Alfred Madsen

Weilbach information

Genealogy

Madsen, Alfred, 1923-1986, maler. *29.10.1923 i Indslev ved Ejby, ?21.5.1986. Forældre: Landmand Rasmus M. og Amalie Laursen. Ugift.

Biography

Alfred Madsen var med sin forkærlighed for at skildre det hverdagsagtige og almindelige et typisk barn af 1950ernes tidsånd, hvor demokratiseringen af samfundet blandt andet medførte en ændret holdning til de æstetiske normer. Selv om han ingen socialrealistiske hensigter havde med sine billeder, så var tendensen til at foretrække en bestemt slags motiver dog tydelig. Faldefærdige skure i Sydhavnen, forladte fabriksbygninger i fremadskridende forfald, stationsperroner med tilsodede søjler og jernkonstruktioner. Han skildrede også ofte mere begrænsede virkelighedsudsnit, som f.eks en gadedør eller nogle kasserede skrotrester. M. så de kunstneriske muligheder i disse selvfølgelige ting, som kan opfattes som delvis ligegyldige. Han fordybede sig i deres individuelle særpræg, fremhævede deres abstrakte skønhed og gengav ofte til sidste detalje deres spor af slid og forfald. I en detaljeret, men samtidig nænsom realisme samt en dæmpet og rigt nuanceret farveskala indfangede han stofligheden i en afskallet dør, omdannede konstruktioner af jern og træ til et grafisk liniespil af lyst og mørkt eller understregede de enkle, geometriske grundformer i et par spande og koste, så de endte som et fredfyldt hverdagsstilleben. Hans billeder sætter ofte tanker i gang, men alligevel er det først og fremmest deres rent abstrakte harmoni af linier og valører, man oplever. Det er netop denne spænding mellem realisme og abstraktion, der giver hans billeder deres særpræg. I de grafiske arbejder, hvor han ofte har koncentreret sig om en plante eller et par visne blade, udstråles en dobbelthed af den yderste saglighed og samtidig en engageret fordybelse i motivets individuelle træk. Principielt var der ingen større forskel mellem hans plantebilleder og hans mange motiver fra den menneskeskabte virkelighed. M. var ikke miljøskildrer, men hans billeder har været med til at skærpe opmærksomheden for skønheden i nogle sammenhænge, hvor man normalt ikke ville have haft øje for den.

Education

Tekn. Sk., Odense (Albert Elmstedt) 1946; P. Rostrup Bøyesens malersk. 1947-48; Kunstakad. Kbh. (Vilh. Lundstrøm, Aksel Jørgensen) 1949-54.

Travels

Italien 1950; Spanien 1952.

Occupations

Scholarships

Carlsons Legat 1956; Carlsons Pr. 1957; Louis Nielsen 1957; Bielke 1958; Akad. 1958, 1968; Bendix 1965; J.R. Lund 1967, 1975-76; Prins Jørgen 1970; van Gogh 1972; Kaufmann 1974; Eckersberg Med. 1976; Stat. Kunstfond 1972, 1974, 1976; livsvarig ydelse på finansloven fra 1982.

Exhibitions

KE 1949, 1951, 1954-56, 1958-59; Charl. Forår 1950, 1952; Charl. Eft. 1954-55, 1958, 1961-62, 1969; KP 1959-60; Da. Købestævne, Fr.cia 1959; Kammeraterne 1960-82, 1984-87 (mindeudst.); Unionen, Kunstnernes Hus, Oslo 1967; Å-udst. 1970; Kunst und Kunsthandwerk aus Dänemark, Mus. Wiesbaden 1970; Hverdagsmotiver, Nikolaj, Kbh. 1974; Dänische Graphik, Det da. Centralbibl., Flensborg 1975; Öga mot öga, Nikolaj, Kbh. 1977; Skrot er godt, Gal. Gl. Strand, Kbh. 1979; Ord og billede, Køge Gal. 1980; Aksel Jørgensen og hans elever, Kunstakad. Kbh. 1983; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Kunst fra 50erne, Gl. Holtegård 1983. Separatudstillinger: Athenæum, Kbh. 1958-59; Ålborg Kunstgal. 1971; Vestsjæll. Kunstforen., Slagelse 1972; Smedenes Hus, Kbh. 1974; Fyns Stifts Kunstmus. 1975; Køge Gal. 1977, 1979; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1978, 1987, 1992; Gal. Karin Houmann, Århus 1979; Kunstforen. Kbh. 1979 (s.m. Erik Lynge); Vejle Kunstmus. 1979; Malernes hus, Lygten, Kbh. 1981; Gal. Soer, Sorø 1982; Gal. Helios, Århus 1987 (mindeudst.).

Artworks

Maskineri (1958, Horsens Kunstmus. Lunden); Skurbillede (1965, Stat. Mus for Kunst); Plankeværk (1968, Vejle Kunstmus.); Valby Station, perron 1 og 2 (1971, Trapholt); Skuret på lossepladsen (1972, Sønderjyll. Kunstmus.); Skuret på lossepladsen, set fra syd, en stille sommerdag (1972, Stat. Mus. for Kunst); Kolonihavelåge med nr. 35 (1972, smst.); Porten i Dronningensgade (1973, Vejle Kunstmus.); Fra mørtelværkstedet på Frederiksholms Havnevej (1975, smst.); Den forladte fabrik i Valby (1977, Aarhus Kunstmus.); Den forladte fabrik i Valby (1977, Storstrøms Kunstmus.); Presenning pakket om brædder (1979, Skive Kunstmus.); Presenning over brændestabel (1980, Vejle Kunstmus.); Fabriksvinduer, som har været overkalkede (1981, Tekn. Sk., Herning); Gadedør på Vesterbro (1983, Mødrehjælpen, Kbh.); Skolen i baggrunden (1984, fra "Serien med de grå bygninger", Stat. Mus. for Kunst); Frederiksholms Havnevej (1985, Center for Kulturforskn., Århus).

Literature

Land og Folk 6.11.1955; J.K. i: Kammeraterne, 1963; A.M. i: Samme, 1984; Jørgen Andersen-Nærum m.fl. i: Samme, 1987; John Njor: Kulturkløft? Sludder og vrøvl! 1968, 18-23; A.M. i: Cras XI, 1976, 17-32; Pol. 8.10.1976 (interv.); Bent Irve: Da. grafik gennem 25 år, 1985, 210f. Portrætuds. i DR TV 3.2.1982 (Per Mossin).

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.