Jes Jessen

Weilbach information

Genealogy

Jessen, Jes, 1743-1807, maler. *14.8.1743 i Åbenrå, ?9.4.1807 smst., begr. smst. Forældre: Maleren Peter J. og Anna Maria Heitmann. ~31.3.1786 i Åbenrå med Metta Christina Bahnsen, døbt 1.11.1755 i Åbenrå, ?24.12.1827 smst., datter af skibskapt. Johan Hinrich B. og Gerda Maria Cornelsen.

Biography

Jes Jessen står i kunsthistorien som en overgangsfigur mellem håndværker og kunstner, som en maler, der havde evner og fik mulighed for at yde en omfattende kunstnerisk indsats ud over en fremragende staffering, omfattende marmorering og blomstermaleri. Efter forlæg udførte han skilderier af aktuelle historiske og moralistiske motiver og havneprojekter. Til kirkerne altermalerier og billedserier til nybyggede pulpiturer. Selvstændige arbejder er hans prospekter af Åbenrå og Randers, samt henved 60 kendte portrætter af borgere fortrinsvis i de to byer. Mange af portrætterne er traditionelt malede med personen under draperi, men personligt opfattede og med rig brug af attributter, der kendetegner den portrætteredes profession eller interesse. Også den nye genre, skibsportrættet, tog J. op som den første professionelle i provinsen. I årene 1797-1800 var C.W. Eckersberg i lære hos ham. Eckersberg besøgte senere J.s familie, og J.s portræt af sin hustru kendes kun gennem den kopi, Eckersberg malede i 1829.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Sdr.jysk Udst., Charl.borg 1937; Aabenraa Mus. 1965; Byens portrætter, Randers Kunstmus. 1980; Randersbilleder 1750-1940, smst. 1983.

Artworks

Alterbilleder: Rise K. (1775, brændt); Hjordkær K. (1780); Sottrup K. (1784); Varnæs K. (1790); Lysabild K. (1791); Tandslet K. (1798); Løgumkloster K. (1799); Vilstrup K. (1803); Nybøl K. (1804). Pulpiturserier: Bjolderup K. (1778); Løjt K. (1785-87). Portrætter: Skibskaptajn Hans Peter Festersen (1783, Aabenraa Mus.); Toldkontrollør Chr. Bendtzon (1784, Fr.borgmus., dep. Aabenraa Mus.); Rådmand Cornelius Cornelsen (1789, Städt. Mus. Flensburg); dennes hustru Catharina, f. Bjørnsen (1788, smst.); Købmand Jac. Fr. Bjørnsen (1789, smst.); dennes hustru Anna Magdalena, f. Bruhn (1789, smst.); Gammel kvinde (1793, Aabenraa Mus.); Skibskaptajn Jes Bendixen (1794, smst.); Sophie Louise v. Bülow (1794, smst.); Købmand Rasmus Welling (1796, Randers Kunstmus.); dennes hustru Else Cathrine, f. Bay (1797, smst.); Residerende kapellan Jens Hornsyld (1797, smst.); Garver Jens Finsteen (1797, smst.); Borgmester Joh. Fr. Carøe (1797, Randers Rådhus); Agent Hans Chr. Hansen (1797, Aabenraa Mus.); Apoteker Nic. G. Sass, Haderslev (1799, Med.-hist. Mus.); dennes hustru Ingeborg, f. Lassen (1799, smst.); Residerende kapellan Johs. Petersen (1800, Egen K. på Als); Teol. kand. Hans Hansen (1801, Aabenraa Mus.); Kantor Barthold Augustiny (1805, smst.); Møller Hans Lautrup (1804, tidl. i Johan Hansens Saml.); Kirurg Claus Hess (1805, Schlesw.- Holst. Landesmus., Gottorp Slot); Selvportræt (pastel). Prospekter: Randers (1797, Randers Kunstmus.); Åbenrå (ca. 1800, Aabenraa Mus.); Åbenrå (1803, smst.). Skibsportræt: Tremastet galiot Christian Gottlieb (1792, Schlesw.-Holst. Landesmus., Gottorp Slot).

Literature

Danm. K., Sdr.jyll., Haderslev Amt, 1954, 382f; Tønder Amt, 1957, 1103f; Åbenrå Amt, 1959, 1796f, 1799, 1812, 1822, 1840, 1898f, 1901; Sønderborg Amt, 1961, 2236, 2272f, 2429-31; Lilli Martius: Die Schlesw.-Holst. Malerei im 19. Jahrh., 1956; Hanne Poulsen i: Skalk 1970, nr. 5, 18f; samme: J.J., Maleren fra Åbenrå, 1971; samme i: Handels- og Søfartsmus. Årbog 1990, 92-131; samme: Da. Skibsportrætmalere, 1985; Peter Bondesen i: Hist. Aarbog fra Randers Amt 1980, 167-70; samme i: Samme 1982, 33-38; samme i: Samme 1990, 27-31; samme i: Samme 1992, 5-13.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.