Leif Lage

Weilbach oplysninger

Genealogi

Lage, Leif, *1933, maler og grafiker. *27.4.1933 i Sorø. Forældre: Snedkerm. Gottlieb L. og Alma Christine Jensen.

Biografi

Leif Lage interesserede sig allerede i studieårene for menneskets fysiognomi. Nogle af hans portrætter fra denne periode med ovale hoveder og langstrakte kroppe kan føre tankerne til Amedeo Modigliani. Farverne er tætte og relativt afdæmpede. Senere bliver paletten lysere. Umiddelbart kan den forekomme næsten monokrom, men ved nøjere betragtning opdager man, at den indeholder mange nuancer inden for den lyse farveskala. Figurerne sidder eller står som ubehjælpsomme marionetter i store, tomme rum, hvor loft og gulv markeres af ganske få streger. Undertiden tilføjes stof, tynd gaze eller strømper for at accentuere det stoflige i maleriet. Fra midten af 1970erne integreres figurerne i større grad i det omgivende rum. Rigt nuancerede farver fylder hele billedfladen, ofte med en dominans af gult og orange. Omkring 1982-83 dukker et nyt motiv op: Rytteren på sin hest. Mennesket vedbliver at være hovedtemaet i billederne, ofte i form af et lyrisk, gennemsigtigt væsen. Senere er religiøse motiver kommet til, først og fremmest Korsfæstelsen, hvor Kristusfiguren kan tage form af et barn, måske for at symbolisere Frelserens uskyld. Ansigtet er et gennemgående tema i oliemalerierne og i endnu højere grad i akvarellerne. Der er ikke tale om egentlige portrætter, men om en gengivelse af menneskelige udtryk: Det blide, det grusomme, det uskyldige, det gode, det dæmoniske, det sørgmuntre og det medlidende. Ganske få ansigtstræk kan skelnes, nogle farvepletter er tilstrækkelige til at angive mund og øjne og til at røbe personens sindstilstand. Der er noget flygtigt og uhåndgribeligt i skildringerne. Ofte kan flere ansigter ses i det samme billede: Det, man troede var munden, bliver pludselig et øje i et indtil da skjult ansigt. I tegningerne og raderingerne skaber L. små forunderlige væsener, sarkastiske, humorfyldte, naive og betagende, udelukkende ved hjælp af hurtige, nervøst påsatte streger. Kradserierne synes som ulæselige ord, man forgæves søger at tyde som den hemmelige nøgle til et budskab. Både malerier og akvareller er lyrisk ekspressive. De bygger på farvens klang og er rigt facetterede i det koloristiske udtryk. L.s bogillustrationer følger ikke slavisk teksten, men denne danner udgangspunkt for kunstnerens egen skaben.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh., malersk. (Poul Sørensen, Egill Jacobsen) 1958-63; grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1963-65.

Rejser og udlandsophold

Grækenland og Tyrkiet med Kunstakad. 1959; flere rejser til Grækenland herefter; flere rejser til USA (N.Y.) fra 1965; Rom (Det da. Akad.) 1972- 73, 1975, 1982; San Cataldo 1976, 1982; flere rejser og oph. i Spanien og Frankrig; Sveaborg, Helsingfors 1983-84; flere rejser til USA (N.Y.) fra 1965.

Stillinger og hverv

Medl. af cens.kom. for KE 1967-68.

Stipendier og udmærkelser

Gerda Iversen 1959; Irgens-Bergh 1959, 1963; Wilstrup 1961- 62; Akad. 1965, 1972; Koefoed 1965-66, 1969: Bielke 1966; Cohn 1966, 1968, 1973; Aug. Schiøtt 1967; Ole Haslund 1969; Ebba Celinder 1970-74; Hielmstierne- Rosencrone 1970; J.R. Lund 1971; Dronn. Ingrids romerske Fond 1972, 1982; Villiam H. Michaelsen 1972; Stat. Kunstfond 1974-77, 1979-80, 1984-86, det 3-årige stip. 1991; Rigenstrup 1975; Det ital. Statsstip. 1975; Silkeborgfondens Pr. 1981; Akad. årspr. 1982 (for Dobbeltportræt); Eckersberg Med. 1988.

