Michael Kvium

Weilbach information

Genealogy

Kvium, Michael Otto Albert, *1955, maler. *15.11.1955 i Horsens. Forældre: Politiassessor Albert K. og stud.theol. Hanne Egerod. ~19.9.1987 i Hell. med økonomistud. Kristin Gudnason, *18.3.1953 i Kbh., datter af civiling., senere rådgivende ing., prof. Christian Haldor G. og Asa Sigriður Kristinsdóttir.

Biography

Michael Kvium er en af de få i sin generation, der gennem maleriet har afdækket tilværelsens ekstreme fremtrædelsesformer. Han har gjort det med et figurativt maleri, hvis forvrængede formsprog og motivers åbenlyse grimhed står i modsætning til den maleriske perfektion med forankring i spansk og hollandsk 1600-tals maleri. Gennem disse modsætninger har K. formuleret sin grimhedens æstetik, hvis udsagn ofte er blevet opfattet som provokerende overskridelser af maleriets emnekreds. K.s skildringer af kønnenes magtkamp og seksuelle overgreb på børn og voksne, som gengivet i filmen Grød og malerierne fra 1980ernes midte, viser grotesk disharmoniske menneskekroppe i tableauer, iscenesat med sort humor. Farveholdningen er en virkningsfuld stemningsskaber, og anvendelsen af djævle og engle som kommentatorer forstærker det fortællende og allegoriske. I forlængelse af de ironiske, iscenesatte tableauer opstod serien Kvinder med fejl, hvor den lyserøde, mangelfulde og falmede krop er motiv i et tonløst rum. Banale bekymringer, grænsende til det neurotiske, er fjernet fra det hverdagsagtige med den stemning af melankoli og tragik, der fylder malerierne. Siden har visioner over kroppens indre og genteknologiens muligheder medført en række billeder med amorfe, kødfarvede og muterede organismer i et surreelt mørkt rum som f.eks. Kødogblodbilleder. 1990ernes billeder drejer sig om menneskets grundvilkår i et programmatisk og mytologisk billedsprog, hvor serierne Chorós og Tanke til handling viser fascinationen af det ekstreme og ønsket om at billedliggøre tanker og handlinger som udtryk for sygdom og livssituationens paradoks.

Education

Kunstakad. Kbh. (Albert Mertz, Stig Brøgger) 1979- 85.

Travels

Spanien; USA.

Occupations

Redaktør af tidsskr. Fredag 1990-91.

Scholarships

Gerda Iversen 1982; Stat. Kunstfond 1985, 1991; Villiam H. Michaelsen 1985; Carl Møller 1987; Bielke 1988; Stat. Kunstfond, det 3-årige stip. 1990; Jens Søndergaard 1991; Pacht 1992; The Golden Gate Award, San Francisco 1995 (for WoodooEuropa, s.m. Chr. Lemmerz).

Exhibitions

KE 1980-81, 1983; Charl. Eft. 1985; Gyrr 1985; KP 1986; Villiam H. Michaelsens legat, Kobberstiksaml. 1986; Limelight, Charl.borg 1986; Vild med Kunst, Aarhus Kunstmus. 1986; Kunst i off. rum, realiteter/utopier, Køge Skitsesaml. 1986; Eighty, Strasbourg m.fl. 1987; Fondation Cartier, Paris 1988; Nye billeder i 80'erne, Kobberstiksaml. 1987; Europæisk maleri i 80'erne, Charl.borg, 1988; Focus, Gl. Holtegaard 1988; Himmelgåden, Den frie Udst. bygn. 1988; Udsøgte akvareller, Kobberstiksaml. 1989; Skulls, Gal. Susanne Ottesen, Kbh. 1989; Norrsken 92, Göteborgs Konsthall 1992; Inferno, Stat. Mus. for Kunst 1993; Da. Contemp. Art, 420, West Broadway, N.Y. 1993; X/Y, Turku Kunstmus. m.fl. 1994-95; Dänemark, Mannheimer Kunstverein, Mannheim 1995. Separatudstillinger: Gal. A-Gruppen, Kbh. 1982, 1984-85; Gal. 33, Roskilde 1983; Cordelia, Tranegården, Gent. 1984 (s.m. Chr. Lemmerz); Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1985, 1987, 1989-92; Gal. Basilisk, Kbh. 1985 (s.m. Chr. Lemmerz); Horsens Kunstmus. Lunden 1985 (s.m. Lars Nørgård), 1988; Kvinder, Gal. Prag, Hell. 1987; D.N.A., Gal. Nemo, Eckernförde 1987; Papirvirus, Vestsjæll. Kunstmus. 1989; Lucias øjne, Esbjerg Kunstmus. m.fl. 1989; Herning Kunstmus. 1990; Gal. Arcticus, London 1990; Chorós, Glyptoteket m.fl. 1991; Gal. Susanne Ottesen, Kbh. 1993; Kunsten til Sygdom, Horsens Kunstmus. Lunden, Gal. F 15, Moss m.fl. 1993; Home Scenes, Basic Rhythm, Vejle Kunstmus. m.fl. 1995; Domestic Scene, Gal. Faurschou, Kbh. 1995; DCA Gal., N.Y. 1995.

