræmmer, eddikebrygger Carl Edvard P. og Rosalie Cecilie Nicoline Petersen. ~26.9.1902 på Fr.berg med Ida Julie Hall Trier, *9.12.1882 smst., ?9.12.1963, datter af gross., tømmerhdl. Fritz Christian T. og Sofie Frederikke Hall.

Biography

Rudolf Rud-Petersen har lagt sin hovedindsats i udførelse af altertavler og freskoudsmykninger til kirker. Efter råd fra Th. Philipsen opsøgte han Joakim Skovgaard for at blive medhjælper ved dennes arbejde med freskoudsmykningerne i Viborg. Her virkede han i 1899-1901, og det har sat sig spor i en lang række af hans egne kirkeudsmykninger. R.-P.s første hovedværk inden for denne retning er udsmykningen af apsis i Vodskov Kirke. Motivet er Kristoforus med Jesusbarnet, hvis glorie er udført i samme skønvirkestil som det udskårne vinløvsalter, og skildringen af landskabet og fjorden er hentet fra lokale omgivelser. Traditionen fra Zahrtmanns skole ses i det monumentale billede i Vartovs menighedssal, Johannes Døberen sender bud til Jesus fra 1915. Inspiration til motivet, hvor disciplen, der skal være budbringer, holder en tændt lygte, er hentet fra en prædiken af provst Andersen i Vartov. Dommedagsfresken fra 1942 i Stagstrup Kirke er et monumentalt hovedværk med den tronende Kristus omgivet af to engle og derunder skarer af mennesker på hver side af vindusåbningen. Den fremstår som en afklaret komposition i sarte farver med statuarisk virkning og tydelig inspiration fra Joakim Skovgaard. R.-P. var desuden, inspireret af vægmalerierne i Pompeji, stærkt optaget af encaustomaleriet, dvs. voksmaleri, hvor farver, udelukkende blandet med voks, bliver påsat i varm smeltet tilstand med spartel, så hele billedfladen dækkes, og han tilegnede sig denne teknik hos Tito Venturini Papari i Rom. R.-P. har endvidere udført en række malerier med folkelivskildringer og landskaber, f.eks. Sommeraften ved brønden.

Education

Realeksamen; malerlære, svend 1890; Tekn. Sk. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. 1888-1892; Zahrtmanns Sk. 1901, 1904-05, 1907; studeret encaustomaleriets teknik hos T.V. Papari, Rom, 1927, 1931. Ansættelser: Medhj. hos Joakim Skovgaard, Viborg Domk. 1899-1901.

Travels

Tyskland 1893; Italien 1898-99, 1900 (s.m. Joakim Skovgaard, Niels Larsen Stevns og Johan Mielche) 1902; Frankrig 1906; Tyskland, Paris, Holland 1910 (s.m. Viggo og Stefan Viggo Pedersen); Sverige 1912, 1915-16; Tyskland, Italien 1927, 1931.

Occupations

Lærer ved Tekn. Sk. 1893-1900; fmd. for KE 1906-08; medl. af best. for foren. Fremtiden 1909-51, næstfmd. fra 1920; af Charl.borg censurkom. 1911; af best. for Malende Kunstneres Sammenslutn. 1912-20, næstfmd. 1916-18; af best. for de sdr.jyske mus. 1921-36.

Scholarships

Neuhausens ekstrapr. 1893; Hielmstierne-Rosencrone 1894- 95; Raben-Levetzau 1894, 1898; Akad. 1900, 1910; Bielke 1902, 1904; Benny Claudi- Pedersen fra 1921.

Exhibitions

Dec.udst., Charl.borg 1891; Charl. Forår 1892-1909, 1911-27, 1930-50, 1952-56, 1958-61; Charl. Eft. 1932; KE 1904-05, 1907-12, 1915; Landsudst., Århus 1909; Zahrtmann og hans elever, Fr.berg Ovenlyssal, 1926; Foren. for nat. Kunst 1950; Charl.udst. gennem 100 år, Charl.borg 1957. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1910, 1923, 1936 (encaustomal.), 1944; Winkel og Magnussen, Kbh. 1910; Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1923, 1936 (encaustomal.).

