Rasmus Christiansen

Weilbach information

Genealogy

Christiansen, Rasmus, 1863-1940, maler og tegner. *13.2.1863 i Bjertrup, ?11.11. 1940 i Kbh. (urne på Vestre Kgrd). I kirkebog: Kristjansen. Forældre: Gårdejer Kristjan Pedersen og Karen Marie Rasmusdatter. ~3.7. 1903 i Kbh. med Herdis Sahlertz, *13.11.1879 på Skt. Hans Hosp. ved Roskilde, ?26.8.1969 i Kbh., datter af kapt., insp. Christopher Severin S. og Agnes Nicolowna Kemp.

Biography

Rasmus Christiansen var blandt de kunstnere, der i begyndelsen af 1880erne udvandrede fra Kunstakademiet for at tilslutte sig den mere tidssvarende undervisning på Kunstnernes Studieskole. Her blev C. elev af Laurits Tuxen, som han senere assisterede ved udarbejdelsen af dennes store royale scenerier. På Tuxens Dronning Victorias Jubilæumsbillede (1897-98) malede han et større antal heste. Bortset fra portrætmaleriet, som han dyrkede lejlighedsvis, er C. især kendt for sine dyremalerier, som regel med det jyske landskab som baggrund, og tillige for sine skildringer af militærliv, ofte med anekdotisk indhold. Det karakteristiske ved C.s maleri er, at han langt ind i det 20. århundrede holdt fast ved en solid, naturalistisk malemåde, baseret på grundige naturstudier. En lang årrække ernærede C. sig som bladtegner ved Politiken (1898-1915). Gennem sine teatertegninger her og de karikaturer, han leverede til Klods-Hans og Blæksprutten, placerede han sig som en af pionererne inden for dansk dagbladstegning. C. virkede desuden som bogillustrator og udformede bl.a. til skoleundervisning nogle anskuelsestavler, der fik stor udbredelse.

Education

Malerlære, Århus 1877-81 (svend med bronzemed.); dimitt. Tekn. Sk., Århus 1881; Kunstakad. Kbh. 1881-82; Kunstnernes Studiesk. (Laurits Tuxen og P.S. Krøyer) 1883-85.

Travels

Berlin, Dresden (s.m. Vilhelm Hammershøi) og Prag 1885; Paris 1889; Holland, Belgien, Paris (s.m. Emil Hannover) 1893-94; Rouen, London 1894; sørejse over Middelhavet til Sortehavet 1896; England 1897-98; Tyskland, Schweiz, Italien 1902; Berlin, Lübeck, Hamburg 1906; Norditalien 1913.

Occupations

Tegner ved Politiken 1898-1915; næstfmd. for Kunstnersamf. 1917-23, best.fmd. fra 1925; medl. af udst.kom. ved Charl.borg 1920-23; best.fmd. for Kunstnerhjemmet 1936-40.

Scholarships

Årsmed. 1 1922; Serdin Hansens Pr. 1933.

Exhibitions

Dec.udst. 1883; Charl. Forår 1884-1940; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; verdensudst., Paris 1889, 1900; Moderne da. Kunst, Kunstforen. 1890; Høstudst., Kleis, Kbh. 1892; Kleis' Kunsthdl. 1895; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1896; Kunstnernes Studieskole Udst. 1896; Raadhusudst, Kbh. 1901; KE 1904-05, 1908-11, 1913; Landsudst., Århus 1909; Den baltiske udst., Malmö 1914; Kunstnergaven, Charl.borg 1921; Charl. Eft. 1922, 1928, 1938; Kunstnerforen. af 18. November, 1942; La Garde Royale Danoise pendant 300 Ans, Det da. Hus, Paris 1959; Randersbilleder 1750-1940, Randers Kunstmus. 1983; Chr. IV og Europa, Aarhus Kunstmus. 1988. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1913, 1919.

Artworks

Gammel fisker fra Hardanger Fjord (1883, debut); Dreng leger med katte (1883, Varde Mus.); Hestemarked på Store Torv i Århus (1885, Nordjyll. Kunstmus.); Feltartilleri i gallop, motiv fra bakkerne ved Århus (1887); Den fortabte søn hos svinene (1888); Møde på landevejen (1889, tidl. Storstrøms Kunstmus.); Gråbroget jysk tyr (1891); Sommerdag ved fjorden. Mariager (1899); Portrætgruppe i en have (1907); Badende drenge (1908); Christian Xs første militærparade på Rosenborg Eksercerplads (1913); Fra et dyrskue, hingsten præsenteres (1920); Ungkvæg i fold ved Hjarbæk Fjord (1922, Trapholt); Dragon Niels Kjeldsens kamp med preussiske husarer 28. febr. 1864 (1932, Mus. på Koldinghus, gent. ca. 1932 i Give-Egnens Mus.); Middagsro på egnen ved Hjarbæk Fjord (1938); En jysk herremand i panser og plade (Mus. på Sønderborg Slot). Tegninger: Laurits Tuxens Modelskole på Halmtorvet (1883, Fr.borgmus.); Selvportræt (1886, smst.); endv. tegn. og grafik i Kbh. Bymus., Kobberstiksaml., Teatermus., Vejle Kunstmus., Roskilde Mus.; tegninger i bogform: Vagtparaden trækker op, 1895; Masker fra Det kgl. Teater, Dagmarteatret, Folketeatret og Kasino, 1900. Illustrationer: H.P. Holst: Den lille Hornblæser, 1894; Jule-Album, 1895; Victor Hansen: Vore Søhelte, 1898.

Literature

Th.Munch i: Gads da. Magasin 1906-07, 772-78; Berl.Tid. 11.1.1913 (C.A. Been); Pol. kronik 18.1.1913 (N. Lützhöft); R.C. i: Samleren 1928, 5-9, 39-44 (erindr.); Nat.tid. 12.11.1940 (S. Schultz); Johan Rohde: Den frie Udst. gennem 50 Aar, 1942; S. Danneskjold-Samsøe: I kunstens tjeneste, 1953; H.P. Rohde (udg.): Emil Hannover. Erindr. fra Barndom og Ungdom, 1966; Margaretha Rossholm: Sagan i nord. sekelskiftekonst, 1974; Jens Fr. Nørbæk i: Bogvennen, 1974; H.E. Nørregård- Nielsen: Avisens Håndskrift, 1983; V. Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983; Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds, 1984; L. Svanholm: Laurits Tuxen, 1990; B. Scavenius: Den frie Udst. gennem 100 år, 1991. Auktion: 1940 (dødsbo).

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.