J.P. Møller

Weilbach information

Genealogy

Møller, Jens Peter, 1783-1854, landskabsmaler. *5.10.1783 i Fåborg, ?29.9.1854 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Pottemager Peder Larsen M. og Anna Jacobine Due. 1791 i pleje hos toldforvalter Hansen, Eckernförde. ~1814 med Anna Cathrine Margrethe Haase, *8.4.1788 i Eckernförde, ?22.1.1877 i Kbh., datter af kirurg Siegfried Christoph Andreas H. og Charlotte Amalie Brummerstädt.

Biography

J.P. Møller rejste til København for at blive landskabsmaler, og straks ved ankomsten blev han ven med C.W. Eckersberg. Af brevsamlingen i Det kongelige Bibliotek fremgår det, i hvor høj grad de i Frankrig havde fælles interesser i studiet af Nic. Poussins og især Claude Lorrains landskaber. Da M. var rejst tilbage til København, mens Eckersberg fortsatte studierejsen, beskrev denne billeder i Rom og landskaber fra rejsen i Italien. M. fik en respekteret stilling ved Kunstakademiet og havde samtidig Prins Christians bevågenhed. Det medførte, at han blev uddannet som konservator, og at han fik bestilling på 4 landskaber til Christiansborg Slot på linie med de opgaver, J.L. Lund og C.W. Eckersberg modtog. Inden M. rejste ud, var han påvirket af Jens Juel og Erik Pauelsen, men under indtryk af de franske landskabsmalere styrkede han landskabets stemningsbærende udtryk, dels ved, i overensstemmelse med tidens smag, at gengive døgnets skiftende tidspunkter, dels ved at idealisere landskaberne. Hans forsøg på at komponere stort anlagte motiver med en frisk farveholdning lykkedes ikke helt, fordi hans maleteknik var for detaljeret og nu virker gammeldags. I sine senere år malede han jyske motiver. Samtidig var han påvirket af den ynge generation af landskabsmalere. Hans bestræbelse på at samle motivet med en rosa helhedstone peger mod Christen Købkes morgen- og aftenstemninger. M.s virke faldt sammen med den voksende nationale interesse for det danske landskab og N.L. Høyens opfordring til at opsøge dette motiv.

Education

I malerlære i Slesvig 1799-1803; Kunstakad. Kbh., gipssk. 1803, modelsk. (N. Abildgaard, C.A. Lorentzen) 1808, lille sølvmed. 1809; udd. som konservator i Bruxelles; derefter i Paris hos Lavaltier, Thomas Henry, og hos Jean- Louis Anselin, konservator ved Musée Napoleon.

Travels

Bruxelles 1810; Paris 1810-13, med hjemrejse over Schweiz; Norge 1833.

Occupations

Konservator ved Den kgl. Malerisaml. 1814; tegnelærer ved Søkadetakad. 1814-18; insp. ved Moltkes Malerisaml. fra 1834.

Scholarships

Fonden ad Usus Publicos 1810-13, 1825; agreeret ved Kunstakad. Kbh. 27.9.1813; medl. af samme 6.3.1815; titulær prof. 1824; Ingenio et arti 1842 (for restaurering); justitsråd 1845.

Exhibitions

Charl. Forår 1807-10, 1813-15, 1818, 1821-54; Salonen 1815; Kbh. Univ. Udst. 1843; Kunstakad., Sth. 1850; London 1862; Nord. Kunstudst. 1872; Rådhusudst., Kbh. 1901; Mægtige Schweiz, Thorvaldsens Mus. 1973.

Artworks

Fra Liselund Have (1810, s.m. C.W. Eckersberg, Storstrøms Kunstmus.); Landskab med træer i omegnen af Paris (1811, s.m. samme, Stat. Mus. for Kunst); Krematoriet i Paris (1811, s.m. samme, Trapholt); Landskab med parti fra egnen ved Vordingborg med udsigt mod Møn (1815, Kunstakad. Kbh.); Sankt Peders Mølle ved Skt. Pedersstræde (1817, Kbh. Bymus.); Dansk fantasilandskab (1824, Aarhus Kunstmus.); Udsigt over Kronborg, Helsingør og Sundet (1825, Stat. Mus. for Kunst); Vinterlandskab fra Gentofte med København i baggrunden (1827, s.m. C.D. Gebauer, smst.); J.C. Wahl (ca. 1830, Kbh. Bymus.); Et schweizerlandskab med bjerget Wetterhorn (1835, Stat. Mus. for Kunst); Udsigt over Berchtesgaden nær Salzburg (1837. smst.); Skovparti på vejen mellem Helsingør og Hammermøllen (1838, smst.); Landskab med Schæffergården (ca. 1838, Øregård Mus.); Nordsjællandsk landskab. I baggrunden den svenske kyst (1841, smst.); Landskab ved Svendborg Sund (1843, Thorvaldsens Mus.); Svendborg by (1844, smst.); Indsejlingen til Holmestrand i Norge med vejen fra Drammen (ca. 1833-45, Stat. Mus. for Kunst); Kysten ved Vordingborg med Gåsetårnet en tidlig morgen (1848, smst.); Professor Joachim Frederik Schouws bolig i Botanisk Have ved Charlottenborg (1851, Skovgaard Mus., Viborg); Landskab ved en fjord (u.å., Fyns Kunstmus.); Slottet Plön i Sachsen (u.å., Sønderborg Slot); desuden repr. i Kobberstiksaml.; Den kgl. Porcelainsfabrik.

Literature

Karl Madsen i: Kunstmus. Aarsskr., 1924-25; V. Thorlacius- Ussing i: Samme, 1932; Henny Glarbo i: Samme, 1939; H. Bjerre i: Samme, 1974; H. Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm., 1935; H. Bramsen (red.): C.W. Eckersbergs Dagbog og Breve, Paris 1810-13, 1947; Niels Breitenstein: Hans West i: Kulturminder, 1955; L. Martius: Die schlesw.holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956; E. Zahle: Danm. Malerkunst, 1956; E. Mentze: Bornholmsmalerne, 1971; C.W. Eckersbergs dagbog 1813-16 i: Medd. fra Thorvaldsens Mus, 1973; H. Lund i: Chr.borg Slot, II, 1975; K. Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; T. Gunnarsson: Friluftsmåleriet före friluftsmåleriet, 1989; E. Mortensen: Kunstkritikken i Danmark, I, 1990; H. Ragn Jensen i: Kbh. Univ. Almanak 1992, 1994; H. Lund og A.L. Thygesen: C.F. Hansen, bd.1, 1995. Auktion: 1855 (dødsbo). Dagbog fra Bornholm 1824 (Kobberstiksaml.); breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.