Victor Brockdorff

Weilbach information

Genealogy

Brockdorff, Arthur Victor Schack von, 1911-1992, maler. *11.10.1911 på Fr.berg, ?25.2.1992 i Gentofte, begr. på Ordrup Kgrd. Forældre: Skibsfører, senere grosserer Carl Julius Schack v. B. og Elise (Else) Lida Hartig. ~1° 2.2.1935 i Kbh. med Grethe Walther Rasmussen, *9.11.1912 smst., datter af grosserer Karl Viggo R. og Lisbeth Walther. Ægteskabet opl. 1940. ~2° 6.12.1940 i Kbh. med Harriet Ruth Vallentin, *5.7.1908 smst., datter af fuldmægtig Jacob Marius V. og Eleonora Josefine Beck. Ægteskabet opl. 1949. ~3° 17.1.1952 i Kbh. med Ruth Alice Zollfranck, *20.2.1921 smst., datter af overvagtm. Johannes Z. og Ellen Margrethe Lundum.

Biography

Victor Brockdorff var hele livet en typisk repræsentant for realismen, når man fraregner nogle surrealistiske eksperimenter i 1930rne og en periode med socialistisk realisme, igangsat under et længerevarende ophold i Paris 1946-51. Hans motivkreds spændte over miljøskildringer, portrætter og landskaber. Den tidlige ungdom og en lang periode, hvor han boede på Nørrebro, prægedes af mange bymotiver. Typiske temaer var fortove med legende børn, ventende ved stoppesteder, regnvåde gader. Drivkraften i disse hverdagsskildringer var B.s sociale engagement, der også lå til grund for hans motiver fra store arbejdspladser som f. eks Stålvalseværket ved Frederiksværk. Som portrætmaler lagde han vægt på den ukunstlede og ligefremme karakteristik med en fremhævelse af det alment menneskelige. I de mange landskaber og blomsterbilleder afspejles hans glæde over lyset og frodigheden i naturen, som intet sted kommer tydeligere til udtryk end i skildringerne af den farvestrålende blomsterpragt fra haven ved Femvejen i Charlottenlund. B.s realisme har ofte skitsens lethed, præget af en forkærlighed for klare lokalfarver og et stærkt lys, gerne med et blånende skær. B. arbejdede desuden som grafiker og beklædte en række poster i dansk og udenlandsk kunstliv.

Education

I malerlære 1927-29; elev af billedh. Karen Holst 1926-29; Ernst Zeuthen 1927-29; Olivia Holm-Møller 1929 (3 mdr.); Fritz Syberg 1930 (3 mdr.); Kunstakad. Kbh., grafisk sk. 1931-34 samt forårssem. 1939, 1941, 1943.

Travels

Holland og Paris 1930, 1934; Sverige 1934; Italien 1938, 1961; bosat i Paris 1946-51; Rumænien 1953; Kina 1961; Sovjetunionen 1968.

Occupations

Medstifter af og vicepræs. for Assoc. des Artistes Danois en France 1951; medl. af Kom. for udst. i Udlandet 1956-60; medl. af den internat. kom. for Østersøbien. 1959 (æresmedl. 1985); medl. af kom. for bien. i Venezia 1962-66; medl. af Akad.rådet 1970.

Scholarships

Ronge 1932; Carlsons Pr. 1932; Raben-Levetzau 1933; Hielmstierne-Rosencrone 1933; Bielke 1939; Købke 1942; Villiam H. Michaelsen 1943; I.R. Lund 1949; Godtfredsen 1964; Stat. Kunstfond 1971, 1990; æresmedl. af Østersøugekom. 1975.

Exhibitions

KE 1930-34; Corner 1932-35, 1942-92 (retrosp.); Corner & Høst 1936-41; Salon d'Automne, Paris 1947, 1949; Salon des Independants, Paris 1949-51; Grafisk Kunstnersamf., Kbh. 1931; Da. udst., Stedelijk, Amsterdam 1934; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Stat. Mus. for Kunsts sommerudst. 1941; Nord. Konstutst., Göteborg 1943; Yngre da. Kunstnersammenslutn. Union, Fr.cia 1947; Internat. Kunstausst., Rostock 1961-63; Østersøbien., Rostock 1969, 1975, 1983; Internat. Triennal of Realistic Art, Sofia 1979; Social Engagement in de Kunst, Mechelen, Belgien 1982; Intergrafik, Berlin 1984. Separatudstillinger: Kunstforen. Kbh. 1965; Kunsthalle Rostock 1965 (retrosp.); Schlossmus. Friedenstein, Gotha 1966; Sønderjyll. Kunstmus. m.fl. 1979; Gal. am Weidendam, Berlin 1981; Omkring Femvejen, Gal. Sct. Gertrud, Kbh. 1984; Huset i Asnæs 1988; Skærbækegnens Mus. 1991.

Artworks

Fra lystbådehavnen (1931, Fyns Kunstmus.); Gade med sporvogn (1933, Vejle Kunstmus.); Rum med figurer (1936, Esbjerg Kunstmus.); Have (1940, Aarhus Kunstmus.); Vinduet i sne (1941, Trapholt); Pigen i haven (1941, Stat. Mus. for Kunst); Vejrhøj (1942, smst.); Pige i rød frakke (1947, smst.); Portræt af Dronning Margrethe (1979, Søofficersforen., Kbh.); Portræt af prof. Erik Skinhøj (1978, Rigshosp.); Sommerblomster (1978); Land og Folk Festival i Fælledparken 1978 (Fr.borgmus.); Hamletsgade (1961); Dronning Ingrids Jubilæumsfrimærke 1935- 85 (1985, Da. Postmus.); Akademirådet 1989 (Akademirådet). Udsmykninger: Hvidovre Rådhus (1977); Renholdningsselsk. af 1898s kantine (1974); rådhuset, Edmonton, Canada. Illustrationer: V.B.: Lidt om riddere, væbnere og advokater omkring Østersøen, 1974; Sven Tägill: Gränsland, Lund 1985; desuden repr. i Kobberstiksaml.

Literature

Danm. Adels Aarb. LIII, 1936, II, 68; Harald Leth i: Årstiderne 1943, 111f: Jan Zibrandtsen i: Danmark, 1944, 383-89; Les Arts, Paris 22.4.1949; Arts de France 32, Paris, nov. 1950; V. B.: Lidt om riddere, væbnere og advokater omkring Østersøen, 1974 (slægten B.s hist.); Sigurd Schultz: Fra Thorvaldsen til atomalderen, 1975, 156-59; Finn Falkersby i: V.B., Sønderjyll. Kunstmus. 1979 (interv.); Viggo Kragh-Hansen i: Corner, kat. 1993, 5-7; Morten Thing: Kommunismens kultur, 1993. Malernes Danmark, TV-film 22.12.1981.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.