Wilhelm Marstrand

Literature

M.K. Raffenberg: V.M. Breve og Uddrag af Breve, 1880; Troels Marstrand: Slægten Marstrand, 1885, ny udg. 1915; Marstrand, kat. Kunstforen., Kbh. 1898; N. Lützhøft i: Tilskueren, 1898, 815-20, 948-70; E. Hannover i: Kunstbl., 1898, 309-36; Edv. Lehmann i: Da. Tidskr., 1898, 679-90; Jul. Lange i: Udv. Skrifter, I, 1900, 174-82; Karl Madsen: W.M., 1905; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1910, ny udg. 1932; Kat. Kobberstiksaml. aug. 1915; Karl Madsen i: Kunstmus. Aarsskr., 1917, 1-28; samme i: Samme, 1919, 55-62; samme: Ill. til Holbergs Peder Paars, 1919; Th. Opperman: W.M., 1920; Lorenz Frølich: Egne Optegnelser og Breve, 1920-21; Vilh. Andersen: Holberg Billedbog, 1922; Karl Madsen i: Da. Julealbum, V, 1922, 25-32; Helena Nyblom: Livsminder fra Danm., 1923; Karl Madsen i: Fra Arkiv og Mus., 2. Serie, I, 1917-25, 67-71; samme: Pinelli og Marstrand. Forord til Cervantes: Don Quixote, I, 1926, XV-XVI; Karl Madsen i: Juleroser, 1927; Sig. Schultz: Da. Genremaleri, 1928, 9-12; Carl V. Petersen: Italien i da. Malerkunst, 1932; Weilbachs Kunstnerleks., bd.2, 1949 (heri også ældre litt.); Marstrand i nærbillede, Kunst 3, 1959, 63-67; Hos Hofvinhandleren i St. Strandstræde, Nivaagaard 1985; Elisabeth Cederstrøm: Danm. Christian. Christian IV i eftertiden, Aarhus Kunstmus. 1988; Gitte Valentiner: Marstrand og Vaudevillen, Kunstmus. Årsskr. MCMXC, 1990, 48-55; Nivaagaard viser Marstrand, Nivaagaard, 1992; Gitte Valentiner: Marstrand. Scenebilleder, 1992.

Author: Stig Miss (S.Mi.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.