O. Evens

Weilbach information

Genealogy

Evens, Otto Frederik Theobald, 1826-1895, billedhugger. *16.2.1826 i Kbh., ?21.11.1895 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Gørtlerm. Thomas Mandix E. og Ane Margrethe Frederiksen. Ugift.

Biography

O. Evens står i en brydningstid mellem Thorvaldsen- traditionens klassiske idealer og de nye naturalistiske strømninger fra Frankrig. På trods af den ofte lidt naive, anekdotiske fortælleglæde, der kommer til udtryk i hans figurgrupper, aner man en holdningsfuld formopfattelse bag alle de mange detaljer. Formen er ofte spinkel, sjældent kraftfuld. Bedst er han i det intime format, f.eks. i portrætfigurerne af Grundtvig og Marstrand. Som typisk eksponent for sin tid var han optaget af at skildre de store historiske og nationale personligheder fra Saxo og Snorri til Tycho Brahe og Holberg.

Education

Lærte gørtlerhåndv. hos sin far og hos J.B. Dalhoff; opt. på Kunstakad. Kbh., håndv.sk. jan. 1839, i ornamentkl. 6.7.1840, i dek.kl. 22.3.1844, i modelsk. dec. 1846, lille sølvmed. dec. 1846, st. sølvmed. marts 1849, lille guldmed. 1851; arb. flere år hos H.W. Bissen.

Travels

Paris (et par måneder) 1856; Rom 1858 eft. 1861; vinteren 1865 Italien.

Occupations

Ass. ved Kunstakad. Kbh., alm. forbered.kl. 1868-70; medl. af Udst.kom. ved Charl.borg 1870-72.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1857; Akad. 1858-60; Ancker 1865; medl. af Akad. 25.4.1871; Treschow 1891.

Exhibitions

Charl. Forår 1844, 1846-55, 1857, 1861-65, 1871, 1874-77, 1880-83, 1887-91 og 1894-95; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942 (jub.udst.); Charl.borg gennem 100 år, Charl.borg 1957.

Artworks

Thetis bønfalder Hefaistos om våben til Achilles (gipsrelief 1851, Kunstakad., lille guldmed.); monument for J. Ewald og J.H. Wessel (rejst 1879 ved Trinitatis K., Kbh.); gravmonument med portrætrelieffer af N.J. Marstrand og hustru (Ass.). Statuer: C.W. Eckersberg (udst. 1865, gips Charl.borg Udst.kom., brændtlersudkast Hirschsprung); karyatider til loggiaen på Hvidøre (1872); Fr. VII (bronze rejst 1877 på Sorø Torv, 1884 på Torvet, Grenå, 1885 på Kirkepl., Varde); Saxo (statue 1881, brændtlersudkast 1867 Hirschsprung, bemalet gips 1869 smst.); Snorri Sturlason (1885, gipsudkast 1882 Hirschsprung); Billedhuggerinde siddende med statuette i hånden (orig.model Ribe Kunstmus.); Hieronymus (zink Marmork., Kbh.). Grupper: En faun og en satyr (1850, bronze hj. Østergravensg.-Nørreg., Ålborg, zink Næsbyholms park); En karl, der vander sin hest (udst. 1853, orig.model Stat. Mus. for Kunst, bronze smst.); Dreng med en ged (orig.model 1854 tidl. Glyptoteket, bronze 1912 smst., dep. 1939 på Jagtvejens Sk.); Moderkærlighed (brændtlersskitse 1856 Hirschsprung, Neuhausens Pr. 1857, marmor 1857 Aarhus Kunstmus., bronze s.å. Glyptoteket, opst. 1939 ved Rådhusannexet, Stormg. og Stat. Mus. for Kunst); En neapolitansk fisker lærer sin søn at spille på fløjte (1859, orig.model Stat. Mus. for Kunst, gips Randers Kunstmus., bronze tidl. Aborreparken, nu St. Strandstr., Kbh. og ved Rustenborgv., Kgs. Lyngby). Buster: Fr. VII (bronze rejst 1868 på Torvet, Give, 1879 i Thorkilstrup, 1879 i Sir Lyngbjerg ved Holstebro); M. Goldschmidt (1872, orig.model tidl. Aalborg Mus.); Marinemaler C.F. Sørensen (udst. 1880, orig.model, tidl. smst.); Biskop Monrad (udst. 1882, orig.model Aarhus Kunstmus.); Edv. Lembcke (udst. 1887, orig.model smst.); Herluf Trolle (udst. 1886, gips tidl. Fr.borgmus.), Birgitte Gjøe (gips tidl. smst.); P.O. Brøndsted (udst. 1889, gips tidl. smst.); Arild Huitfeldt (udst. 1890, gips tidl. smst.); Skibsbygmester E.P. Bonnesen (gips Handels- og Søfartsmus.). Portrætmedaljoner: Fr. VII (marmor på mindestøtte, rejst 1870 på Axeltorv, Næstved, nu flyttet til Teaterg.); amtmand H. Treschow (bronze på mindestøtte, rejst 1874 ved Vejle Havn); Orla Lehmann (1874, orig.model Hirschsprung, marmor indmuret ved indg. til Kunstakad. malersk. Charl.borg); Caroline Amalie (1882, medaljon på mindestøtte Sorgenfri Slotshave); Kommandør P.N. Sølling (bronze på Bombebøssens facade, Kbh.). Portrætfigurer: Ludvig Holberg (1851, gips Ribe Kunstmus., bronze Fyns Kunstmus.); Tycho Brahe (1855, orig.model Stat. Mus. for Kunst); N.F.S. Grundtvig (udst. 1871, marmor Nordjyll. Kunstmus.); Wilh. Marstrand (udst. 1882, orig.model Glyptoteket, bronze Stat. Mus. for Kunst, afstøbn. Ribe Kunstmus.); B.S. Ingemann (udst. 1887, gips Ribe Kunstmus.); P. Griffenfeld (1890, orig.model Fr.borgmus.); Chr. IV (1891, gips smst.); Constantin Hansen. Statuetter: Dreng, der skal til at bade (1856, gips Hirschsprung, bronze Stat. Mus for Kunst); Den fortabte søn (1861, bronze Stat. Mus. for Kunst); desuden en række brændtlers- og gipsudkast i Stat. Mus. for Kunst, Glyptoteket og Hirschsprung.

Literature

Tidsskr. for Kunstindustri 1886, 160; Berl. Tid. Aften 22.11.1895 (nekr.); Pol. 22.11.1895 (nekr.); N. Lützhøft i: Kunst, II, 1900; Th. Stein i: Da. Tidsskr., 1900, 555-63; Hist. Medd. om Kbh., VIII, 1921-22, 50; E. Nystrøm: Fra Nordsjæll. Øresundskyst, 1938, 111, 428; Bo Wennberg: French and Scand. Sculpture in the Nineteenth Century, Sth. & Atlantic Highlands, N.J. 1978, 119; H.P. Jensen: Skulptur i det fri i Ålborg, 1978, 24; Dyveke Helsted, T. Holck Colding, T. Melander: Albertina, 1979, 64f; J. Sestoft i: Architectura 5, 1983, 60; Ass. kgrd., Bev.værdige monum., 1987. 22, 53, 67, 140; Jesper Knudsen i: Kunst, Samfund, Kunst, En hilsen til Broby, Odense Univ. Studies in Art Hist., 5, 1987, 71- 99. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.