Agnes Slott-Møller

Weilbach information

Genealogy

Slott-Møller, Agnes, 1862-1937, maler. *10.6.1862 Kbh., ?11.6.1937 på Løgismose ved Assens, begr. i Kbh. (Holmens). Forældre: Løjtnant, senere kommandør i flåden Jacob Heinrich Victor Rambusch og Constantine Juliane Hansen. ~22.5.1888 i Kbh. med maleren Georg Harald Slott- Møller (navneskift fra Slott Georg Harald Møller 19.11.1888), *17.8.1864 smst., ?20.10.1937 smst., søn af købmand Carl Emil M. og Anna Maria Cathrine Møller.

Biography

Agnes Slott-Møllers kunstneriske samhørighed med ægtefællen Harald Slott-Møller har ofte bevirket, at de er blevet vurderet som par, hvilket hverken yder deres individuelle personligheder eller kunstneriske arbejder fuld retfærdighed. I 1880erne var S.-M.s malerier præget af P.S. Krøyers lys- og stemningsskildring med inspiration i fransk naturalisme, hvilket bl.a. ses i Sommerdagen. I løbet af 1890erne opstod hendes idé om, at kunsten skulle udtrykke fædrelandskærlighed, nationalfølelse og historisk bevidsthed, hvilket især kom til udtryk i motiver fra danske folkeviser. Hendes vigtigste inspirationskilde blev dansk historie og middelalderkunst, og, ligesom de engelske prærafaelitter, italiensk malerkunst fra 13.-15. århundrede. Det ses f.eks. i Niels Ebbesen, hvor Simone Martinis ryttermotiv blev omdannet til dansk national kunst i form af en rytter på en bryggerhest i et dansk landskab. Blandt ægteparret S.-M.s nærmeste venner var førende kulturradikale personer som Georg Brandes, Emil Hannover og Johan Rohde. Da sidstnævnte tog initiativ til dannelsen af Den frie Udstilling, støttede parret det ivrigt. Men i en fælles stræben mod et stilsøgende, intellektuelt maleri bragte de to kunstnere sig senere i 1890erne i opposition til de øvrige medlemmer, hvilket resulterede i et brud med Den frie Udstilling. S.-M. hævder i sin bog Folkevise Billeder, at hun blev en dansk prærafaelit uden at kende til den engelske bevægelse, hvilket må bestrides, da der findes adskillige eksempler på hendes grundige kendskab til prærafaelismen og The Arts and Crafts Movement, ligesom tidsskrifterne The Studio og Magazine of Arts hørte til den intellektuelle samtids kendte inspirationskilder. Motiver og mønstre herfra har S.-M. kopieret og benyttet som inspiration især til de dekorative gipsarbejder og ornamentale rammemotiver. Modstand, kritik og kampen for tilværelsen gjorde kunstnerparret S.-M. mere og mere stridbart, og efter den såkaldte bondemalerstrid i 1907, hvor de især lagde sig ud med Fynboerne, blev de helt isoleret i det officielle kunstliv. På trods af S.-M.s ønske om at skabe en national kunst, blev udsmykningen på Københavns Rådhus deres eneste nationale opgave.

Education

Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder 1878-85; P.S. Krøyer vinter 1885-86; derefter Harald S.-M.

Travels

Tyskland, Norditalien, Venezia, Firenze, Rom, Paris 1888-89; Frankrig 1895; England 1896, vinter 1897-98, 1899; Frankrig, Tyskland 1896; Italien 1900, 1904, 1910; Tyrol 1910; Norge 1915.

Occupations

Best.medl. af Sønderjysk Samf. 1915; fmd. for Da. Kvinders Forsvarsforen. 1915-17; best.medl. af Kunstnergaven til Sønderjyll. 1921.

Scholarships

Akad. 1890, 1892-93, 1895-96, 1899; Raben-Levetzau 1895; Ancker 1900; Aarsmed. 1 1906; Tagea Brandt 1928; Ingenio et arti 1932.

Exhibitions

Charl. Forår 1885-90, 1895, 1904, 1906-08, 1910, 1912-13, 1915, 1919-23, 1925-35; Charl. Eft. 1930, 1934; Den frie Udst. 1891-92, 1894-97, 1899- 1900; Glasgow School Artists of Denm., Chicago 1895; Royal Acad., London 1897; verdensudst., Paris 1900; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; KE 1907-08; Landsudst., Århus 1909; Glaspalast, München 1909; Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus., Berlin 1910; Kvindel. Kunstneres Udst., Kbh. 1920; bien., Venezia 1932; Aarhushallen 1938 (mindeudst.); Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Naturen og kunsten, Fåborg Mus. 1986; 31 Women Artists from 31 Da. Art Mus., Randers Kunstmus. 1995. Separatudstillinger (s.m. H.S.-M.): Den frie Udst.bygn. 1899, 1909; Winkel og Magnussen 1904; Wilstrup 1926; Fynsk Forum 1938 (mindeudst.); Charl.borg 1938 (mindeudst.); Foren. for Nat. Kunst 1938 (mindeudst.), 1950, 1960; Mellem kunst og idealer, Kunstforen., Kbh. 1988. Auktioner: 1893; Winkel og Magnussen 1901, 1911; Charl.borg 1914, 1917, 1924, 1929, 1934; Kbh. 1922; Axelborg, Kbh. 1928; Kunsthallen 1973.