Artworks

I høst, kornet bindes (1892-96); Portræt af faderen (1893, Neuhausens ekstrapr.); Under prædikenen (udst. 1895); Midsommer henimod aften (1898-99, Randers Kunstmus.); Sommernat, på altanen (1900); Humlehøst (1909); Børnene hører eventyr (1911-12, Aabenraa Kunstmus.); Johannes Døberen sender bud til Jesus (1915, Vartov K., menighedssal); Sommeraften ved brønden (udst. 1923); Landskab, Bramsnæsvig (1945, Aabenraa Kunstmus.). Altertavler: Jesus hos Martha og Maria (1902, Endelave K.); Kristus og synderinden (1914, Filialk., Skørping Nykirke); Kristus i Bethania (1916, Adslev K.); Den fortabte søns hjemkomst (1919, Lavrbjerg K.); Den fortabte søn (1919, Tjele K.); Jesus og Synderinden (1925, Bredsten K.); Kristus og Peter (1928, Kirke-Eskildstrup K.); Kristus og Nikodemus (1929, Skals); Den store nadver (1931, Fraugde); Kristus i Emmaus (1934, Hornum K., Vejle Amt); Skærtorsdag (1946, Aasum K.); Julenat (1950, Hørby K. ved Hobro); Den store nadver (Volsted K. ved Ålborg 1952-53); Martha og Maria (1957, Fræer K. ved Rold Skov); Emmaus (1958, Fjellerup K., Randers Amt). Udsmykninger: Ca. 80 monumentale figurer i nationaldragter (fresko, 1908, Grundtvigs Hus, Studiestr., Kbh., s.m. Niels Larsen Stevns, Troels Trier, P. Hougaard og Johan Th. Skovgaard); Kristoforus med Jesusbarnet (fresko, 1909, Niels Larsen Stevns medhj., apsis i Vodskov Filialk.); Kommer hid til mig, (fresko, 1919, Kapellet, Randers Ndr. Kgrd.); Påskemorgen, (fresko 1920, restaur. 1949, apsis, Hillerslev K., Thisted Amt); udskåret kors i forgyldt træ på alterbordet (smst.); Den store Nadver (altertavle, fresko, 1920, Aars K.); Opstandelsen (fresko, 1933, apsis, Alleshave K.); Dommedag, Vend dit blik fra skyggedale, apsis, Stagstrup K. (fresko, 1942, bemalet gipsmodel af apsis på Skovgaard Mus.); udskåret kors i forgyldt træ på alterbordet (smst.); Nadveren, Lad de små børn komme til mig samt 4 andre motiver (fresko, 1951, s.m. Birgitte West, koret, Herlufmagle K.); endv. illustrationer og bogtryk for F.E. Bording; tegnet KEs bomærke (1907). Skriftlige arbejder: En supplerende redegørelse til sin udgivelse af Tito Venturini Papari: Encaustomaleriets Teknik, 1935.

Literature

Berl. Tid. 6.2.1923 (Kai Flor); Ekstrabl. 5.3.1936; Niels Th. Mortensen: Religiøs Malerkunst i Danm., bd. II, 1940, 92, 128-31; Danm. K., Thisted Amt, 1940-42, 300; Nat.tid. 8.2.1941 (interv.); Thisted Amtstid. 13.7.1942; Thisted Amtsavis 24.7.1942; Knud P. Eggert i: Menighedsbl. 1944, 348-50; Peter Schindler i: Katolsk Ugebl., 1944, 355-57; Pol. 10.2.1951; Sig. Schultz i: Ark. 23, 1963, 457f; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979, 220; Niels M. Saxtorph: Jeg ser på kalkmalerier, 1979, 17, 153, 263. Radioudsendelse, DR 10.2.1952 (Tage Christiansen).

Author: Nina Dahlmann Olsen (N.D.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.