Stig Brøgger

Weilbach information

Genealogy

Brøgger, Stig, *1941, maler og billedhugger. *8.12.1941 i Slagelse. Forældre: Dir. Hans Henning Vedel B. og Ella Larsen. ~7.1.1967 i Søllerød med lægesekr. Mariann Hedetoft, *21.11.1942 i Kbh., datter af dir. Otto Riber H. og Alice Betty Høyrup Jacobsen.

Biography

Stig Brøgger begyndte i 1960erne at bearbejde de nye opbrud i det internationale kunstliv. Især fik de tre amerikanske strømninger Minimal Art, Land Art og Conceptual Art afgørende betydning for hans kunstneriske virksomhed. I årene 1968 og 1969 var han medredaktør af og bidragyder til tidsskriftet ta', der i tekst og billeder omplantede disse nybrud til dansk grund. B.s selvstændige fortolkninger af deres grundlæggende synsmåder åbnede for nye muligheder for at arbejde på forskellige planer og med alle typer medier. B.s kunst har ikke udviklet sig lineært, men kendetegnes af en dobbeltbevægelse med to yderpunkter: Det tomme eller det grænseløse og det fyldte eller det tætte. Synsfeltet i hans værker er derfor snart domineret af en stræben efter et omfattende billede af verden, snart af en afdækning af dens dobbelttydighed og netværk af lokale rum. B. arbejder ofte med store serier, hvor rummet er rammen, og hvor kendte stofligheder er udeladt. Disse træk trådte for første gang tydeligt frem i en række udstillinger, hvor beskueren blev integreret i selve billeddannelsen. I De fire temperamenter (1966) gik beskueren ind i udstillingen gennem store figurer, der dækkede væggene. I Lady Luck (1966-67) ændredes billedernes placeringer hver dag, og nye betydninger opstod. Pamelaserien (1968), der var bygget op af silketryk, forestillende en og samme person, forsynet med forskellige tekster, fokuserede på billedets og ordets forskelligartede udtryksmuligheder. I 1960erne abejdede B. meget med fotografiet, fordi det kan gribe sider af vor verden, som andre medier ikke kan få fat i. I 1970erne var hans kunst snart præget af vidt forskellige bearbejdninger af den sociale virkelighed og historiens betydningslag, snart domineret af enkelte billedtegn, der åbnede for tilsynekomsten af nye rum. Et eksempel på sidstnævnte sås i Platformprojekt (1970), hvor en platform blev placeret forskellige steder i København og New York, og fotografierne af de situationer, den skabte, viste nye billedspor i en kendt virkelighed. I andre udstillinger fra denne periode sprængte B. repræsentationen og skabte billeder gennem et kompliceret netværk af forarbejdningsprocesser. Således f.eks. Historisk billede, Danmarksbillede i ni afsnit (1975) med serigrafier på farvet lærredsbund, og fotoserien Kvindemasker (1975) med beskæringer, der udvisker virkelighedsillusionen. I disse serier er der indlagt en distance til faste værdier og systemer. I de 36 intense malerier Upupa epops (1974) blev alt det vilde og skæve, der ligger under samfundssystemernes overflade, visualiseret. I B.s billeder fra 1980erne blev det sociale rum afløst af et ubegrænset rum med snart enkelte skarpe orienteringspunkter, snart et labyrintisk net af spor og henvisninger. Farven og forskelllige maleriske registre blev nu de foretrukne medier. Denne ændring trådte frem i en serie med Ni store sorte billeder og blev tydeliggjort i de store oliebilleder, Tolv store fortællinger som grænser (1983), hvis titel refererer til den franske filosof J.-F. Lyotards begrebsverden: De store fortællinger kan ikke visualiseres, men fremtræder som rammer, der tvinger kunstneren til at spænde synsfeltet ud så meget som muligt. De 42 Spejlbilleder (1983) satser derimod på det labyrintiske rums små intensitetspunkter, mens det store, tyste sorte Spejlbillede (1983) er et opsummeringsbillede, der afslører, at nye ordner altid aftegnes mod en baggrund af spredte mangfoldigheder og et uendeligt rum. I de serier, som B. udstillede i sidste halvdel af 1980erne f.eks. Ali Baba og hans seks og fyrre tyve røvere (1987), blev hele farveskalaen inddraget, hvorved lys- og udtrykskraften blev intensiveret. Et hovedværk fra denne tid er Flora Danica. Hændelsen, Striden. Heterogeniteten. En installation af 205 malerier (1988) med forløb af små og store malerier. Hvert billede er en selvstændig betydningshelhed, skabt af vidt forskellige figurationer og maleriske strategier. Men når beskueren gik rundt i udstillingen, skabtes en uendelig række af mangfoldigheder gennem vekslende billedkombinationer. I udstillingen Now Here (1990), hvis titel henviser til hhv. tiden og stedet, skabte spillet mellem monokrome farveflader og tekster en oplevelse af uendelighed, som ordene ikke kan indfange. B. har i hvert af sine arbejder foretaget nye valg, der er inspireret, snart af indhøstede erfaringer fra tidligere værker, snart af nye træk i vore omgivelser eller af de skiftende nybrud i videnskab, filosofi og kunst.

Education

Statsvidensk. studium, Kbh. Univ. 1960-67; Den eksperimenterende Kunstsk. 1964-66.

Travels

USA 1969, 1970; Tyrkiet 1971.

