Viggo Madsen

Weilbach information

Genealogy

Madsen, Svend Viggo, 1885-1954, maler. *5.3.1885 i Lyngby, ?8.7.1954 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Maleren, kunsthistorikeren og senere museumsdir. Carl (Karl) Johan Wilhelm M. og Thora Juliane Nielsen. ~3.2.1909 i Lyngby med Ragnhild Olsen, *24.5.1886 i Kristiania (Oslo), ?28.12.1960 i Gent., datter af maskinm. ved Kristianias Brandvæsen Christian O. og Marie-Jeannette Rustad.

Biography

Viggo Madsen tog, inspireret af faderen, den indflydelsesrige kritiker og museumsmand Karl M.s kunstsyn, sit udgangspunkt i det såkaldte valørmaleri. De enkle motiver og den forfinede malemåde hos L.A. Ring, Karl Schou og Albert Gottschalk synes især at have tiltalt ham. En række stilfærdigt indtrængende landskaber fra Københavns omegn er således karakteristiske. Stilen er en dæmpet og mild naturalisme, der måske bedst kom til udtryk i lyriske skildringer, f.eks. fra Mølleåen, samt af vinterdage med tøsne. Motiver der gav ham mulighed for at udfolde det tonemættede grålys, der er centralt i valørmaleriet. Til gengæld mangler det temperament og den koloristiske dristighed, der kendertegnede hans lærer Kr. Zahrtmann og en række af hans jævnaldrende studiekammerater. Arbejdet i Viborg under Joakim Skovgaard satte sig dog også spor, bl.a. i form af altertavler og en række dekorative opgaver til kirker i Danmark og på Færøerne. M. var desuden medarbejder ved grafiske illustrationer, samt udførte tegninger til exlibris og korsstingsbroderier.

Education

Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold) 1899; Kunstnernes frie Studiesk. (Kr. Zahrtmann) 1902-04; medarb. ved Viborg Domk. fra 1902; Acad. des Beaux-arts, Paris 1906; elev hos Chr. Krohg smst. 1906.

Travels

Berlin 1902 samt fl. gange senere; Paris 1906, 1908; Petrograd (Skt. Petersborg) 1919; samt rejser til London, Holland, Belgien, Norge og Sverige.

Occupations

Dir. for Da. Kunsthdl., Kbh. 1917-19; medarr. af udst., bl.a. Nyere da. kunst i Liljevalchs Konsthal, Sth. 1919; Karl Isakson, mindeudst., Kbh. og Sth. 1922.

Scholarships

Raben-Levetzau 1909, 1915, 1927; Bielke 1910-11; Hielmstierne-Rosencrone 1912, 1933; J.R. Lund 1932; Sødrings Pr. 1932; P.A. Schou 1946.

Exhibitions

Charl. Forår 1904, 1922, 1924, 1927, 1931-34, 1936, 1938, 1946-48, 1952-54; Den frie Udst. 1905-06, 1908-14; KE 1907-09, 1914-15, 1927; Landsudst., Århus 1909; Contemp. Scand. Art, N.Y. 1912; Grønningen 1915-16, 1921- 22, 1945; Nyere da. kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Kr. Zahrt mann og hans elever, Fr.berg Ovenlyssal 1926; Da. Kunststævne, Forum, Kbh. 1929; Charl. Eft. 1933, 1947; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952. Separatudstillinger: Chr. Larsen 1915; Kunstforen., Kbh. 1915; Winkel & Magnussen, Kbh. 1920; Kunsthallen, Kbh. 1932; Chr. Larsen 1934, 1936; Kunstforen., Kbh. 1941; Haagen-Müller, Kbh. 1944 (s.m. Hugo Liisberg). Auktion: 23.3.1921.

Artworks

Moder og barn (før 1911, Randers Kunstmus.); Blomstrende potteplante (1923, Fyns Kunstmus.); Vinter (1930-31, Aarhus Kunstmus.); Vinterdag i min have (1935, Randers Kunstmus.); Portræt af kunstnerens fader, Karl Madsen (1935, Skagens Mus.); Stranden ved Kandestederne (1943, Stat. Mus. for Kunst). Kirkelig kunst: Lignelsen om den fortabte søn (alterbillede, 1912-13, Ikast K.); Ø. Jølby Frimenighedsk. (1914); bjælkeloft og kalkmalet engelfrise (1916, Herning K.); alterbillede, antependium og prædikestol (o. 1920, Lundtofte K.); alterbillede (1920- 21, Kollefjord K., Færøerne); inventar (V. Hæsinge K., Fyn).

Literature

Ekstrabl. 2.10.1920 (G. Nygaard); 8.3.1926 (samme); 2.3.1934; Berl. Tid. (alle Kai Flor) 23.2.1932; 13.3.1934; 11.11.1936; 15.11.1941; 5.3.1944; B.T. 26.2.1932 (O.V. Borch); Pol. 2.3.1932 (K. Pontoppidan); 9.3.1934 (samme); 4.3.1945 (interv.); Nat.tid. 14.11.1941 (Sig. Schultz); Soc.dem. 3.3.1945 (interv., Karl Bjarnhof); A.G. Hassø: Da. Ex-libris, 1942; Ernst Mentze: W. Scharff, 1958, 21, 48, 64, 170; (Leila Krogh red.): Løvens breve, Willumsens breve til Alice Bloch, 1987; Lennart Gottlieb m.fl.: Grønningen, de tidlige år, Glyptoteket 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.