Jens Haugen-Johansen

Weilbach information

Genealogy

Haugen-Johansen, Jens, *1945, maler. *29.1.1945 på Fr.berg. Forældre: Sekr., senere fuldmægtig Peter Bent H.-J. og Birte Jørgensen. ~21.12.1984 i Gent. med cand. mag. Anna Elisabeth Kossmann, *17.11.1949 smst., datter af mag. art., senere universitetslektor Hermann K. og Asta Elisabeth Ida Maria Sengpiel.

Biography

Jens Haugen-Johansen er figurativ ekspressionist. Efter uddannelsen på Kunstakademiet blev han medlem af den i 1988 opløste kunstnergruppe Violet Sol, hvor han blev kendt for sine intense fremstillinger af dyrelivet. Denne optagethed af naturen går helt tilbage til opvæksten nær Jægersborg Dyrehave og til den efterfølgende uddannelse som gartner. H.-J.s motiver har udviklet sig fra friluftsstudier til erindringsbilleder af skovinteriører og slettelandskaber. Heste, hjorte, fugle, ryttere og jægere indgår som faste elementer, billedtegn i slægtskab med naturfolkenes magiske eller symbolske udtryk. Kompositionen er oftest opstået omkring bestemte, harmoniske farveklange i pagt med naturens egen palet. H.-J. har hidtil arbejdet i forlængelse af den lyrisk-ekspressive tradition, kendt i dansk kunst fra bl.a. Edvard Weie og Harald Leth. Dog virker hans billeder også meget nutidige, som smukke, poetiske henvisninger til den natur, han holder af, og som til stadighed er udsat for den moderne civilisations overgreb.

Education

Gartnerudd.; Kunstakad. Kbh., malersk. (Egill Jacobsen og Ejler Bille) 1969-72.

Travels

Egypten 1971; Island 1973; årlige rejser til England og Irland 1974-80; Finland 1980.

Occupations

Scholarships

Ronge 1974; Koefoed 1975; I.R. Lund 1976; Leo Estvad 1992.

Exhibitions

Charl. Forår 1972, 1974-76; KE 1973; Violet Sol 1973-88; De danske, Kulturhuset, Sth. 1984-85; Kammeraterne 1989-94; Selvportrætter, Fr.borgmus. 1992; Nord. Akvareludst., Göteborgs Konstmus. m.fl. 1993. Separatudstillinger: Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1972 (s.m. Jørgen Teik Hansen); Gal. Birkdam, Kbh. 1981, 1986; Gal. Soer, Sorø 1983; Trapholt 1985 (s.m. Uffe Christoffersen, Jørgen Teik Hansen, Ole Sylvest Jacobsen); Gal. Trap, Kbh. 1986, 1990, 1993.

Artworks

Maleri: Dyr i skoven (1979); Komposition med heste (1983, Vesløs Sk.); Vinget hest i hvidt, grønt og orange (1984); Dyb skov (1984-85, Trapholt); Læder fra Argentina (1985, smst.); Jungle i blåt og orange (1992, Stat. Kunstfond); Forår (1992). Udsmykninger: N. Zahles Gymn., Kbh. (vægmal., 1991); Tinglysningsretten, Kbh. (akvareller m.v., 1993). Illustrationer: Hvedekorn, 1, 1985, 18- 25, 27.

Literature

J.H.-J. i: J.H.-J., 1984 (del af Violet Sols kassettebrochure); Sven Jørn Andersen i: De danske, Liljevalchs og Kulturhuset, Sth. 1984-85, 139-52; Charlotte Sabroe i: Kammeraterne, kat. 1989, 6f.

Author: Sven Jørn Andersen (S.J.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.