Occupations

Lærer, Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1970-75; kunstn. konsulent for Lyngby-Tårbæk Komm. og Sophienholm 1971-86; prof., Kunstakad. Kbh. 1981.

Scholarships

I.R. Lund 1968-69; Det stoltenbergske rejselegat 1969; Stat. Kunstfonds 3-årige stip. 1971; Hielmstierne-Rosencrone 1976; Æreslegat fra E. Hansens forskn.fond 1988; Eckersberg Med. 1991; Stat. Kunstfonds livsvarige ydelse 1991.

Exhibitions

KE 1965-66, 1968; KP 1966; Anonymiteter, Lunds Konsthall 1968; Information, Mus. of Modern Art, N.Y. 1970; VII. Ungdomsbien., Paris 1971; Prospect 71, Düsseldorf 1971; Et blad er en ø, Aarhus Kunstmus. 1971; Grønningen 1972-79, 1981-82, 1984-92 (medl. fra 1973); Henie-Onstad Mus., Oslo 1972; Projektion, Louisiana 1972; Da. Kunst 1945-73, Paris 1973; Gal. Jacobs, Zürich 1977; bien. i Venezia 1978; Landskap Kunst Kunst Landskap, Henie-Onstad Mus., Oslo 1978; Moderna Mus., Sth. 1979; Mannheimer Kunstverein 1981; Foto som Kunst, Nordisk Konstcentrum, Helsingfors 1984; Wittgenstein, Wiener Secession, Wien 1989; The Play of the Unsayable, Palais des Beaux Arts, Bruxelles 1989; Nordisk Kunst 1960-72, Reykjavík m.fl. 1990; 3+3+3=1DK, Frac de Haute-Normandie og Randers Kunstmus. 1991; endvidere Gal. Asbæk, Kbh. fra 1981, Gal. Clemens, Århus fra 1984 og Gal. Susanne Ottesen, Kbh. fra 1991. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1966; De stud. råds kælder, Charl.borg, 1967; Jysk Kunstgal., Kbh. 1968-71, f.eks. Pamelaserie og Hexagoner 1968; Scale House, Malmö Konsthall 1978 (s.m. Hein Heinsen og Mogens Møller); Fotografi som kunst kunst som fotografi, Sophienholm 1978-79 (s.m. Morten Bo); 42 Spejlbilleder, Gal. Asbæk, Kbh. 1984; 12 store fortællinger, Esbjerg Kunstpav. 1985; Some Works, Sophienholm 1986-87 (retrosp.); Ali Baba, Gal. Asbæk 1988; Flora Danica, Stat. Mus. for Kunst 1990; Now Here, Gal. Susanne Ottesen, Kbh. 1991.

Artworks

Pamelaserien (1968, 6 stk. Stat. Mus. for Kunst); Buske, Nevada (1969, Nordjyll. Kunstmus.); Gravity for Travelling I (objekt, Aarhus Kunstmus.); Platformprojekt (1970, Mus. of Modern Art, N.Y.); Blybilleder (1971, Nordjyll. Kunstmus.); Upupa Epops (1974, 1 stk. Herning Kunstmus., 6 stk. Stat. Mus. for Kunst); Sneen falder over Danmark (mixed media, 1976, 1 stk. Nordjyll. Kunstmus.); Ni store sorte billeder (Nr. 3, 1980, Stat. Mus. for Kunst); Mandebilleder (foto, 1980, Kobberstiksaml.); 12 store fortællinger som grænser (1983, 3 stk. Aarhus Kunstmus., 1 stk. Esbjerg Kunstforen. Saml.); Flora Danica (1988, 6 stk. Stat. Mus. for Kunst); Now Here (1989-90, 2 stk. Nordjyll. Kunstmus.). Udsmykninger: Danm. Tekn. Højskole (1977); Kbh. Univ., Frue Pl. (1990); Det da. Akad., Rom (1991); Viborg Centralbibl. (1991); skulpturer s.m. Hein Heinsen og Mogens Møller: Sjælsøsk., Birkerød (1976); Nature, stjerne, bord og ramme (1979, Fyns Amtsgymn.); Aalborg Univ.center (1980); Friheden Station, Hvidovre (1981); Fredens Port, Fredensg., Kbh. (1982); 7 facadefigurer (1987, Holte Gymn.); Johannes K., Randers (1993).

Literature

L. Lippard i: Changing Essays in Art Criticism, N.Y. 1971; H. Schnitgerhans i: S.B. 15 Masken, Zürich 1977; Øystein Hjort i: S.B. Fotografi som kunst kunst som fotografi, Sophienholm 1978-79, 54-61; F.M. Neusüss i: Fotografie als Kunst, Kunst als Fotografie, Köln 1979; E.M. Bukdahl i: Bybilledet, Sophienholm 1982; E.M. Bukdahl i: Kritik och Konst 4, Uppsala 1986; E.M. Bukdahl i: Northern Poles, 1986; samme i: S.B. Some Works, Sophienholm 1986-1987, 81-106; C. Juhl i: Profil 1, 1989, 24-31; J.-F. Lyotard og C. Juhl i: S.B. Flora Danica, Stat. Mus. for Kunst, 1990, 5-23, 110-37; Mette Thelle i: 3 + 3 + 3 = 1DK, Randers Kunstmus. 1991.

Author: Else Marie Bukdahl (E.M.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.