A. Mackeprang

Weilbach information

Genealogy

Mackeprang, Adolf Henrik, 1833-1911, maler. *5.2.1833 på Langesø ved Odense, ?16.3.1911 på Fr.berg, begr. smst. Forældre: Forpagter på Langesø, senere ejer af Bjørnemosegaard Antonius Johannes M. og Louise Adelaide Stounder. ~16.5.1863 i Kbh. med Emma Christine Louise Christensen, *8.10.1836 smst., ?15.12.1918 på Fr.berg, datter af medaljør Christen C. og Oline Louise Bugge.

Biography

A. Mackeprang valgte tidligt at koncentrere sig om en karriere som dyre- og landskabsmaler. Indflydelsen fra J.Th. Lundbyes værker kan spores i de første arbejder, men også, måske mere direkte, påvirkningen fra den lidt ældre samtidige dyremaler A.P. Madsen. Tilskyndet af den store publikumssucces, M. oplevede med skildringer af hjorte i naturen, specialiserede han sig efterhånden inden for denne genre. I modsætning til sin fejrede foregangsmand E. Landseer, der ofte valgte et dramatisk motiv med et tragisk indhold, forekommer M.s hjortebilleder mere stereotype i deres pointerede idyllisering og detaljerealistiske motivbehandling. At kunstneren også i traditionel, naturalistisk forstand har malet gode billeder, fremgår af en række studier fra udlandsrejserne, præget af en umiddelbar naturiagttagelse. Men M. har primært indskrevet sig i dansk kunst- og kulturhistorie som leverandør af prototyper til en senere billedindustri med den brølende kronhjort som uopslidelig ikon.

Education

I drengeårene undervisn. af maleren J.C. Larsen; senere af landskabsmaler N.F. Møller i Odense; malerlære i Kbh. 1849; opt. på Kunstakad. Kbh. okt. 1849, 2. frihåndskl. okt. kvartal 1852, lille sølvmed. 1859.

Travels

Frankrig, Schweiz, Italien, Tyskland, Holland 1870- 72.

Occupations

Valgt til medl. af Kunstakad. Kbh. 1883, men nægtede at modtage valget.

Scholarships

Akad. 1862-63, 1870.

Exhibitions

Charl. Forår 1857-70, 1872-89, 1891-1911; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; verdensudst., Paris 1878; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Kunst fra Italien, Kbh. 1909.

Artworks

Pont d'Iéna, Paris (1870, Hirschsprung); Rådyr (1874, Stat. Mus. for Kunst); Hunde efter katte (1887, tidl. Nordjyll. Kunstmus.); Kronhjort (Aarhus Kunstmus.); Kronhjort ved en sø, morgendis (Ribe Kunstmus.); En ræv kommer hjem med en and til tre unger (smst.); tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Carl Hartmann i: Ill. Tid., 1894-95, 41-44; Berl. Aften 21.10.1899; 14.10.1909; Nat.tid. 18.3.1911 (nekr.); Pol. 19.3.1911 (nekr., N. Lützhøft); Sig. Schultz i: Danske i Paris, II, 1938; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983. Auktionskataloger: Alle Charl.borg 7.10.1889; 23.10.1899; 18.10.1909; 23.10.1911 (dødsbo); 11.11.1912 (dødsbo). Brev til Sig. Müller (Hirschsprung); breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.