Artworks

Performances (tegneserie, 1985, Kobberstiksaml., s.m. Chr. Lemmerz); Selvportræt (1985, Horsens Kunstmus. Lunden); Morgen (1985, smst.); En uartig dreng (1985, Aarhus Kunstmus.); Agurketid (1986, smst.); uden titel (1986, Horsens Kunstmus. Lunden); Kvinder med fejl (1986); Master of the Universe (1986, Vestsjæll. Kunstmus.); En køkkenscene (1986, smst.); I dalen (1986, smst.); Wild West (1987, smst.); Wild East (1987, smst.); Souvenir (1987, Aarhus Kunstmus.); Patent I-IV (1987, Horsens Kunstmus. Lunden); Verdensbillede I, II, III (1988, smst.); Re- generation (1988, Vestsjæll. Kunstmus.); Re-produktion (1988, smst.); akvareller (1989, Kobberstiksaml.); Kødogblodbillede 1, 2, 3, 4 (1989, Horsens Kunstmus. Lunden); Overflodsbillede (1989, smst.); 3 x Papirvirus (1989, Vestsjæll. Kunstmus.); Udslip (1989, Vejle Kunstmus.); Overflodsbillede (1989, smst.); Vækstbillede (1989, Esbjerg Kunstmus.); Titelløst billede (1990, Herning Kunstmus.); Titelløst billede nr. 12 (1990, Horsens Kunstmus. Lunden); Kor (1991, Stat. Mus. for Kunst); Tankens magt (1991, smst.); Akademi (1991, Nordjyll. Kunstmus.); Handlingen (1992, Horsens Kunstmus. Lunden); Abstract me (1992, Göteborgs Konstmus.); Global dwarf (mappe 1993, Kobberstiksaml.); Tanke til handling (1993). Film: Grød (16mm, 1986, performancegruppen Værst); WoodooEuropa (35mm, 1994, s.m. Chr. Lemmerz.). Performances: Cordelia I, Tranegården, Gent. 1984 (s.m. performancegruppen T'um); Cordelia II, Gud og Grammatik, Charl.borg 1984 (s.m. T'um); Nihil, Gal. Sub-set, Kbh. 1984 (s.m. Chr. Lemmerz); Vi har intet at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt, Café Krasnapolsky, Kbh. 1985 (s.m. samme); Installation 1985, Gal. Kongo, Kbh. 1985 (s.m. samme); Bjergbestigerne I dalen, Charl. Eft. 1985 (s.m. performancegruppen Værst); Hans, Holbæk Kunsthåndv.sk. m.fl. 1985 (s.m. Værst); Afasi, Sole, Stavanger 1986 (s.m. Værst); Afasi I, Café Kellerdirk, Kbh. 1987 (s.m. Værst); Afasi II, Sveaborg, Helsingfors 1987 (s.m. Værst); Afasi III, Roskilde Festival 1987 (s.m. Værst); Performance, Borgens Forlag, Kbh. 1987 (s.m. Sonny Tronborg); En tvilling, Billedfabrikken, Odense 1988 (s.m. samme); Work in Progress, Festival Permutant Wurst, Kbh. 1988 (s.m. Værst); Luxus/Fluxus, Overgaden, Kbh. 1989 (s.m. Værst); Legeme, Århus Festuge m.fl. 1989 (s.m. Værst).

Literature

Pol. 28.9.1982 (Hellen Lassen); 15.3.1984 (samme); 22.5.1986 (samme); 19.3.1987 (Øystein Hjort); 27.9.1989 (Erik Svendsen); 9.11.1991 (P.M. Hornung); Peter S. Meyer i: Atlas, nr.7, 1985; M.K. og Chr. Lemmerz: Værst, private stykker, Kbh. 1986; Inf. 25.3.1987 (Elo Nielsen); 19.4.1988 (Preben Hygom); 23.9.1988 (P.E. Tøjner); 22.-23.9.1990 (Mikkel Bogh); 8.3.1993 (Lars Grambye); 16.3.1994 (Anders Troelsen); 6.3.1995 (samme); Berl. Tid. 17.5.1988 (Ole Nørlyng); 15.3.1994 (samme); 23.1.1995 (Søren Kassebeer); 22.2.1995 (Anne Ring Petersen); Weekendavisen 15.12.1988 (Marie-Louise Paludan); 11.4.1990 (Marianne Juhl); 29.11.1991 (P.E. Tøjner); Claus Hagedorn-Olsen i: M.K. Lucias øjne, Esbjerg Kunstmus. 1989; P.E. Tøjner & Fr. Stjernfelt: Billedstorm, 1989; Gabrielle Bjørnstrand i: Paletten, 1, 1989, 15f; Jyll.p. 9.1.1990 (H.P. Jensen); Ane Heilskov Larsen i: Cras, LVIII, 1990, 96-103; Mats B: M.K., 1991; Lennart Gottlieb i: Chorós, Glyptoteket 1991; samme i: Inferno, Stat. Mus. for Kunst 1992; Claus Hagedorn Olsen m.fl. i: M.K. Kunsten til Sygdom, Horsens Kunstmus. Lunden 1993; Martin Østergaard i: Press, 88, 1993; Carsten Jensen i: X/Y, Turku Kunstmus. 1994; Nina Hobolth m.fl. i: Basic Rhythm, Vejle Kunstmus. 1995; Vejle Amts Folkebl. 18.2.1995 (interv., Vibeke Kruse).

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.