Udstillinger

KE 1958-59, 1965-66; Charl. Forår 1962-67, 1969-71; Charl. Eft. 1969; Abstraktion og naturalisme, Nikolaj, Kbh. 1970; Oktoberudst. 1970, 1972-74; Nord. Grafikunion, Lund 1971; Gevind 1971; Niks Malergård, Søster Svenstrup 1971- 75; Fantaster, Nikolaj, Kbh. 1976; Ung da. Kunst, smst. 1976; Den frie Udst. 1976; 15 år i da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1976; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; 5 expressiva da. i Skåne, Tomelilla Konsthall 1977; Koloristerne fra 1977; Da. grafikere 1980, 1985, 1989, 1995; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Å-udst. 1981, 1986; Portrætter, Gal. Asbæk m.fl., Kbh. 1985; Da. kunst i 70erne, Kunstforen., Kbh. 1985; Sveaborg, Helsingfors 1985; Billede og tekst, Kunstforen., Kbh. 1986; Kunsten 89, Charl.borg 1989; Polaris 1989-90, 1994; Spejlbilleder, Fr.borg Mus. 1992; Ecce Homo, Gl. Holtegaard 1995; Da. akvareller, Munkeruphus 1995. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1961; Ansigter, Gal. Nyboder, Kbh. 1966; Fysiognomier fra en anstalt, Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1968; Gal. Jensen, Kbh. 1971-72, 1974-75; Fondazione Ernesta Besso, Rom 1973 (s.m. E. Schaldemose); Gal. Larsen, Århus 1976; Tårnby Rådhus 1976 (s.m. Knud Mühlhausen); Gal. Birkdam, Kbh. 1977, 1979; Gal. Soer, Sorø 1977, 1980, 1982-83, 1985; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1980; Da. Centralbibl., Flensborg 1983 (s.m. J.P.H. Hansen); Silkeborg Kunstmus. 1981 (retrosp.); Nikolaj, Kbh. m.fl. 1983 (retrosp.); Gal. Knud Grothe, Charll. 1984, 1986; Gal. Kavaletten, Uppsala 1985; Ringsted Gal. 1991; Toldboden, Kerteminde 1993 (s.m. Nete og Ingvald Holmefjord); Brøndum Grafik, Kbh. 1994; Gal. Trap, Kbh. 1995.

Værker

Malerier: Neonmanden (1967); Menneske siddende i hvidt rum (1967); Komposition med figur (1969, Vestsjæll. Kunstmus.); Halvfigur i undertrøje (1971); Figurbillede (1972); Skikkelse i rum (1972, Stat. Kunstfond); Skikkelse i rum (1976); Hest og rytter (1980); Dæmringsbillede (1980); Mor og barn (1981, Sønderjyll. Kunstmus.); Madame M. (1981, Esbjerg Centralsygehus); Dobbeltportræt (1982); Rytterbillede (1982, Trapholt); Familiebillede (1984, smst.); Pave Julius II (1995, frit efter Raphaël). Akvareller og grafik: 4 akvareller (1977, Handelssk., Nyk. F.); grafiske arbejder (1977, Kbh. Amts Sygehus, Herlev); Vandrende agurk (1983); Ansigter, 5 litografier (1989, Schæffergården, Kbh.); endv. i Kobberstiksaml.; Ny Carlsbergfondet; Kastrupgaardsaml.; Mus. for religiøs Kunst, Lemvig; Silkeborg Kunstmus., m.fl. Egne bøger med tegninger: Pages from a Madman's Diary, 1970; Transvisioner, 90 tegn., 1980; Sommerfuglemanden, 23 tegn., 1990; In God we trust, 1994. Andre bogillustrationer: Sotiris Patatzis: Anestos søger lykken, 1966; Samuel Beckett: De fortabte, 1973; Dan Turell: Nytår i Rom, 1976; Samuel Beckett: Dårligt set dårligt sagt, 1983; Henry Miller: Englen er mit vandmærke, 1986.

Litteratur

Kristeligt Dagbl. 14.3.1961 (Erik Clemmesen); Pol. 1.6.1975; 6.9.1983 (Pierre Lübecker); 26.4.1993 (Hellen Lassen); Weekendavisen 26.3.1975 (Bent Irve); Jens Kirkegaard i: Koloristerne, 1977; samme i: Cras XX, 1978, 67f; samme i: Cras XXXV, 1983, 110; Sorø og Omegns Avis 19.3.1980; Kunstavisen 15, 1983, 3; Alex Steen i: Kunstavisen 19, 1983, 6; Gertrud Købke Sutton i: L.L. retrosp., 1983, 3-6; Leif Hjernøe i: Samme, 17f; Lone Dueholm i: Samvirke, 11, 1984, 28-30; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Jørgen Trap-Jensen i: Jul i Sorø, 1985, 24- 28. DR TV 1983 (portrætuds. ved Helge Ernst); KulturNyt, DR 1994 (Jens Frobenius).

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.