Bodil Kaalund

Weilbach information

Genealogy

Kaalund-Jørgensen, Bodil Marie, *1930, maler, grafiker tekstilkunstner og forfatter. *8.11.1930 i Silkeborg. Forældre: Maleren Martin Frederik K.-J. og lærerinde Hilda Jenny Rasmussen. ~6.8.1950 i Raklev med maleren, grafikeren Erik Nikolaj Nielsen, *21.10.1923 i Kbh., søn af lærer Aage N. og lærer Karen Marie Lauritzen. Ægteskabet opl. 1976.

Biography

Stipendier og legater: Ralph H. Booth 1973; Købke livsvarigt; Stat. Kunstfond 1988-91; Lyngby-Tårbæk Komm. kulturpr. 1993. Bodil Kaalund lod sig tidligt påvirke af Biblens historier gennem kunstreproduktioner og undervisning i skolen, og inspireredes første gang i 15-17 års alderen af Det Nye Testamente til malerier, hun imidlertid hurtigt tilintetgjorde. Først 25 år senere vovede hun, som hun udtrykker det, at tage emnerne op på ny. Under årene på Kunstakademiet var K. søgende og tøvende i sin kunst. Først i slutningen af 1950erne, på rejserne til Nordnorge, dukkede hendes egen billedverden langsomt frem efter mødet med den arktiske natur og det intense lys. Inspireret af det enkle og det nære fandt hun sin blivende form. Såvel i religiøse som i profane billeder og opstillinger er ingenting for småt eller hverdagsagtigt til at fortælle om tilværelsens mangfoldighed. Fra 1970ernes begyndelse har udsmykningsopgaver til vore kirker spillet en stadig større rolle, såvel malerier til ældre kirkeinventar som nye altertavler, bispekåber, messehagler og anden tekstil udsmykning. K. opfatter det at skrive, holde foredrag og lave udstillinger, alt sammen om billedkunst, som en integreret del af hendes maleri. 1984-91 arbejdede K. med illustrationerne til den ny, autoriserede oversættelse af Biblen, der udkom 1992. Dette arbejde, foruden udsmykningsopgaven i Lemvig Kirke, blev anledningen til stiftelsen af Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, åbnet 1994, for bl.a. at huse K.s religiøse billeder. Modsat flere af sine samtidige, der foretrækker symboler, når de arbejder med religiøse motiver, maler K. fortællende billeder, kunstneriske reflektioner over de bibelske fortællinger. I K.s opstillinger gengives ikke kun genstandene, men også det, der ligger bagved objekternes skal, og der er for K. intet skel mellem opstillingerne og de religiøse billeder. Med sin følsomme kolorit følger hun den nordiske tradition.

Education

Student, Lyngby Statssk. 1949; Kunstakad. Kbh., malersk. (Kræsten Iversen) 1950-54, grafisk sk. (Holger J. Jensen), freskosk. (Elof Risebye).

Travels

Firenze, Rom 1950; Grækenland, Tyrkiet 1954; Bretagne 1955; Nordnorge 1957, 1959, 1962, 1964; Grønland årligt fra 1968; Færøerne 1970; Island 1971, 1973; USA 1976, 1982; Israel 1973, 1983; Canada 1993.

Occupations

Medstifter af Kbh. Komm. gavlkom.; initiativtager og medstifter af Grafisk Værksted, senere Grønlands Kunstsk., 1972; medl. af Akad.rådet 1975-77; fmd. for malergr. og vicepræs. smst. 1978-80; præs. for IAAs da. nat.kom. 1977-83; fmd. for Nord. Kunstforb. 1978-81; Selskabet for Kirkelig Kunst 1980-91; kunstnerisk leder af samme 1980-83; medl. af Da.-Grønlandsk Kulturfond 1969-91, 1994.

Scholarships

Exhibitions

KE 1948, 1950-62; Købestævnet, Fr.cia 1960, 1962-63; Charl. Eft. 1971; Hverdagsmotiver, Nikolaj, Kbh. 1974; Å-udst. 1975; Pol. grafiske særtryk, Kunstindustrimus. 1976; Kontraster, Århus Kunstbygn. 1977; Reflex 1980; Originalværker og tryk fra "Pol. Særtryk", Gal.huset, Kbh. 1980. Separatudstillinger: Athenæum, Kbh. 1956; Trefoldigheden, Kbh. 1959; Ung da. kunst, Gal. Birkedam, Kbh. 1966; Gal. Dahl, Kbh. 1976, 1984, 1988, 1991; Øje og hånd, Gal. F 15, Moss m.fl. 1980-81; Mellem himmel og jord, Nikolaj, Kbh. 1984; Indre og ydre rejser, Viborg Domk. m.fl. 1984; Fra en kirkekunstners værksted, Lemvig Rådhus 1984; Lyngby Rådhus 1991 (jub.udst.); Bibelske Billeder, Århus Univ. m.fl. 1992; Jorden er til endnu, Himmerlands Kunstmus. m.fl. 1993-94.

Artworks

Vorherre skaber Adam (1966, Aabenraa Mus.); Fra en stue i et grønlandsk hjem, Kangaamiut (1974, Skive Kunstmus.); Kulturmøde i Grønland, fra et værtshus i Kristinemut (1974, Sønderjyll. Kunstmus.); endv. 33 bispekåber, 14 messehageler; flere antependier og kortæpper. Udsmykninger: Genesis (1971, Pastoralsem., Kbh., fra 1994 i Mus. for Religiøs Kunst, Lemvig); Jesus i Getsemane have, Judaskysset (1972, Erslev K.); Jakobs drøm, Maria bebudelse, Den vantro Thomas, Nedtagelsen fra korset (1973, Holte K. nord for Kbh.); Indtoget i Jerusalem (1977, Lemvig K.); gavle, Dannebrosg., Kbh. (1977); Jesu lignelser (1981, smst.); Brødet der brydes (1981, Billund K.); Fodtvætningen (1981., Føvling K. ved Brædstrup); endv. udsmykn. i Hørning K. ved Skanderborg (1983); Fredens K., Viby ved Århus (1983); Solbjerg K., Fr.berg (1984); Strandmarksk., Hvidovre (1987); Odby K. (1988); Allerslev K. ved Præstø (1993); Neksø K. (1994). Bogillustrationer: Digtsaml. af Garcia Lorca og Thorkild Bjørnvig; Op! Al den Ting, H.A. Brorsons salmer, 1982; Som den gyldne Sol frembryder, Th. Kingo; Den nye da. Billedbibel, 1992 (org.tegn. 1984-91, Mus. for Religiøs Kunst, Lemvig). Skriftlige arbejder: Grønlands Kunst, 1974; Øje og Hånd, 1984.

Literature

Niels Jørgen Cappelørn: Bibelens Billeder, 1992; Kirsten Villadsen: I Begyndelsen, 1994; Pol. 15.10.1994.

Author: Sissel F, Plathe (S.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.