Agnes Slott-Møller

Literature

Johan Rohde i: Af Dagens Krønike, 1890, 363-65; Pol. 6.4.1891 (E. Hannover); 23.4.1892 (samme); 3.2.1893 (samme); 24.3.1894; 16.4.1894 (samme); 11.5.1903 (Holger Drachmann); 30.4.1906 (E. Hannover); 14.5.1907 (Karl Madsen); 28.11.1923 (Vilh. Wanscher); 3.12.1923; 12.6.1937 (K. Pontoppidan); 28.1.1938 (Johs. Poulsen); Kunst, I, 1899 (Viggo Stuckenberg); III, 1901 (S. Michaëlis); V, 1903 (samme); VII, 1905-6 (samme); Mag. of Art, 1900, 289- 95 (Will. Sharp); E. Hannover i: Da. Malerkunst, II, 1903, 220f; Gads da. Mag., 1908- 09, 290-96 (Helge Rode); 1932, 225-33 (Holger Jerrild); Ill. Tid., 1908-09, 206-10 (V. Wanscher); Skønvirke, 1919, 138, 140, 142f; Berl. Tid. 23.11.1923; 9.10.1934; 9.6.1937; 11.6.1937; 12.6.1937; 7.2.1938; Tilskueren, I, 1924, 48f (Carl V. Petersen); Fr.borg Amts Avis, 3.6.1932 (interv.); B.T., 7.6.1932 (Houmark); Dag. Nyh., 7.6.1932 (interv.); 12.6.1932; Fyns Tid., 11.11.1933; Nat.tid., 10.6.1937; 11.6.1937; 12.6.1937; 4.2.1938 (Sig. Schultz); Vilh. Andersen i: Sønderjyll., aug. 1937, 129, 131; Kristeligt Dagbl. 5.2.1938; Johan Rohde i: Den frie Udst. gennem 50 år, 1942, 17f, 24, 52; samme: Journal fra en Rejse i 1892, 1955, 13, 163; Anne Marie Telmányi: Mit barndomshjem, 1965, 17; Emil Hannover: Erindringer fra Barndom og Ungdom, 1966; Margaretha Rossholm: Sagan i nord. sekelskiftekonst., 1974, 22, 29, 48, 59f, 73f, 93, 186f, 227, 265f, 268, 288, 290, 317; Jürgen Ostwald i: Danm. og Tyskland 1864-1900, 2, 1982, 155; Grete Zahle i: Maleren Peter Hansen, 1984, 46, 48, 112, 117f, 159, 184, 230; Lise Funder: Da. Teaterbyg. 1870-1910, 1986, 130f; Kat., Naturen og Kunsten, Bondemalerstriden 1907, 1986 (Fåborg Mus.); Kat., A. og H.S.-M. Mellem kunst og idealer, 1988 (Kunstforen., Kbh.); Erik Mortensen: Kunstkritikkens Hist. i Danm., 1990; Hanne Westergaard i: De lyse sale. Festskr. til Bente Skovgaard, 1990, 69f, 72; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; L. Svanholm (red.): Agnes og Marie, 1991. Emil Hannovers bogsaml. (Kunstakad. Bibl.); breve, m.m. (Det kgl. Bibl.); skitsebøger, tegn., m.m. (Kobberstiksaml.).

Author: Lilli Lehmann (L.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.