Niels Reumert

Weilbach information

Genealogy

Reumert, Niels, *1949, maler og grafiker. *8.11.1949 i Hell. Forældre: Dir. Per da Mouskis R. og Karen Bolt. ~11.6.1991 i Kbh. med antropolog Rannveig Thora Larusdóttir, *27.2.1949 i Reykjavík, datter af bager Larus Andersen og Ingbjørg Palsdóttir.

Biography

Niels Reumert fandt på Kunstakademiet tidligt ind i det arbejdsfællesskab, der i 1971 blev til sammenslutningen Violet Sol. Her var han det samlende midtpunkt indtil gruppens opløsning i 1988, hvor han valgte at gå sine egne veje. R. kendetegnes af en næsten ubændig nysgerrighed og et vågent blik for livets absurditeter. Indtryk fra de nære omgivelser og fra mange rejser samles i talrige skitser for senere at indgå i et maleri. Hans motivkreds rummer et omfattende galleri af groteske figurer, der har udviklet sig til en særpræget, personlig ikonografi, ofte i modsætningsfyldte, tankevækkende sammenstillinger. R. har altid udtrykt sig ekspressionistisk midt mellem figuration og abstraktion og har fastholdt det klassiske oliemaleri som sit foretrukne medium. Hans farvesans med forkærlighed for rene, stærke farver, er særdeles veludviklet. De tidlige malerier kan virke voldsomme og tunge i kraft af mange lag fed oliefarve, men fra midten af 1980erne ses en rigere nuancering og en voksende interesse for spillet mellem pastose og laserende farvelag. Også penselskriften har fået en særlig betydning. R.s hidtidige virksomhed kan opleves som én lang række af eksperimenter i en stadig søgen efter at udvikle billedsproget.

Education

Erling Frederiksens tegnesk. 1968-69; Kunstakad. Kbh., malersk. (Egill Jacobsen og Ejler Bille) 1969-74; Accad. di Belle Arti, Venezia 1971- 72.

Travels

Lofoten, Norge 1974; Grækenland, Kreta 1976; Indien, Sri Lanka 1978; Mexico 1979; flere oph. N.Y. 1979-85; Helsingfors 1987; Italien 1988; Genève 1989; atelier i Berlin fra 1991; Portugal 1994.

Occupations

Scholarships

Carlsons Pr. 1975; Silkeborg Kunstnerlegat 1980; Stat. Kunstfond 1982-83, 1986, 1988; Oluf Hartmann 1985; 80ernes da. maler, Nord. Kunstforb., Sth. 1985; Europ. Large Format Printing, sølvmed., Dublin 1991; Berliner Künstler 1993.

Exhibitions

Violet Sol 1971-88; Anmeldernes valg, Gal. Moderne, Silkeborg 1973; Den frie Udst. 1975; Gallopperiet, Christiania 1977; Da. landskap, Gal. Plaisiren, Sth. 1978; Charl. Eft. 1982; Salon de Mai, Paris 1983; Condesco & Lowler Gal., N.Y. 1984; De da., Kulturhuset, Sth. m.fl. 1984-85; Nord. Kunstforb., Waldemarsudde, Sth. 1985; Gal. Boibrino, Sth. 1986; Iannetti Lanzone Gal., San Francisco 1989; Le Gabut, La Rochelle 1989; Kyoto Bymus. 1990-91; Gal. Linie Art, Gent, Belgien 1990-91; Gal. Franoise Knabe, Frankfurt am M. 1990, 1992; Art Frankfurt, smst. 1990-93; Europ. Large Format Printing, Dublin 1991; Edition Saga, Paris 1992; Gal. Janhorst & Praus, Berlin 1993; Gal. Langenberg, Amsterdam 1993; Holy Air Force, Trapholt 1996. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1974 (s.m. Egon Bjerg Nielsen, Ole Heerup og Henrik Buch), 1979 (s.m. Troels Wörsel); Gal. K, Oslo 1981; Gal. Susanne Ottesen, Kbh. 1983-84; Yvonne Seguy Gal., N.Y. 1984; Gal. Scanart, Berlin 1985; Holst Halvorsens Kunsthdl., Oslo 1987; Gal. Bork, Kbh. 1988-90, 1993; Trapholt 1989; Gal. Moderne, Silkeborg 1989; Gal. Centre Deux, Hamburg 1989; Galleriet, Ikast 1991-93, 1995; Gal. Franoise Knabe, Frankfurt am. M. 1993; Orbis Pictus, Berlin 1993; Städtische Gal., Neukirchen 1994.

Artworks

Maleri: Natmaleri (1972, Stat. Mus. for Kunst); Maleri I og II (1977, Pol. Hus); Hund i stenet landskab (1980-81, Vestsjæll. Kunstmus.); Hundemonument (1981, smst.); Dyr og mennesker (1980-82, Trapholt); Børsmæglere, Wall Street (1982, smst.); Den blå rotte (1982, Nordjyll. Kunstmus.); Hammer og søm (1982, smst.); Den rejsendes drøm II (1987, Trapholt); Fortælling ved Adriaterhavet I (1988, Coll. Borde, Paris). Udsmykninger: Sportshallen, Kokkedal; Skejby Sygehus; Socialcentret, Nørrebro, Kbh.; Danm. Natur- og Lægevidensk. Bibl., Kbh.; Handelshøjsk., Århus; Dronn. Margrethes Feriecenter, Ebeltoft; Novo Nord., Hillerød. Grafik: Adsk. grafiske arb., arb.fortegn. i: J. Wamberg: N.R. en maler og hans univers, 1989; repr. i bl.a. Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml.; Trapholt; Vejle Kunstmus. Illustrationer, originalgrafik: Rolf Gjedsted: En mur af fisk, 1981; samme: Rejsen til Amerika, 1984; Stig Dalager og Peter Nielsen: Provinzidyllen, Berlin 1993. Skriftlige arbejder: Om Violet Sol i: Kat., Violet Sol, 1971; Maleri, og hvad skitsen kan bruges til i: Cras XII, 1976, 33-36; Stjernen, om maleren Gunnar Møller i: Cras IV, 1977, 71- 74; Om offsetlitografier og Om mit maleri i: Panel 2, I.E. Graphic, 1978.

Literature

Rolf Gjedsted i: N.R., Panel 2, 1978; S.J. Andersen i: De da., Kulturhuset, Sth. 1984, 139-52; A. Giertsen og A. Fogh i: N.R., Kat. Gal. Bork, 1988; Jacob Wamberg: N.R., en maler og hans univers, 1989; Pierre Lübecker i: N.R., Kat. Gal. Moderne, 1989; S.J. Andersen i: N.R., Kat. Trapholt, 1989; Leif Dalgaard: N.R., en kunstner i Berlin, 1995; Pol. 22.11.1984, 17.2.1985, 7.11.1989 (Pierre Lübecker); Jyll.p. 3.10.1989 (H.P. Jensen).

Author: Sven Jørn Andersen (S.J.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.