Jørgen Rytter

Weilbach information

Genealogy

Rytter, Jørgen, *1923, maler og forfatter. *22.5.1923 i Kbh. Forældre: Koncertpianist Max R. og Tove Margrethe Bang. ~3.8.1946 i Århus med maleren Mirza Dyring Johannsen, *25.9.1926 i Kbh., datter af stud.mag., senere red. Ove Frederik Jørgen Christian J. og Ingeborg Alfrida Josefine Jensen.

Biography

Jørgen Rytters tidlige malerier kan karakteriseres som lyriske billeddigte, idet han forenede en stor modtagelighed over for farver og lysvirkninger i naturen med en abstrakt-fabulerende form, baseret på figurer og arabesker. Venskabet med mange af malerne fra Høstudstillingen og Cobra var af stor betydning for ham i disse år. R.s udvikling er imidlertid gået i retning af en mere enkel billedopbygning, hvor han arbejder med konstruktive figurer, ofte baseret på nøje afvejede talforhold, idet han ønsker at formidle en oplevelse af meditativ uforanderlighed. R. har endvidere arbejdet som illustrator og har desuden et forfatterskab bag sig.

Education

Århus Tekn. Sk. 1943; Rostrup Bøyesens malersk. 1945; Børge L. Knudsens malersk.

Travels

I tysk fangenskab 1943-45; Spanien 1955-56; senere talrige rejser til Spanien og resten af Europa.

Occupations

Illustrator ved Frit Danmark, Information, Århus Ekko og Budstikken under 2. verdenskrig; senere ved flere forlag, dagbl. og tidsskr.; fast tegner ved Aarhuus Stiftstid. (1960erne).

Scholarships

Wilstrup 1953; H.C. Koefoed 1954, 1956, 1958; Tipsmidler 1961-63; Eckersberg-Thorvaldsen fondet 1962-63; Emma Bærentzen 1963; Suhr 1966; Stat. Kunstfond (som forfatter) 1965-74.

Exhibitions

KE 1947, 1950-51, 1962-63; Påskeudst. 1953-54; Charl. Forår 1962, 1978; Charl. Eft. 1981; Noordkunst, Sønderjyll. Kunstmus. 1989; Flash 1991, 1993. Separatudstillinger: Henning Larsen Kunsthdl., Kbh. 1948, 1966; Trefoldigheden, Kbh. 1951, 1954; Gal. Birch, Kbh. 1952; Den frie Udst. bygn. 1955, 1961, 1968; Århus Permanente 1956, 1959, 1962; Gal. Green Door, Kbh. 1963; Concurso National de Pintura, Altea, Spanien 1975; Skive Kunstforen. 1970; Kommune Data, Odense 1982; Club 7, festival for meditativ kunst, Oslo 1983; Sønderjyll. Kunstmus. 1988.

Artworks

Husmandsted i frost (1950); Landskab med træer (udst. 1951); Komposition med heste (udst. 1951); Billede i gråt (udst. 1952); Orientalsk billeddigt (udst. 1954); Ikon II (1954); Mørk billedverden (1966, Skive Kunstmus.); Uden titel (smst.). Udsmykninger: Vækst (skulptur, 1981, Komm. Data, Odense); endv. ill. til Jørgen Nash: Af en studedrivers erindringer, 1951. Skriftlige arbejder: Høst Tidløs, 1960 (roman); Violinspillerens søn, 1964 (roman); Ellipse, 1964 (prosadigte); Den lille død, 1969 (roman).

Literature

Info. 7.3.1951; Pol. 5.3.1957; 21.5.1993; Aarhuus Stiftstid. 24.3.1959; J.R. i: Kat. Den Frie, 1968; Knud Holten og Dan Turell (red.): 78 da. digtere, 1974; Britte Cederstam i: Paletten 4, 1981, 41; North 13, 1983, 130; B.T. 24.6.1988.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.