Artworks

Portræt af Georg Brandes (tegn., 1882); Søskende (1885); Ude eller kammerater (dobb.portræt af A. og H. S.-M. malet af begge, 1886); Sommerdagen (1888); Portræt af Anne Marie Brodersen (1889); Dronn. Margrethe og den jyske adel (1889-90); Agnete (1892); Niels Ebbesen (1893, Randers Kunstmus.); Hr. Oluf (1895); Herregården Kaas i Salling, (1895, Hirschsprung); Jomfru Blidelil (1899); Aage og Else (1901, Sønderjyll. Kunstmus.); Ridderen og jomfruen under linden (1903); Unge danske adelsfolk (1905); Fæstemanden dør (1906); Cum fratre sororem (1908, Fyns Kunstmus.); Fædrelandets vår, men linden hun løves (udst. 1913); Tidemand og Blidelil (1914, Hotel Dagmar, Ribe); Hagbart og Signe (1916); Recenscenten (1916, Odense Teaters foyer); Dyret (1916, smst.); Motiv fra folkevisen om Terkel Trundesen (1918, Randers Kunstmus.); Valdemar Sejrs historie (6 malerier, 1927-34, Nyborg Slot); Fjenneslev (1928, Sorø Akad.); Mester Henrik Harpestreng samler lægeurter (1933). Andre arbejder: 2 tegn. til møblement (1895, Kunstindustrimus.); Saa er By som Borger, polykromt relief af byens ældste råd med inskription (1896-97, 1.pr. i konk., Kbh. Rådhus, indre hovedportal, herunder endv. 25 skjoldholderfigurer); Kalkstensfigur på dørpost (1896-97, smst., 1.pr. i konk.); Dronn. Dagmars død (1895-96, polykromt relief, Askov Højsk.); Hr. Ebbes døtre (1898, malet og forgyldt gipsrelief, Nasjonalgal., Oslo); mindeske i sølv (1920, tegn. 1919, Kobberstiksaml.). kostumetegn. til Det kgl. Teater, Drot og Marsk (1925, Kobberstiksaml.); Dronn. Dagmars død (1927, farvet gipsrelief, Rødkilde Højsk., Møn). Skriftlige arbejder: Kunsten og Emnerne, Pol. 6.5.1907 (kronik); Tilskueren, 1910, 331-50 (selvbiografi); Nationale værdier, 1917; Folkevise Billeder, 1923; Om historiemaleri, Berl.Tid. 13.9.1929 (kronik).

Literature

Johan Rohde i: Af Dagens Krønike, 1890, 363-65; Pol. 6.4.1891 (E. Hannover); 23.4.1892 (samme); 3.2.1893 (samme); 24.3.1894; 16.4.1894 (samme); 11.5.1903 (Holger Drachmann); 30.4.1906 (E. Hannover); 14.5.1907 (Karl Madsen); 28.11.1923 (Vilh. Wanscher); 3.12.1923; 12.6.1937 (K. Pontoppidan); 28.1.1938 (Johs. Poulsen); Kunst, I, 1899 (Viggo Stuckenberg); III, 1901 (S. Michaëlis); V, 1903 (samme); VII, 1905-6 (samme); Mag. of Art, 1900, 289- 95 (Will. Sharp); E. Hannover i: Da. Malerkunst, II, 1903, 220f; Gads da. Mag., 1908- 09, 290-96 (Helge Rode); 1932, 225-33 (Holger Jerrild); Ill. Tid., 1908-09, 206-10 (V. Wanscher); Skønvirke, 1919, 138, 140, 142f; Berl. Tid. 23.11.1923; 9.10.1934; 9.6.1937; 11.6.1937; 12.6.1937; 7.2.1938; Tilskueren, I, 1924, 48f (Carl V. Petersen); Fr.borg Amts Avis, 3.6.1932 (interv.); B.T., 7.6.1932 (Houmark); Dag. Nyh., 7.6.1932 (interv.); 12.6.1932; Fyns Tid., 11.11.1933; Nat.tid., 10.6.1937; 11.6.1937; 12.6.1937; 4.2.1938 (Sig. Schultz); Vilh. Andersen i: Sønderjyll., aug. 1937, 129, 131; Kristeligt Dagbl. 5.2.1938; Johan Rohde i: Den frie Udst. gennem 50 år, 1942, 17f, 24, 52; samme: Journal fra en Rejse i 1892, 1955, 13, 163; Anne Marie Telmányi: Mit barndomshjem, 1965, 17; Emil Hannover: Erindringer fra Barndom og Ungdom, 1966; Margaretha Rossholm: Sagan i nord. sekelskiftekonst., 1974, 22, 29, 48, 59f, 73f, 93, 186f, 227, 265f, 268, 288, 290, 317; Jürgen Ostwald i: Danm. og Tyskland 1864-1900, 2, 1982, 155; Grete Zahle i: Maleren Peter Hansen, 1984, 46, 48, 112, 117f, 159, 184, 230; Lise Funder: Da. Teaterbyg. 1870-1910, 1986, 130f; Kat., Naturen og Kunsten, Bondemalerstriden 1907, 1986 (Fåborg Mus.); Kat., A. og H.S.-M. Mellem kunst og idealer, 1988 (Kunstforen., Kbh.); Erik Mortensen: Kunstkritikkens Hist. i Danm., 1990; Hanne Westergaard i: De lyse sale. Festskr. til Bente Skovgaard, 1990, 69f, 72; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; L. Svanholm (red.): Agnes og Marie, 1991. Emil Hannovers bogsaml. (Kunstakad. Bibl.); breve, m.m. (Det kgl. Bibl.); skitsebøger, tegn., m.m. (Kobberstiksaml.).

Author: Lilli Lehmann (L.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.